ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน บรรยายการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักศึกษา


ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน มีโอกาสได้เข้ามาสอนและถ่ายทอดการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทด้านการผ่าตัดใบหน้า ขากรรไกร (International Program) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 หมอตี๊มีโอกาสได้เข้ามาสอนและถ่ายทอดการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทด้านการผ่าตัดใบหน้า ขากรรไกร International Program ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

“ที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ University of Southern California โดยเฉพาะ Dr John Reinisch ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผ่าตัดความผิดปกติของโครงหน้าและปากแหว่งเพดานโหว่ (Subspecialty Felllowship in Craniofacial and Cleft Surgery) และต้องขอขอบคุณ Dr Stephen Yen ที่สนับสนุนให้ผมเรียนต่อทางด้านการจัดฟันสำหรับเคสผ่าตัดและผ่าตัดโครงหน้า (Subspecialty Fellowship in Craniofacial and Surgical Orthodontics) เหตุผลหนึ่งที่ท่านสนับสนุนผมให้ต่อทางนี้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของวงการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีหมอผ่านฝึกอบรมเฉพาะทางทั้งศัลยกรรมและจัดฟันในคนเดียวเพื่อผสมผสานวิชาความรู้ทั่งสองด้านเข้าด้วยกัน ผมจะไม่ทำให้อาจารย์ทุกท่านผิดหวังเลยครับ”