ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง

Jaw Surgery & Woman Facial Contouring

ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ด้วยเทคนิค Nemotec V

ศัลยกรรมเสริมความงามช่วยเพิ่มให้เหมาะสมกับรูปหน้าผู้หญิงได้ ซึ่งอาจผ่าตัดเพียงหัตถการเดียว หรือหลายหัตถการร่วมกัน ตามความสมดุลของสัดส่วน และองค์ประกอบบนใบหน้าของแต่ละบุคคล แต่ในบางรายแม้จะมีเครื่องหน้าที่สวยงามแล้ว ก็ยังคงพบปัญหาโครงหน้าผู้ชายหรือใบหน้าเหมือนผู้ชายอยู่ ในส่วนนี้ปัญหามักเกิดขึ้นจากกระดูกใบหน้าที่มีลักษณะเหลี่ยม , ยาว หรือ ยื่นออกมา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ดูเหมือนผู้ชาย เพราะโครงหน้าผู้ชายจะมีมุมมองที่แตกต่างจากโครงหน้าผู้หญิง โดยโครงหน้าผู้หญิงจะมีกรอบหน้าชัด กรามชัดน้อยกว่าโครงหน้าผู้ชาย และมีใบหน้าที่สั้นกว่า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับรูปหน้าผู้หญิงที่เหมือนผู้ชาย หรือ ปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ช่วยปรับรูปหน้าที่ดูแข็งแรง ดุดันนั้น ให้มีความงดงามในแบบรูปหน้าผู้หญิงตามต้องการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างโครงหน้าผู้ชาย
และ โครงหน้าผู้หญิง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกร
ปรับโครงหน้า

ด้วยเทคนิค
Nemotec V

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ด้วยเทคนิค
Nemotec V เหมาะกับใคร?

  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงหน้า , รูปทรงใบหน้าที่สวยงามตามแบบฉบับของผู้หญิง
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจากชายเป็นหญิง
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโครงหน้า , รูปทรงใบหน้าเหลี่ยม แข็ง ดุดันเหมือนผู้ชาย
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางยื่น ใบหน้ายาว เนื่องจากขากรรไกรล่างยาวกว่าปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหารูปหน้าเบี้ยว หรือไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของขากรรไกรที่ผิดปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรบนยื่นออกมา ริมฝีปากนูนอูมผิดปกติ หรือ ไม่สามารถหุบริมฝีปากลงมาได้
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางหดสั้นมาก เนื่องจากขากรรไกรล่างสั้นกว่าปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีแผลขนาดเล็กมาก บวมช้ำน้อย
  • เหมาะกับผู้ที่มีเวลาพักฟื้นไม่มาก และต้องการฟื้นตัวเร็ว

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

ผ่าตัดแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน อุปสรรคกั้นรอยยิ้มสวย

ปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันนั้น ในความเป็นจริงนั้น ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกับรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน, การทานอาหารและในเรื่องของสุขภาพอีกด้วย หากปล่อยไว้ในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้

v-line วีไลน์

สร้างหน้าวีไลน์ จบปัญหาหน้ากว้าง หน้าใหญ่ หน้าเบี้ยว!

การปรับโครงหน้าเรียว คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกราม คาง โหนกแก้ม และขากรรไกร ช่วยแก้ไขโครงหน้ากว้าง ใหญ่ ไม่ได้รูปให้มีความสมดุลและเพิ่มมิติให้ใบหน้า สวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 

เตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า ด้วยเทคนิค Nemotec V

1. พบแพทย์เพื่อตรวจดูโครงสร้างของกระดูกเชิงกรามและคางอย่างละเอียด เพื่อให้แพทย์ประเมินว่าควรผ่าตัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับใบหน้า หรือปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ได้สมดุลที่สุด

2. วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotec V กับแพทย์จาก Let Me In Thailand ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ เพื่อจำลองภาพคนไข้ ก่อนทำ และหลังทำ

3. ตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงแจ้งประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ เป็นต้น

4. พักผ่อนให้เพียงพอ และเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีไข้ หรืออาการอักเสบภายในช่องปาก และระบบทางเดินหายใจ

5. งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

6. งดวิตามิน และอาหารเสริมทุกชนิด อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

7. งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการผ่าตัด (เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์)

ขั้นตอนการผ่าตัดปรับโครงหน้า ด้วยเทคนิค Nemotec V

เทคนิค Nenotec V

วางแผนการผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ

Surgery First

ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

ระยะเวลาผ่าตัด

3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาa

ปลอดภัย ระหว่างการผ่าตัด

เทคนิคดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์แบบ 1:1

ระยะเวลาพักฟื้น

หลังผ่าตัด 7 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

จัดฟัน

เพื่อให้ได้ตำแหน่งของฟันที่เหมาะสม

Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

วิธีการดูแลหลังผ่าตัดปรับโครงหน้าด้วยเทคนิค Nemotec V

1. คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดจะมีแค่ยางเกี่ยวไว้ สามารถถอดออกได้เพื่ออ้าปากและรับประทานอาหาร คนไข้ส่วนน้อยอาจถูกพิจารณามัดฟันหลังผ่าตัด หรือการใส่เครื่องมือควบคุมตำแหน่งสบฟัน (Splint) จะไม่เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน

2. รับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. ประคบเย็นข้างแก้ม 3 – 4 วันหลังการผ่าตัด เพื่อให้เลือดภายในหยุดไหล และลดอาการบวม

4. ในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการเคี้ยว และควรรับประทานอาหารเหลว อ่อนนุ่ม เพื่อลดการทำงานของขากรรไกร

5. ระยะเวลา 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรรัดหน้าไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. 7 วันหลังการผ่าตัด แนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อ Myobrace (มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้นแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยให้การจัดฟันหลังผ่าตัดง่ายขึ้น และสามารถกลับไปใช้งานขากรรไกรได้เร็วขึ้น

7. งดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่อาจเกิดแรงกระแทก เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายพักฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
8. ทำความสะอาดช่องปากบ่อยๆ โดยการบ้วนน้ำสะอาด หรือหลังรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ

9. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อป้องกันการอักเสบ และเชื้อโรค

10. ควรมาติดตามอาการหลังผ่าตัดตามแพทย์นัดทุกครั้ง และมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามเวลาที่กำหนด เป็นสิ่งที่สำคัญมากของเทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน (Surgery First)

ภาพจำลองการผ่าตัดขากรรไกร
ด้วยเทคนิค
Nemotec V

 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ทำไมต้องศัลยกรรมปรับโครงหน้า ที่ Vertex Clinic

เพราะการปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิงเป็นการผ่าตัดที่สำคัญมาก Vertex Clinic จึงมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร (Oral and maxillo facial surgery)  เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยเเพทย์ ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้า และขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ สแกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ
แม่นยำ เจ็บน้อย บวมช้ำน้อย ฟื้นตัว ได้เร็วหลังผ่าตัด
ทำการผ่าตัด โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“เพราะเราใสาใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัด
ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญ
เพื่อผลลัพธ์ออกมาหน้าพึงพอใจ”

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัด การผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V การผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัด สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียด การผ่าตัดมีความละเอียดกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดา การผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยง มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียด มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้น อาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดา อาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และ คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร (ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

หมอตี๊ let me in thailand

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เทคนิค Nemotec V

สแกนกะโหลก 3D

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอเทคนิค NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

คำถามที่พบบ่อย

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้า ที่ VERTEX CLINIC