ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง

Jaw Surgery & Woman Facial Contouring

ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ด้วยเทคนิค Nemotec V

ศัลยกรรมเสริมความงามช่วยเพิ่มให้เหมาะสมกับรูปหน้าผู้หญิงได้ ซึ่งอาจผ่าตัดเพียงหัตถการเดียว หรือหลายหัตถการร่วมกัน ตามความสมดุลของสัดส่วน และองค์ประกอบบนใบหน้าของแต่ละบุคคล แต่ในบางรายแม้จะมีเครื่องหน้าที่สวยงามแล้ว ก็ยังคงพบปัญหาโครงหน้าผู้ชายหรือใบหน้าเหมือนผู้ชายอยู่ ในส่วนนี้ปัญหามักเกิดขึ้นจากกระดูกใบหน้าที่มีลักษณะเหลี่ยม , ยาว หรือ ยื่นออกมา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ดูเหมือนผู้ชาย เพราะโครงหน้าผู้ชายจะมีมุมมองที่แตกต่างจากโครงหน้าผู้หญิง โดยโครงหน้าผู้หญิงจะมีกรอบหน้าชัด กรามชัดน้อยกว่าโครงหน้าผู้ชาย และมีใบหน้าที่สั้นกว่า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับรูปหน้าผู้หญิงที่เหมือนผู้ชาย หรือ ปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ช่วยปรับรูปหน้าที่ดูแข็งแรง ดุดันนั้น ให้มีความงดงามในแบบรูปหน้าผู้หญิงตามต้องการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างโครงหน้าผู้ชาย
และ โครงหน้าผู้หญิง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกร
ปรับโครงหน้า

ด้วยเทคนิค
Nemotec V

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ด้วยเทคนิค
Nemotec V เหมาะกับใคร?

  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงหน้า , รูปทรงใบหน้าที่สวยงามตามแบบฉบับของผู้หญิง
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจากชายเป็นหญิง
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโครงหน้า , รูปทรงใบหน้าเหลี่ยม แข็ง ดุดันเหมือนผู้ชาย
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางยื่น ใบหน้ายาว เนื่องจากขากรรไกรล่างยาวกว่าปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหารูปหน้าเบี้ยว หรือไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของขากรรไกรที่ผิดปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรบนยื่นออกมา ริมฝีปากนูนอูมผิดปกติ หรือ ไม่สามารถหุบริมฝีปากลงมาได้
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
  • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางหดสั้นมาก เนื่องจากขากรรไกรล่างสั้นกว่าปกติ
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีแผลขนาดเล็กมาก บวมช้ำน้อย
  • เหมาะกับผู้ที่มีเวลาพักฟื้นไม่มาก และต้องการฟื้นตัวเร็ว

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

ผ่าตัดแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน อุปสรรคกั้นรอยยิ้มสวย

ปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันนั้น ในความเป็นจริงนั้น ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกับรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน, การทานอาหารและในเรื่องของสุขภาพอีกด้วย หากปล่อยไว้ในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้

v-line วีไลน์

สร้างหน้าวีไลน์ จบปัญหาหน้ากว้าง หน้าใหญ่ หน้าเบี้ยว!

การปรับโครงหน้าเรียว คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกราม คาง โหนกแก้ม และขากรรไกร ช่วยแก้ไขโครงหน้ากว้าง ใหญ่ ไม่ได้รูปให้มีความสมดุลและเพิ่มมิติให้ใบหน้า สวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 

เตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า ด้วยเทคนิค Nemotec V

1. พบแพทย์เพื่อตรวจดูโครงสร้างของกระดูกเชิงกรามและคางอย่างละเอียด เพื่อให้แพทย์ประเมินว่าควรผ่าตัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับใบหน้า หรือปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ได้สมดุลที่สุด

2. วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotec V กับแพทย์จาก Let Me In Thailand ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ เพื่อจำลองภาพคนไข้ ก่อนทำ และหลังทำ

3. ตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงแจ้งประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ เป็นต้น

4. พักผ่อนให้เพียงพอ และเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีไข้ หรืออาการอักเสบภายในช่องปาก และระบบทางเดินหายใจ

5. งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

6. งดวิตามิน และอาหารเสริมทุกชนิด อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

7. งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการผ่าตัด (เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์)

ขั้นตอนการผ่าตัดปรับโครงหน้า ด้วยเทคนิค Nemotec V

เทคนิค Nenotec V

วางแผนการผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำร่องแบบ 3 มิติ

Surgery First

ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

ระยะเวลาผ่าตัด

3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาa

ปลอดภัย ระหว่างการผ่าตัด

เทคนิคดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์แบบ 1:1

ระยะเวลาพักฟื้น

หลังผ่าตัด 7 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

จัดฟัน

เพื่อให้ได้ตำแหน่งของฟันที่เหมาะสม

Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

วิธีการดูแลหลังผ่าตัดปรับโครงหน้าด้วยเทคนิค Nemotec V

1. คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดจะมีแค่ยางเกี่ยวไว้ สามารถถอดออกได้เพื่ออ้าปากและรับประทานอาหาร คนไข้ส่วนน้อยอาจถูกพิจารณามัดฟันหลังผ่าตัด หรือการใส่เครื่องมือควบคุมตำแหน่งสบฟัน (Splint) จะไม่เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน

2. รับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. ประคบเย็นข้างแก้ม 3 – 4 วันหลังการผ่าตัด เพื่อให้เลือดภายในหยุดไหล และลดอาการบวม

4. ในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการเคี้ยว และควรรับประทานอาหารเหลว อ่อนนุ่ม เพื่อลดการทำงานของขากรรไกร

5. ระยะเวลา 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรรัดหน้าไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. 7 วันหลังการผ่าตัด แนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อ Myobrace (มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้นแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยให้การจัดฟันหลังผ่าตัดง่ายขึ้น และสามารถกลับไปใช้งานขากรรไกรได้เร็วขึ้น

7. งดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่อาจเกิดแรงกระแทก เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายพักฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
8. ทำความสะอาดช่องปากบ่อยๆ โดยการบ้วนน้ำสะอาด หรือหลังรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ

9. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อป้องกันการอักเสบ และเชื้อโรค

10. ควรมาติดตามอาการหลังผ่าตัดตามแพทย์นัดทุกครั้ง และมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามเวลาที่กำหนด เป็นสิ่งที่สำคัญมากของเทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน (Surgery First)

ภาพจำลองการผ่าตัดขากรรไกร
ด้วยเทคนิค
Nemotec V

 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ทำไมต้องศัลยกรรมปรับโครงหน้า ที่ Vertex Clinic

เพราะการปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิงเป็นการผ่าตัดที่สำคัญมาก Vertex Clinic จึงมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร (Oral and maxillo facial surgery)  เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยเเพทย์ ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้า และขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ สแกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ
แม่นยำ เจ็บน้อย บวมช้ำน้อย ฟื้นตัว ได้เร็วหลังผ่าตัด
ทำการผ่าตัด โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“เพราะเราใสาใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัด
ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญ
เพื่อผลลัพธ์ออกมาหน้าพึงพอใจ”

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และ คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร (ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เทคนิค Nemotec V

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอเทคนิค NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

คำถามที่พบบ่อย

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้า ที่ VERTEX CLINIC