ผ่าตัดเลื่อนคาง แก้ไขปัญหาฟันไม่สบกัน ฟันล่างครอบฟันบน
ผ่าตัดเลื่อนคาง แก้ไขปัญหาฟันไม่สบกัน ฟันล่างครอบฟันบน
ผ่าตัดเลื่อนคาง ด้วยเทคนิค Nemotec V

ปรับใบหน้าสวยสะกดตา ด้วยการศัลยกรรมแก้คางยื่น

คางถือว่าเป็นส่วนสำคัญของใบหน้า โดยเฉพาะกับคนที่อยากมีใบหน้าที่เรียวสวย แต่ถ้าหากมีคางไม่ได้รูป คางยื่น หรือผิดปกติ ใบหน้าจะดูมีเสน่ห์และสมส่วนไปได้อย่างไร ดังนั้นจึงทำให้คนนิยมไปทำศัลยกรรมคางกันเป็นจำนวนมาก การทำคางจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสาวๆ หรือหนุ่มๆ ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เรียว หรือต้องการมีใบหน้าที่สมส่วนมากขึ้น

สร้างใบหน้าสวยน่ามอง คางต้องได้รูปรับกับใบหน้า

คางพัง ปัญหาร้าย ทำลายความสวยบนใบหน้า!

หนึ่งในปัญหาความสวยบนใบหน้า คือเรื่องคาง มีทั้งคางสั้น คางยื่น คางเบี้ยว และคางผิดปกติไม่ได้รูป ซึ่งคาง ถือเป็นองค์กอบหนึ่งของใบหน้า ดังนั้นการศัลยกรรมทำคาง จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ผ่าตัดแก้ไขปัญหาคางยื่น ฟันไม่สบกัน จากคนไข้จริง คุณประไพมาศ
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

คางยื่น เป็นอีกหนึ่งปัญหาเรื่องคางที่ทำลายความสวยบนใบหน้า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม คนในครอบครัวมีประวัติขากรรไกรยื่นออกมาหรือผิดปกติ ความผิดปกติทางพันธุกรรรม ความผิดปกติของฮอร์โมนการเจริญเติบโต ทำให้กรามเจริญเติบโตมากกว่าปกติ ซึ่งจะมีหลายแบบ ทั้งระดับที่ใช้ชีวิตได้ปกติ และระดับที่เป็นปัญหากับการดำเนินชีวิต เช่น มีอาการหายใจลำบาก มีอุปสรรคในเรื่องการพูดหรือทานอาหาร อย่างหลังอาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดคางหรือศัลยกรรมแก้คางยื่น

“คางยื่นตัวร้าย อย่าปล่อยให้มาทำลายใบหน้า”

ผ่าตัดแก้ไขคางยื่น เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างมีลักษณะยื่นยาวออกมามากกว่าปกติ
  • ผู้ที่มีคางยาวกว่าปกติ
  • ผู้ที่มีปัญหาฟันบนและฟันล่างไม่สบกัน
  • ผู้ที่มีปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน และฟันบนคร่อมฟันล่าง
ปัญหาคางยื่น ใบหน้าไม่ได้รูป มีความผิดปกติ ไม่ควรมองข้าม ต้องได้รับการแก้ไข
คางยื่น อย่ามองข้าม!

คางยื่นมีกี่แบบ ?

คางมีลักษณะยื่น ฟันสบกันได้ปกติ

เป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงหรือผิดปกติมากนัก  ในกรณีนี้จะสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดเหลาคาง และเลื่อนปลายคางถอยไปด้านหลัง โดยจะทำให้ใบสมส่วน และได้รูปมากขึ้น

คางมีลักษณะยื่น ฟันไม่สบกัน

แนวฟันล่างมีลักษณะยื่นออกมามากกว่าฟันบน ไม่สามารถแก้ไขด้วยการเหลาคางได้ เป็นลักษณะผิดปกติขั้นรุนแรงในกรณีนี้สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

“การผ่าตัดขากรรไกร นอกจากช่วยแก้คางยื่น และให้ใบหน้าสมส่วนขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก”

เปรียบเทียบการผ่าตัดแก้ไขคางโดยผ่าขากรรไกร เพื่อแก้ไขปัญหาคางยื่น หน้ายื่น มุมซ้าย
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดแก้ไขคางโดยผ่าขากรรไกร มุมซ้าย
เปรียบเทียบการผ่าตัดแก้ไขคางโดยผ่าขากรรไกร เพื่อแก้ไขปัญหาคางยื่น หน้ายื่น มุมขวา
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดแก้ไขคางโดยผ่าขากรรไกร มุมขวา

แก้คางยื่นเป็นคางสวย ได้ด้วยการผ่าตัดคาง

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดคาง

งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนผ่าตัด

งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป (ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง)

กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัดคาง

  • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง
  • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
  • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวม
  • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
  • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
  • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
เปรียบเทียบการผ่าตัดแก้ไขคางโดยผ่าขากรรไกร เพื่อแก้ไขปัญหาคางยื่น หน้ายื่น จากคุณอธิวัฒน์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การผ่าตัดทำคาง ร่วมกับกระดูกขากรรไกรยื่น/หลุบ จำเป็นต้องวางแผนการผ่าตัดอย่างละเอียด โดยต้องประเมินการรักษาและวางแผนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร และใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ แพทย์และคนไข้จะรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความแม่นยำการผ่าตัดมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า พักฟื้นได้ไวกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

แก้คางที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมาแก้คางยื่น ที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานโลก มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่นำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

รีวิวแก้คางและผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันจากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
สุดยอดการผ่าตัดขากรรไกร แก้ปัญหาคางยื่น หน้ายื่น ด้วยเทคนิค Nemotec V
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

จบปัญหาคางยื่น ไม่ต้องไปที่อื่น Vertex Clinic ครบ จบ ทุกปัญหาบนใบหน้า

ตอบโจทย์คำถาม แก้คางที่ไหนดี

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้า กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

คำถามที่พบบ่อย

คางที่มีลักษณะยื่นเป็นแบบไหน l คางที่มีลักษณะยื่นแบ่งออกเป็นกี่แบบ l ปัญหาฟันไม่สบกันเกี่ยวข้องกับคางที่มีลักษณะยื่นออกมาหรือไม่ l การเหลาคาง แก้ไขปัญหาฟันไม่สบกันได้หรือไม่ l ศัลยกรรมแก้คางที่ไหนดี l รีวิวแก้คางจากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวแก้คางจากคนไข้จริง เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ได้หลังการผ่าตัด สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับคนไข้อย่างแน่นอน

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-612-9121

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airpot Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72