ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

PROF. AMORNPONG VACHIRAMON

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมใบหน้า ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

 • DDS, DBA, MSc(Maxillofacial Surgery),MSc(Orthodontics), Grad.Dip.Clin.Sc.(Oral Surg),
  Cert.Max.Prosthetics, MFDSRCPS(Glasg),MOSRCS(Ed), MOrthRCS(Eng), MOrthRCS(Ed),
  MRACDS(Orth), FDSRCS(Eng), FFDRCSI,FRCDT, DICOI, CCA, LicAc
 • Craniofacial and Cleft Surgery Fellowship (University of Southern California)
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship (University of Southern California)
 • Craniofacial Clinical Anaplastologists (USA)
 • Diplomate in Facial Cosmetic Surgery, International Board of Aesthetic Medicine and Surgery
 • Diplomate, American Board of Dental Sleep Medicine
 • Diplomate, American Academy of Aesthetic Medicine
 • Diplomate, American Board of Aesthetic Medicine
 • Diplomate, Thai Board of Orthodontics
 • Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Diplomate, International Congress of Oral Implantologists
 • Diplomate, Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines
 • Diplomate, Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and medicine
 • Mastership, International Congress of Oral Implantologists
DDS Ronnayot Chintana

ทพ.รณยศ จินตนา (หมอต้น)

ทันตแพทย์
 • MSC Aesthetic & Restorative Dentistry Manchester University

.

Dr. Konrawee Keawcharoen

ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ (หมออิน)

ทันตแพทย์
 • Fellowship of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand
 • Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol     University, Thailand
 • Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Den-tistry, Mahidol University, Thailand
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand
Dr. Pichaya

พญ.พิชญา เอื้อวงศ์ประยูร (หมอแจน)

COSMETIC SURGERY / HAIR TRANSPLANTATION
 • Diploma in Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
 • Training vaser,bodytite,bodyjet and fat transfer
 • Training hair transplantation
 • Training ศัลยกรรมเสริมจมูก ตา ปาก คาง ลักยิ้ม จาก dr.v-fet , kccs

.

Dr. Peerasak

นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ (หมอพี)

COSMETIC SURGERY
 • คุณวุฒิ M.D. (2nd Honor), Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Thailand 2002 ปริญญาและประกาศนียบัตร
 • Diploma in Thai Board of General Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2009
 • Diploma in Thai Board of Plastic Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2012
 • Fellowship in Craniofacial Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 2014 Certificates
 • Certificate in Observership at Department of Plastic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, South Korea 2011
 • Certificate in Botulax workshop, Thailand 2012
 • Certificate in Participation in 13th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, South Korea 2012
 • Certificate in Participation of 14th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, Thailand 2014
 • Certificate in Chang Gung Aesthetic Forum, Taiwan 2013 and 2014
 • Certificate in Participation of the 4th International Workshop on Surgery
 • First Orthognathic Surgery, Taiwan 2013
 • Certificate in Participation Chang Gung Advanced OGS Course: Surgery
 • First and One-Stent Orthognathic Surgery, Taiwan 2014 Duties and Works
 • Attending Staff in Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand since 2012
Dr. Wanvadee Shewinvanakitkul

ทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

DDS.,MSD
 • Doctor of Dental Surgery
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics
Dr. Thitinon Jongtangpiti

ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ

D.D.S., M.Sc.(Prosthodontics)
Prosthodontics and Cosmetic Dentist