ทีมแพทย์

หมอตี๊

ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล / ทันตกรรมจัดฟัน / Craniofacial Surgery

หมออิน

ทพญ. กรรวี เขียวเจริญ (หมออิน)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

หมอณัฏฐ์

ทพ. ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต (หมอณัฏฐ์)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

หมอตอง

ทพญ. รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ (หมอตอง)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

หมอน้ำ

ทพญ. ธนิชา ปิ่นคล้าย (หมอน้ำ)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

หมออ๊อฟ

ทพ. จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ (หมออ๊อฟ)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

หมอแป๋ม

นพ.ทพ. ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ (หมอแป๋ม)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก แม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยกรรมตกแต่ง

หมอแพร

ทพญ.ยุวนุช นาควิเชียร (หมอแพร)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล / ปลูกกระดูกและรากเทียม

หมอก้อง

นพ.ทพ. นิพนธ์ คล้ายอ่อน (หมอก้อง)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมใบหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล / Craniofacial Surgery