ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

PROF. AMORNPONG VACHIRAMON

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร และจัดฟันปรับโครงหน้า

 • DDS, DBA, MSc(Maxillofacial Surgery), MSc(Orthodontics), Grad.Dip.Clin.Sc.(Oral Surg), Cert.Max.Prosthetics, – – MFDSRCPS(Glasg), MOSRCS(Ed), MOrthRCS(Eng), MOrthRCS(Ed), MRACDS(Orth), FDSRCS(Eng), FFDRCSI, FRCDS (Thailand), DICOI
 • Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Diplomate, Thai Board of Orthodontics
 • Diplomate, American Board of Aesthetic Medicine
 • Diplomate in Facial Cosmetic Surgery, International Board of Aesthetic Medicine and Surgery
 • Diplomate, International Congress of Oral Implantologists
 • Diplomate, American Board of Dental Sleep Medicine
 • Diplomate, Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines
 • Fellowship in Craniofacial and Cleft Surgery, USA
 • Fellowship in Craniofacial and Surgical Orthodontics, USA
DDS Ronnayot Chintana

ทพ.รณยศ จินตนา (หมอต้น)

ทันตแพทย์
 • MSC Aesthetic & Restorative Dentistry Manchester University

.

Dr. Konrawee Keawcharoen

ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ (หมออิน)

ทันตแพทย์
 • Fellowship of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand
 • Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol     University, Thailand
 • Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Den-tistry, Mahidol University, Thailand
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand
Dr. Pichaya

พญ.พิชญา เอื้อวงศ์ประยูร (หมอแจน)

COSMETIC SURGERY / HAIR TRANSPLANTATION
 • Diploma in Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
 • Training vaser,bodytite,bodyjet and fat transfer
 • Training hair transplantation
 • Training ศัลยกรรมเสริมจมูก ตา ปาก คาง ลักยิ้ม จาก dr.v-fet , kccs

.

Dr. Peerasak

นพ.พีระศักดิ์ ฉอตระการกิจ (หมอพี)

COSMETIC SURGERY
 • คุณวุฒิ M.D. (2nd Honor), Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Thailand 2002 ปริญญาและประกาศนียบัตร
 • Diploma in Thai Board of General Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2009
 • Diploma in Thai Board of Plastic Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2012
 • Fellowship in Craniofacial Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 2014 Certificates
 • Certificate in Observership at Department of Plastic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, South Korea 2011
 • Certificate in Botulax workshop, Thailand 2012
 • Certificate in Participation in 13th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, South Korea 2012
 • Certificate in Participation of 14th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, Thailand 2014
 • Certificate in Chang Gung Aesthetic Forum, Taiwan 2013 and 2014
 • Certificate in Participation of the 4th International Workshop on Surgery
 • First Orthognathic Surgery, Taiwan 2013
 • Certificate in Participation Chang Gung Advanced OGS Course: Surgery
 • First and One-Stent Orthognathic Surgery, Taiwan 2014 Duties and Works
 • Attending Staff in Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand since 2012

พญ.กชมล วนดุรงค์วรรณ (หมอเบิร์ด)

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกผม
 • แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Board-certified dermatologist)
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกผม (Specialist in Hair diseases and hair transplantation)
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมเพื่อแก้ไขรูปหน้าจากประเทศเกาหลี (Specialist in Hairline Correction Surgery)

.