หมอตี๊ อมรพงษ์ ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ ณ โรงพยาบาลศิริราช


บรรยายวิชาการ เรื่องการผ่าตัดขากรรไกร
ด้วยเทคนิค Surgery-First 

 

 

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คุณหมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปบรรยาวิชาการ เรื่องการผ่าตัดขากรรไกร ด้วยเทคนิค Surgery-First ณ งานประชุมประจำปีของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

         “เป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายเรื่องการผ่าตัดขากรรไกรด้วย เทคนิค Surgery-First ให้กับงานประชุมประจำปีของทางสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ” คุณหมอตี๊กล่าว