เทคนิค
 NEMOTEC V ใส่รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาการสูญเสียฟันให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ  จึงเป็นอีกทางเลือกที่คนไข้หันมาสนใจมากขึ้น แต่เพราะขั้นตอนในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญและความชำนาญของทันตแพทย์ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมที่สุดในการฝังรากฟันเทียม  Vertex Clinicเราจึงมีเทคนิค Nemotec V มาเป็นตัวช่วยในการฝังรากฟันเทียม ทำให้ทันตแพทย์กำหนดตำแหน่งเจาะฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ และมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดขนาดแผล ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด รวมถึงลดเวลาในการผ่าตัดลงอีกด้วย

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เทคนิค
NEMOTEC V คืออะไร ?

เทคนิค Nemotec V เป็นการวางแผนการฝังรากฟันเทียมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ในขั้นตอนการวางแผนนั้น จะทำร่วมกับภาพถ่ายเอ็กซเรย์ (X-ray) แบบ 3 มิติ เพื่อหาตำแหน่งและขนาดของรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับคนไข้ โดยไม่กระทบกับอวัยวะสำคัญภายในช่องปาก ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น เส้นประสาท หรือ โพรงอากาศข้างแก้ม ฯลฯ ซึ่งการทำเอ็กซเรย์แบบ 3 มิตินั้น จะทำให้เห็นโครงสร้างภายในช่องปากได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน เมื่อได้ตำแหน่งของรากฟันเทียมมาแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ จะส่งภาพไปพิมพ์เป็นอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งสำหรับการใส่รากฟันเทียม ซึ่งนำไปใช้ในการผ่าตัดต่อไป

เทคนิค NEMOTEC V แตกต่าง
กับการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติอย่างไร ?

ประสิทธิภาพในการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ จะขึ้นกับประสบการณ์และความชำนาญของทันตแพทย์เป็นสำคัญ เนื่องจากมือของทันตแพทย์จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดตำแหน่งของการฝังรากเทียม ซึ่งการนำ เทคนิค Nemotec V มาช่วยในการฝังรากเทียม จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก ทันตแพทย์ในการฝังรากเทียมได้ทำให้มีความแม่นยำและมีปความปลอดภัยมากขึ้น

 ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม
 ด้วยเทคนิค  Nemotec V

1. คนไข้เข้ารับการประเมินจากทันตแพทย์ก่อนว่ามีความเหมาะสมสำหรับการฝังรากฟันเทียม และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามสำหรับการทำรากฟันเทียม พร้อมกับระบุตำแหน่งของรากฟันเทียม
2. ทันตแพทย์จะสแกนช่องปาก เพื่อให้ได้ภาพ 3 มิติ และเก็บภาพในปากคนไข้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้ออกแบบตำแหน่งของการฝังรากเทียมที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน
3. ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมต่อไปคือ ทันตแพทย์จะส่งข้อมูลไปให้ห้องปฏิบัติการทันตกรรมเพื่อพิมพ์เป็นอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งการฝังรากฟันเทียม  แล้วนำกลับมาใช้ในการผ่าตัด

4. ในวันผ่าตัด ทันตแพทย์จะฉีดยาชาเพื่อเปิดเหงือกสำหรับฝังรากเทียม และฝังรากเทียมตามที่วางแผนมาแล้ว ผ่านอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียมแบบพิเศษ
5. ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและรอให้รากฟันเทียมผสานติดกับกระดูกขากรรไกรโดยธรรมชาติ เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นแล้ว ทันตแพทย์จะทำเดือยรองรับครอบฟัน หลังจากนั้นทันตแพทย์ทำครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมต่อไป

ข้อดี
ของการใช้เทคนิค
Nemotec V ฝังรากเทียม “

1. วางแผนการฝังรากฟันเทียมได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

4. ระยะเวลาในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลดลง

2. ลดความผิดพลาดของการฝังรากเทียม

5. ช่วยลดขนาดแผล และลดความเจ็บปวดของคนไข้

3. มีความปลอดภัยสูงกว่าการฝังรากเทียมแบบปกติ

6. ลดระยะเวลาฟักฟื้น

 ทำไมต้องทำรากฟันเทียม
 ที่  Vertex Clinic

เรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียม
จึงมั่นใจได้ว่าการทำรากฟันเทียมจะออกมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจกับคนไข้

ใส่ใจในความปลอดภัยของคนไข้ในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การดูแลให้คำปรึกษาด้านทันตรกรรมรากฟันเทียมและการดูแลหลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอ

แม่นยำด้วยระบบ การวางแผนผ่าตัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามมิติด้วยเทคนิค  NEMOTEC V
เป็นการวางแผนการผ่าตัดทำรากฟันเทียมด้วยภาพเอกซเรย์ 3 มิติ ซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่าระบบ 2มิติแบบเดิม
เนื่องจากจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินความผิดปกติจากโครงสร้างกระดูกใบหน้าได้อย่างมีระบบและแม่นยำ
ลดการผิดพลาดของการฝังรากฟันเทียม ลดระยะเวลาในการผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว


ถ้าหากว่าคนไข้กำลังตัดสินใจว่าจะทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

ให้คนไข้มาปรึกษาเรา

ที่ Vertex Clinic ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิว
การทำรากฟันเทียม
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V


– คุณจุฑาเพชร จินตโสภณ –