รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

“ได้ฟันใหม่ แข็งแรงเท่าฟันเดิม

ด้วยการเติมรากเทียม (Dental Implant) ไม่ใช่ฟันปลอม..”

/ ใส่รากฟันเทียม ปกปิดฟันหลอ ฟันสวยถาวรไม่ง้อฟันปลอม /

การมีฟันที่แข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญ แต่หากฟันมีปัญหาและร้ายแรงจนถึงฟันหลอ หรือฟันหายทั้งปาก ปัญหานี้ แก้ไขได้ด้วยรากฟันเทียม ซึ่งเป็นวิธีเติมเต็มฟันใหม่แบบถาวร ส่วนจะทำรากฟันเทียมแบบไหนดีนั้น คนไข้จะต้องทำการปรึกษาร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อหาแนวทางดูแลและแก้ไขในลำดับต่อไป

รากฟันเทียม
รากฟันเทียม
รากฟันเทียม

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รากฟันเทียม คืออะไร ?

รากเทียม ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเข้ากับร่างกายได้ดี สามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรากฟัน จะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับ ทันตกรรมฟันปลอม,ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาการสูญเสียฟันให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

ทันตกรรมทดแทนฟันหลอหรือฟันหาย ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีปัญหาฟันหลอ

ผู้ที่สูญเสียกระดูกรองฟันเป็นเวลานาน

ผู้ที่ใช้ฟันปลอมแล้วรู้สึกหลวม ใส่ไม่พอดี

ผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกและภาวะสูญเสียฟันในขั้นรุนแรง

ผู้ที่มีปัญหาสูญเสียกระดูกบริเวณกรามหลังการสูญเสียฟัน

ผู้ทีทำครอบฟันหรือสะพานฟันไปแล้วมีปัญหา รวมทั้งฟันอาจโยกคลอนจนถึงขั้นจำเป็นต้องถอน

รากฟันเทียม ครอบฟัน

รากเทียม ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

รากเทียม (Dental Implants)

รากเทียม ทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะ คล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

 

เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)

เดือยรองรับครอบฟัน ทำเพื่อครอบฟันให้ยึดติดแน่นกับรากฟันเทียม  ถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวจากครอบฟันสู่รากเทียมและกระดูกขากรรไกร เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันและฟันปลอมต่อไป

 

ครอบฟัน (Crown)

ครอบฟันเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิก  (Porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ เป็นส่วนที่รับแรงบดเคี้ยวอาหาร

ส่วนประกอบของรากเทียม ยังคงมีการครอบฟันเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากฟันเทียม

การฝังรากเทียมดิจิตอล คืออะไร ?

คือการใส่รากฟันเทียมที่ใช้ระบบดิจิตอล ได้แก่การวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการทำ และสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถเห็นได้ทันทีว่าหากทำการใส่แล้วจะเป็นอย่างไร และด้วยความละเอียดและความทันสมัยของระบบดิจิตอลนี้ ทำให้การรักษาโดยการใส่รากเทียม แม่นยำและปลอดภัย เนื่องจากทันตแพทย์จะสามารถเห็นอวัยวะและเส้นเลือดที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงการรักษาไม่ให้โดนจุดนั้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ใช่สถานพยาบาลทุกที่จะมี แต่ Vertex Clinic ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือที่เรียกว่า เทคนิค Nemotec V ในการรักษารากเทียมให้กับคนไข้ เพื่อให้คนไข้มั่นใจถึงผลลัพธ์หลังทำมากที่สุด

เทคนิค NEMOTEC V (รากเทียมดิจิตอล)
“แตกต่าง” กับการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติยังไง

รากฟันเทียม ฝังรากฟันเทียม

ใช้เทคนิค NEMOTEC V
(รากเทียมดิจิตอล)

ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากแพทย์สามารถเห็นอวัยวะและเส้นประสาทที่สำคัญ ทำให้การรักษาไม่กระทบกระเทือนบริเวณสำคัญดังกล่าว ทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัย

คนไข้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีการรักษาได้ทันที

ผ่าตัดรากเทียมระบบปกติ

 

มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการผ่าตัด ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญแลประสบการณ์ของทันตแพทย์ท่านนั้นๆด้วยเช่นกัน

ให้รอยยิ้มแห่งความสุขคงอยู่ตลอดไป ด้วยรากเทียมดิจิตอล

การฝังรากเทียมโดยใช้เทคนิค NEMOTEC V (รากเทียมดิจิตอล)
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากเทียมฟันหน้า สามารถทำได้หรือไม่ ?

รากเทียมฟันหน้าเป็นตำแหน่งที่ทำยาก เนื่องจากต้องทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกและต้องทำให้สวยงาม กลมกลืนไปกับฟันซี่อื่น  หากฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไปจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคเหงือกที่มาการสูญเสียของกระดูกเบ้าฟัน มักจะเป็นปัญหาในการฝังรากเทียมฟันหน้า ซึ่งจะต้องมีการปลูกกระดูก

รากฟันเทียม
รากฟันเทียม

รากฟันเทียม มีข้อดีอย่างไร ?

ได้ฟันเทียมที่ดูเป็นธรรมชาติและใช้งานได้เหมือนฟันจริง

ไม่ต้องกรอแต่งฟันข้างเคียง

สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีเหมือนกับฟันธรรมชาติ

ป้องกันการสูญเสียฟันและกระดูกข้างเคียง

ดูแลรักษาง่าย เหมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม
รากฟันเทียม

เลือกทำรากฟันเทียมแบบไหนดี ?

นอกเหนือจากรากเทียม Digital Implant Guide System แล้ว ในปัจจุบันรากเทียมมีหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ทั้งวัสดุ ราคา รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละปัญหา

ซึ่งสามารถอ่านรากเทียมแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากเทียม All-On-4

รากเทียม ระบบ Digital Implant Guide System

รากเทียมระบบ Zygomatic Implant

รากเทียมไร้เจาะ

รากเทียมไร้เหล็ก

รากเทียมไร้เหล็กเฉพาะบุคคล

รากเทียม UV

ทั้งนี้จะเลือกทำรากเทียมแบบไหนดีนั้น คนไข้ต้องพิจารณาและปรึกษาร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อการเข้ารักษาในลำดับต่อไป

รากฟันเทียม VS ฟันปลอม

รากเทียมเป็นวัสดุที่ทำมาจากไทเทเนียม รากที่มีลักษณะคล้ายสกรูจะถูกฝังเข้าไปที่ขากรรไกรอย่างแน่นหนา สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อร่างกายของมนุษย์ คนไข้สามารถใช้งานและทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยว จึงใช้ทดแทนฟันที่ถูกถอนไปได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมสลายของกระดูกรองรับรากฟัน
ส่วนฟันปลอมนั้นสามารถใส่เข้าและถอดออกจากปากของเราได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันปัญหาการล้มเอียงของฟันข้างเคียง การยื่นยาวของฟันคู่สบ และปัญหาข้อต่อขากรรไกร เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้แลดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และช่วยให้ผู้ใส่รู้สึกสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน

รากฟันเทียม ทำรากฟันเทียม

ฟันปลอมคืออะไร และแตกต่างจากรากเทียมอย่างไร
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

011-open-mouth

เช็คสุขภาพช่องปาก

036-teeth-brushing

รักษาความสะอาดฟัน

014-tooth-3

รักษาฟันผุ

027-magnifying-glass

รักษาเหงือกอักเสบ

วิธีการดูแลตัวเองหลังทำ

ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

ไม่ควรเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมากจนเกินไป เนื่องจากจะเป็นการทำลายรากฟัน

พบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน

รากฟันเทียม
ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี? รากฟันเทียมราคาเท่าไร?

คลินิกทำฟันแต่ละที่ล้วนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเลือกทำรากฟันเทียมที่ไหนดีนั้น คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกและความต้องการของคนไข้ ซี่งการทำรากฟันเทียมราคาแพงเป็นธรรมดา เพราะวัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุที่เหมือนฟันธรรมชาติ แข็งแรง คงทน ทำให้คนไข้มั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้น หากเลือกทำรากฟันเทียมราคาถูก อาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทำรากฟันเทียมราคาเท่าไร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เทคนิค อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก ในการประเมินความคุ้มค่าของราคานั้นๆ”

สรุปเนื้อหา

การทำรากเทียม เป็นการรักษาฟันหลอ โดยการนำฟันใหม่ที่มีกระดูกยึดติดแบบถาวรมาเติมเต็ม แตกต่างจากการใช้ฟันปลอม ซึ่งการทำรากเทียมนี้ คนไข้ไม่สามารถถอดอุปกรณ์เองได้ มีความแข็งแรงคงทนเสมือนฟันธรรมชาติ”

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงต้องมาที่ Vertex Clinic

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม

จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด”

Vertex Clinic วางแผนการทำรากเทียมให้คนไข้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะตัวของทันตแพทย์ เพื่อสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจให้กับคนไข้

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการรักษา รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังรับบริการ คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

รีวิวรากเทียมจากคนไข้จริง

ฟันหลอแก้ไขได้ รากเทียมสร้างฟันใหม่ไม่ต้องใส่ฟันปลอม
Vertex Clinic พร้อมตอบทุกคำถาม รวมถึง ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

รีวิวจากคนไข้จริงของ Vertex Clinic ยังคงมีอีกหลากหลายหัตถการ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

รากเทียมคืออะไร l รากเทียม เหมาะกับใคร l ทำรากฟันเทียมแบบไหนดี l รากเทียมฟันหน้าทำยากหรือไม่ l  รากฟันเทียมราคาเท่าไร l  ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยเเพทย์ ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมแพทย์เฉพาะทาง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการทำรากเทียม กับทันตแพทย์ ที่ VERTEX CLINIC

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-109-9999

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72