ศูนย์ผ่าตัดขากรรไกร

ผ่าขากรรไกรโดยไม่มัดฟัน ด้วย Nemotec V
ผ่าตัดขากรรไกร แบบไม่มัดฟัน
เทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรแบบไม่มัดฟัน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มความสะดวกให้กับคนไข้หลังผ่าตัด เพื่อไม่ให้ขากรรไกรเคลื่อน...
รายละเอียดเพิ่มเติม...
ใช้ Nemotec V สำหรับการผ่าตัดเอาหมุดยึดขากรรไกรออก
ผ่าตัดเอาหมุดยึดขากรรไกรออก
หมุดยึดขากรรไกร คือหมุดที่ทำการยึดกระดูกโครงหน้าหลังจากผ่าขากรรไกร เพื่อไม่ให้กระดูกดังกล่าวเลื่อนจากตำแหน่งที่กำหนดไว้...
รายละเอียดเพิ่มเติม...
ปรับโครงหน้า ให้ใบหน้าเป็นผู้หญิง
ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยปรับรูปหน้าผู้หญิงที่เหมือนผู้ชาย หรือ ปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง...
รายละเอียดเพิ่มเติม...