ผ่าขากรรไกรก่อนการจัดฟันด้วย Nemotec V
ผ่าขากรรไกรก่อนการจัดฟันด้วย Nemotec V
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Jaw Surgery & Surgery First

ผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน Surgery first ผ่าขากรรไกรจัดฟัน ปรับโครงหน้า

ปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้า ล้วนมีหลากหลายปัญหา แต่ละปัญหามีความแตกต่างกันทั้งสาเหตุ อาการ ร่วมถึงวิธีแก้ปัญหา ทั้งนี้คนไข้จะต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อประเมินถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือ การผ่าตัดปรับโครงหน้า ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาแบบถาวร ช่วยให้คนไข้มีใบหน้าที่สวย ดูดี สะดุดตามากยิ่งขึ้น แต่จะผ่าตัดแก้ไขอย่างไร ขึ้นอยู่กับจุดที่ผิดปกติบนใบหน้า และระดับความผิดปกติของปัญหานั้นๆ

แก้ปัญหาโครงหน้า ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

“เทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน  (Surgery First) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คนไข้มีใบหน้าที่ดูดีได้เร็วมากขึ้น เนื่องจากหากเป็นการจัดฟันก่อนผ่าขากรรไกร คนไข้จะต้องอยู่กับใบหน้าเดิมเป็นเวลาประมาณ 1-2 ปี ในช่วงจัดฟัน ในบางรายใบหน้าอาจยื่น, ยาวกว่าเดิม ตามโครงสร้าง แต่หากทำการผ่าตัดขากรรไกรก่อน คนไข้จะได้รับการผ่าตัดแก้ไขโครงหน้า ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปและดูดีขึ้นได้ทันที และถึงจะทำการจัดฟันต่อ ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่ช่วยให้คนไข้มีใบหน้าที่สมมาตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

เคสรีวิว เปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เทคนิคผ่าขากรรไกร ยิ่งสะดวกต่อคนไข้หลังผ่าเท่าไหร่ ยิ่งดี!

การผ่าขากรรไกรจัดฟันร่วมกัน เป็นวิธีที่ช่วยปรับโครงหน้าของคนไข้ให้ดูดีมากยิ่งขึ้น เลื่อนให้ขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาฟันไม่สบกัน รวมถึงปัญหาหน้าเบี้ยว คางยื่น อีกด้วย”

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

ช่วยลดระยะการรักษาให้สั้นลงได้ คนไข้ได้ใบหน้าใหม่ ที่ดูดีรวดเร็วขึ้น

คนไข้สามารถเคลื่อนฟันได้ในตำแหน่งที่มีโครงสร้างกระดูกใบหน้าและขากรรไกรที่ถูกต้อง

หากมีการคืนตัวกลับของขากรรไกรจากขั้นตอนการผ่าตัดก็สามารถจัดการได้ในระหว่างช่วงที่ให้การรักษา

หลังการผ่าตัดจะมีการไหลเวียนโลหิตและเมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้น ช่วยเรื่องการหายของแผล กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของกระดูกซึ่งเชื่อว่ามีส่วนช่วยให้ฟันเคลื่อนที่เร็วขึ้น

คุณวัชราภรณ์ เปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้า
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เทคนิคการผ่าขากรรไกรก่อนจัดฟัน ไม่ใช่สถานพยาบาลทุกที่จะสามารถทำได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัด ความสามารถ และเทคนิคเฉพาะตัวของแพทย์ท่านนั้นๆด้วย”

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด
วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด
 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยา และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
 • งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
คุณจิรวรรณ เปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้า
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“คนไข้อาจมีคำถามถึงราคาของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ช่วยลดเวลาในการรักษา และทำให้คนไข้มีใบหน้าที่ดูดีได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ บางที่อาจจะผ่าขากรรไกรราคาถูก บางที่อาจจะผ่าขากรรไกรราคาแพง ไม่ว่าการผ่าขากรรไกรราคาเท่าไร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เทคนิค อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก ในการประเมินความคุ้มค่าของราคานั้นๆ”

“ผ่าขากรรไกร จัดฟันร่วมกัน ให้ได้ใบหน้ากลับมาปกติ”

ภาพ CT Scan เปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรปรับโครงหน้า
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน ให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ ไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และคนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมาที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร ด้วยเทคนิค Nemotec V

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจเพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ตัวอย่างรีวิวผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Vertex Clinic ครบทุกการดูแลแก้ไขปัญหาโครงหน้า

จบทุกคำถาม ปรับโครงหน้าด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี”

คำถามที่พบบ่อย

ผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันคืออะไร l การผ่าขากรรไกร จัดฟันร่วมกัน สามารถทำพร้อมกันได้หรือไม่ ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันมีข้อดีอย่างไร l ผ่าขากรรไกรราคาเท่าไหร่ l ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าตัดขากรรไกร จากคนไข้จริง

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด นำโดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมแพทย์เฉพาะทางด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาโครงหน้า กับแพทย์ ที่ VERTEX CLINIC

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-109-9999

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72