X-RAY 3D & X-RAY COMPUTER

X-RAY 3D & X-RAY COMPUTER
เอกซเรย์ 3 มิติและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

      X-RAY 3D & X-RAY COMPUTER เอกซเรย์ 3 มิติและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การเอกซเรย์นั้น แต่เดิมเป็นการถ่ายภาพร่างกาย โดยใช้รังสีเอกซเรย์วิ่งผ่านร่างกาย ใช้เซนเซอร์รับภาพ และแสดงทางจอคอมพิวเตอร์ แต่ภาพที่ได้ออกมาเป็นภาพ 2 มิติ ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาก้าวไปอีกครั้ง เป็นการเอกซเรย์ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
         เอกซเรย์ 3 มิติจะแสดงผลออกมาทุกส่วนของช่องปาก ทั้งฟัน ขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ได้ชัดเจนและละเอียดกว่า CT Scan เช่นการระบุว่าเส้นประสาทอยู่บริเวณไหน เพื่อความแม่นยำในการทันตกรรม
         ด้วยเทคโนโลยีเอกซเรย์ 3 มิตินี้ เราสามารถประยุกต์ใช้กับงานทันตกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนการฝังรากเทียม โดยจะสามารถประเมินความหนาบางและความสูงของกระดูกได้ รู้ว่าตำแหน่งการฝังรากเทียมอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยเพียงใด
*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล