ผ่าตัดขากรรไกรแก้นอนกรน

Maxillo Mandibular Advancement

การนอน เป็นการพักผ่อนที่ส่งผลดีที่สุดต่อร่างกาย แต่อาจจะไม่ส่งผลดีต่อทุกคน ถ้าหากการนอนนั้น ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ได้แก่ การนอนกรน ซึ่งถือว่าเป็นทั้งปัญหาของผู้ที่นอนกรน และบุคคลรอบข้างอีกด้วย ซึ่งการนอนกรน นอกจากจะทำให้บุคคลรอบข้างเกิดอาการรำคาญแล้ว ยังส่งผลเสียกับผู้ที่นอนกรนเอง กล่าวคือ ปัญหาทางด้านสุขภาพ คือการหยุดหายใจขณะหลับ คนไข้ที่มีปัญหานี้ ไม่ควรปล่อยไว้นาน ควรรีบปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการแก้ไขและรับการรักษาในลำดับต่อไป

ผ่าตัดขากรรไกร แก้นอนกรน ผ่าตัดแก้กรน จบคำถาม นอนกรนทำไงดี

นอนกรนทำไงดี ? ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดแก้กรน ทำได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร โดยทั้งนี้ จะต้องดูความเหมาะสมของคนไข้ในแต่ละราย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำ

ผ่าตัดขากรรไกร แก้นอนกรน

“การรักษาแก้นอนกรนด้วยวิธีการผ่าตัดขากรรไกรนั้นขึ้นอยู่กับอาการและโครงหน้าของผู้ป่วย กล่าวคือ โรคภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับ แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีโครงหน้าปกติ ไม่สามารถทำการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการประเมินโครงสร้างใบหน้าร่วมกับผลตรวจการนอนหลับด้วยการติดเครื่อง Sleep Test โดยแพทย์ เพื่อดูระดับความรุนแรงของอาการ หากแพทย์ประเมินวางแผนการรักษาพบว่าการผ่าตัดขากรรไกรไม่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนของคนไข้ในวิธีผ่าตัดได้ ต้องกลับมาใช้วิธีการรักษาโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด แพทย์จะเป็นผู้ประเมินการรักษาโดยวิธีอื่นๆให้เหมาะสมกับคนไข้”

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA) คืออะไร ?

เป็นความผิดปกติในการนอนหลับ โดยกล้ามเนื้อในช่องคอ มีการหย่อนตัวลงมากขึ้น ช่องทางเดินหายใจที่ตีบแคบ จะแคบลงมาจนปิดสนิท เกิดขึ้นได้กับผู้ที่นอนกรน หากพบอาการต่อไปนี้ร่วมกับการนอนกรน ควรไปพบแพทย์ดีที่สุด

นอนกรนอันตราย ปล่อยไว้จะตายไม่รู้ตัว!

ผ่าขากรรไกรแก้นอนกรน เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่มีโครงหน้าสั้น โดยเฉพาะขากรรไกรล่าง ทำให้ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจ จึงทำให้เกิดเสียงกรนออกมา

** การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้นอนกรน เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโครงหน้าร่วมกับปัญหานอนกรน ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีโครงหน้าปกติ จะไม่สามารถทำการผ่าตัดแก้กรน โดยผ่าขากรรไกรได้

ความแตกต่างของ CT Scan ก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรแก้นอนกรน

“วิธีการผ่าตัด คือยื่นขากรรไกรล่างออกมา เพื่อให้มีที่วางของลิ้นและทางเดินหายใจกว้างขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ที่มีโครงหน้ายาวต้องให้แพทย์ทำการประเมินการรักษาโดยวิธีผ่าตัดซึ่งแล้วแต่ละบุคคล”

ผ่าตัดแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน อุปสรรคกั้นรอยยิ้มสวย

ปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันนั้น ในความเป็นจริงนั้น ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกับรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน, การทานอาหารและในเรื่องของสุขภาพอีกด้วย หากปล่อยไว้ในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้

อ่านต่อ

v-line วีไลน์

สร้างหน้าวีไลน์ จบปัญหาหน้ากว้าง หน้าใหญ่ หน้าเบี้ยว!

การปรับโครงหน้าเรียว คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกราม คาง โหนกแก้ม และขากรรไกร ช่วยแก้ไขโครงหน้ากว้าง ใหญ่ ไม่ได้รูปให้มีความสมดุลและเพิ่มมิติให้ใบหน้า สวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 

อ่านต่อ

“ปรึกษาแพทย์ ตอบทุกความสงสัย นอนกรนทำไงดี ผ่าตัดแก้กรนได้หรือไม่ นอนกรนแก้ไขอย่างไร ปัญหานี้อย่าปล่อยให้คาใจนาน”

เมื่อได้รับการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับได้แล้วจะทำให้อาการนอนกรนนั้นดีขึ้น ลดอาการเพลียระหว่างวัน ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้มีโครงสร้างหน้าที่ดูดีขึ้น มีระบบทางเดินหายใจ การสบฟัน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อาการนอนกรนอาจจะกลับมาเหมือนเดิม เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพหลังการผ่าตัดอาจจะลดลงไปได้ เพราะอาการนอนกรนนั้นไม่มีโอกาสหายขาดไม่ว่าจะมีอาการนอนกรนถึงภาวะไหนก็ตาม อาการนอนกรนจะรุนแรงขึ้นตามอายุ คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาหรือพบแพทย์หลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

วิธีเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • คนไข้บางรายจำเป็นต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เพื่อช่วยให้การสบฟันดีขึ้น และเตรียมพร้อมตำแหน่งฟันใหม่ที่เกิดขึ้นหลังเลื่อนขากรรไกร
 • คนไข้จะได้รับการพิมพ์ฟัน และจำลองโครงสร้างของกระดูกใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ แพทย์จะทดสอบเลื่อนกระดูกขากรรไกรจากแบบจำฃอ
 • เพื่อประมาณว่าทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นเท่าไรหลังการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีดูแลหลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมช้ำที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • ถ้าทางเดินหายใจยุบบวมดี ไม่มีการอุดกั้น ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารเหลวและน้ำได้
 • ผู้ป่วยไม่ควรเคี้ยวอาหารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ แพทย์จะเอาเหล็กที่ครอบฟันบน และล่าง (Arch bar) ออกและอนุญาตให้ผู้ป่วยเริ่มเคี้ยวอาหารได้
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดการออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 1 เดือน
 • แพทย์จะใช้ยางยึดขากรรไกรบนและล่างไว้ด้วยกัน ประมาณ 1-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเอายางออกให้

Nemotec V

รวม ขากรรไกร
รวม ขากรรไกร
รวม ขากรรไกร

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดาและการผ่าตัดแบบ Nemotec V


วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดแบบ Nemotce Vการผ่าตัดแบบธรรมดา
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

ทีมแพทย์

Vertex Clinic เป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามที่มุ่งเน้นการแก้ไขโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม

โดยที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นอันดับแรก มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการปรับโครงหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล นำโดย ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ผู้มีประสบการณ์ผ่าตัดและฝึกฝนแพทย์หลายท่านมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และรักษาอาการพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง (Craniofacial Disorder) อีกทั้งยังเป็น 1 ในทีมแพทย์จากรายการ Let Me In Thailand มาตลอดทั้ง 4 ซีซัน เปลี่ยนแปลงใบหน้าและพลิกชีวิตคนไข้ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาหลายต่อหลายเคส

แก้นอนกรนด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? และทำไมถึงควรเลือก ที่ Vertex Clinic

หมอตี๊

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดขากรรไกร (ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า

ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxillofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

Nemotec v

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

นอนกรนแก้ไขอย่างไร l ผ่าตัดแก้กรน ทำได้อย่างไรบ้าง l แก้นอนกรน ผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร l ผ่าตัดแก้กรนเท่าไร l แก้ไขนอนกรนด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าขากรรไกร แก้ไขนอนกรน จากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขนอนกรน กับแพทย์ที่ Vertex Clinic

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save
Scroll to Top