แก้อาการนอนกรนโดยการผ่าตัดขากรรไกรด้วย Nemotec V
แก้อาการนอนกรนโดยการผ่าตัดขากรรไกรด้วย Nemotec V
ผ่าตัดขากรรไกรแก้อาการนอนกรน ด้วยเทคนิค Nemotec V

Maxillo Mandibular Advancement

การนอน เป็นการพักผ่อนที่ส่งผลดีที่สุดต่อร่างกาย แต่อาจจะไม่ส่งผลดีต่อทุกคน ถ้าหากการนอนนั้น ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ได้แก่ การนอนกรน ซึ่งถือว่าเป็นทั้งปัญหาของผู้ที่นอนกรน และบุคคลรอบข้างอีกด้วย ซึ่งการนอนกรน นอกจากจะทำให้บุคคลรอบข้างเกิดอาการรำคาญแล้ว ยังส่งผลเสียกับผู้ที่นอนกรนเอง กล่าวคือ ปัญหาทางด้านสุขภาพ คือการหยุดหายใจขณะหลับ คนไข้ที่มีปัญหานี้ ไม่ควรปล่อยไว้นาน ควรรีบปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการแก้ไขและรับการรักษาในลำดับต่อไป

ผ่าตัดขากรรไกร แก้นอนกรน ผ่าตัดแก้กรน จบคำถาม นอนกรนทำไงดี

นอนกรนทำไงดี ? ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดแก้กรน ทำได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร โดยทั้งนี้ จะต้องดูความเหมาะสมของคนไข้ในแต่ละราย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำ

“รักษานอนกรน

ผ่าตัดขากรรไกร

แก้ไขได้”

การทำงานของระบบหายใจเมื่อนอนกรน

“การนอนกรนพบได้บ่อย นอกจากการกรนนั้นจะรบกวนคนข้างเคียงแล้วการกรนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้”

“การรักษาแก้นอนกรนด้วยวิธีการผ่าตัดขากรรไกรนั้นขึ้นอยู่กับอาการและโครงหน้าของผู้ป่วย กล่าวคือ โรคภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับ แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีโครงหน้าปกติ ไม่สามารถทำการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการประเมินโครงสร้างใบหน้าร่วมกับผลตรวจการนอนหลับด้วยการติดเครื่อง Sleep Test โดยแพทย์ เพื่อดูระดับความรุนแรงของอาการ หากแพทย์ประเมินวางแผนการรักษาพบว่าการผ่าตัดขากรรไกรไม่สามารถช่วยรักษาอาการนอนกรนของคนไข้ในวิธีผ่าตัดได้ ต้องกลับมาใช้วิธีการรักษาโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด แพทย์จะเป็นผู้ประเมินการรักษาโดยวิธีอื่นๆให้เหมาะสมกับคนไข้”

ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างการหายใจแบบปกติ และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภาพแสดงความแตกต่างของขณะหายใจปกติและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA) คืออะไร ?


เป็นความผิดปกติในการนอนหลับ โดยกล้ามเนื้อในช่องคอ มีการหย่อนตัวลงมากขึ้น ช่องทางเดินหายใจที่ตีบแคบ จะแคบลงมาจนปิดสนิท เกิดขึ้นได้กับผู้ที่นอนกรน หากพบอาการต่อไปนี้ร่วมกับการนอนกรน ควรไปพบแพทย์ดีที่สุด

นอนกรนอันตราย ปล่อยไว้จะตายไม่รู้ตัว!

ผ่าขากรรไกรแก้นอนกรน เหมาะกับใคร?
 • ผู้ที่มีโครงหน้าสั้น โดยเฉพาะขากรรไกรล่าง ทำให้ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจ จึงทำให้เกิดเสียงกรนออกมา

 

** การผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้นอนกรน เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโครงหน้าร่วมกับปัญหานอนกรน ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีโครงหน้าปกติ จะไม่สามารถทำการผ่าตัดแก้กรน โดยผ่าขากรรไกรได้

ความแตกต่างของ CT Scan ก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกรแก้นอนกรน
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“วิธีการผ่าตัด คือยื่นขากรรไกรล่างออกมา เพื่อให้มีที่วางของลิ้นและทางเดินหายใจกว้างขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ที่มีโครงหน้ายาวต้องให้แพทย์ทำการประเมินการรักษาโดยวิธีผ่าตัดซึ่งแล้วแต่ละบุคคล”

“ปรึกษาแพทย์ ตอบทุกความสงสัย นอนกรนทำไงดี ผ่าตัดแก้กรนได้หรือไม่ นอนกรนแก้ไขอย่างไร ปัญหานี้อย่าปล่อยให้คาใจนาน”

เมื่อได้รับการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับได้แล้วจะทำให้อาการนอนกรนนั้นดีขึ้น ลดอาการเพลียระหว่างวัน ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้มีโครงสร้างหน้าที่ดูดีขึ้น มีระบบทางเดินหายใจ การสบฟัน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อาการนอนกรนอาจจะกลับมาเหมือนเดิม เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพหลังการผ่าตัดอาจจะลดลงไปได้ เพราะอาการนอนกรนนั้นไม่มีโอกาสหายขาดไม่ว่าจะมีอาการนอนกรนถึงภาวะไหนก็ตาม อาการนอนกรนจะรุนแรงขึ้นตามอายุ คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาหรือพบแพทย์หลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

วิธีเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • คนไข้บางรายจำเป็นต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เพื่อช่วยให้การสบฟันดีขึ้น และเตรียมพร้อมตำแหน่งฟันใหม่ที่เกิดขึ้นหลังเลื่อนขากรรไกร
 • คนไข้จะได้รับการพิมพ์ฟัน และจำลองโครงสร้างของกระดูกใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ แพทย์จะทดสอบเลื่อนกระดูกขากรรไกรจากแบบจำฃอ
 • เพื่อประมาณว่าทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นเท่าไรหลังการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีดูแลหลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมช้ำที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • ถ้าทางเดินหายใจยุบบวมดี ไม่มีการอุดกั้น ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารเหลวและน้ำได้
 • ผู้ป่วยไม่ควรเคี้ยวอาหารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ แพทย์จะเอาเหล็กที่ครอบฟันบน และล่าง (Arch bar) ออกและอนุญาตให้ผู้ป่วยเริ่มเคี้ยวอาหารได้
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดการออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 1 เดือน
 • แพทย์จะใช้ยางยึดขากรรไกรบนและล่างไว้ด้วยกัน ประมาณ 1-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเอายางออกให้

“การรักษาอาการนอนกรนผ่าตัดขากรรไกร ควรทำการบำบัดการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ (Myofunctional Therapy) ควบคู่ไปด้วย โดยใช้เครื่องมือ myobrace (มายโอเบรส) ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์หลังการผ่าตัดดีขึ้น และคงอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น”

วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และคนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

แก้นอนกรนด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? และทำไมถึงควรเลือก Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร ด้วยเทคนิค Nemotec V

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขนอนกรน จากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

แก้นอนกรนด้วยการผ่าตัดขากรรไกร ที่ Vertex Clinic หน้าเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน หมดคำถาม นอนกรนทำไงดี นอนกรนแก้ไขอย่างไร ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี

คำถามที่พบบ่อย

นอนกรนแก้ไขอย่างไร l ผ่าตัดแก้กรน ทำได้อย่างไรบ้าง l แก้นอนกรน ผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร l ผ่าตัดแก้กรนเท่าไร l แก้ไขนอนกรนด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าขากรรไกร แก้ไขนอนกรน จากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขนอนกรน กับแพทย์ที่ VERTEX CLINIC

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-109-9999

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72