สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรม ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ ครอบฟันลอย (Pontic) ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป และเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง

ประเภทของสะพานฟัน

 • สะพานฟันแบบเซรามิกและโลหะ มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์ มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว
 • สะพานฟันแบบเซรามิกล้วน มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะ แนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ครอบฟันแบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งครอบฟันแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • สะพานฟันแบบโลหะล้วน (ทอง) มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการ บิ่นหรือ แตกเหมือนวัสดุเซรามิก

 

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

 •    ช่วยให้สามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้ดังเดิม
 •    ช่วยให้สามารถมีการบดเคี้ยวและการออกเสียงที่ดีได้ดังเดิม
 •    ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ
 •    ช่วยแบ่งกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นไปตามปกติ
 •    ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง
 •    ช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง
 •    ช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ
 •    ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ

 

ขั้นตอนการทำสะพานฟัน

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
 1. การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน
 2. การกรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่สะพานฟัน
 3. การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำสะพานฟัน
 4. การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 5. แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อทำสะพานฟัน
 6. ทันตแพทย์จะทำการติดสะพานฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอการผลิตสะพานฟันแบบถาวร

 

ขั้นตอนการติดสะพานฟัน
 1. การรื้อสะพานฟันแบบชั่วคราวออก
 2. การติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งสะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด

 

ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำสะพานฟัน
 • การดูแลเอาใจใส่เพื่อสุขภาพของปากและฟันที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก สะพานฟันสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ก็ต่อเมื่อฟันที่ใช้เป็นฐานรองรับสะพานฟันมีสุขภาพแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดสะพานฟัน
 • สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ (  เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
 • ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดสะพานฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
 • อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เอง ภายในเวลาไม่นาน
 • ควรเริ่มด้วยการรับประทานอาหารอ่อนๆจนกว่าจะเคยชินกับสะพานฟันที่มี

 

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับการทำสะพานฟัน
 • ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
 • ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30นาทีหลังการบ้วนปาก
 • ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณสะพานฟัน
 • ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
 • ขั้นตอนการเตรียมฟันและการติดยึดสะพานฟันนั้นอาจก่อให้เกิดการเสียวฟันได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน

การนัดครอบฟันและทำสะพานฟัน : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ เวอร์เทค

( หมายเหตุ :  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )