ผ่าตัดแก้ไขคางสั้น หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร
ผ่าตัดแก้ไขคางสั้น หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร
ผ่าตัดแก้ไขคางสั้น ด้วยเทคนิค Nemotec V

Jaw Surgery & Short Chin Surgery

คางสั้นฝันสลาย ทำลายความสวยบนใบหน้า!

หนึ่งในปัญหาความสวยบนใบหน้า คือเรื่องคาง มีทั้งคางสั้น คางยื่น ไม่มีคาง และคางผิดปกติไม่ได้รูป ซึ่งคาง ถือเป็นองค์กอบหนึ่งของใบหน้า ดังนั้นการศัลยกรรมทำคาง จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ผ่าขากรรไกร แก้คางสั้น คางถอย คางหลุบ ไม่มีคาง

คาง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของใบหน้า โดยเฉพาะกับคนที่อยากมีใบหน้าที่เรียวสวย แต่ถ้าหากมีคางไม่ได้รูป หรือผิดปกติ ใบหน้าจะขาดเสน่ห์และไม่สมส่วน ดังนั้นจึงทำให้คนนิยมไปทำศัลยกรรมคางกันเป็นจำนวนมาก การทำคางจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสาวๆ หรือหนุ่มๆ ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เรียว

คางสั้น หนึ่งเรื่องกวนใจ สร้างปัญหาให้ใบหน้า

ปัญหาคางสั้น หรือที่เรียกกันว่า คางหลุบ คางถอย ตลอดจนไม่มีคางเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ส่งผลกับใบหน้า โดยปัญหาดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปหน้าผิดไปไม่ได้สัดส่วน และทำให้ใบหน้าดูไม่สวยงาม ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้ใบหน้าดูดีมากยิ่งขึ้น

“คางหลุบ คางถอย คางสั้นทำไง?
แก้ไขได้ไม่ต้องปล่อยไว้นาน”

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางสั้น โดยคุณจิดาภา
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
สัญญาณเตือน คางสั้น คางถอย
สัญญาณเตือน ลักษณะคางสั้น
คางหลุบ คางถอย คางสั้นดูยังไง ถึงจะต้องให้คุณหมอช่วย ?
  • คางมีลักษณะถอยไปข้างหลังจากโครงหน้า (สังเกตได้ง่ายเมื่ออยู่ในท่าที่หันข้าง)
  • คางมีลักษณะสั้น ส่งผลให้ใบหน้าดูกลม ไม่มีมิติ
  • คนไข้ส่วนใหญ่จะมีอาการฟันยื่น ฟันไม่สบกัน และปากอูมร่วมด้วย

คางสั้นจนถึงไม่มีคาง อย่าปล่อยไว้นอน

คางสั้น มีกี่แบบ ?

คางสั้น ที่เกิดจากกระดูกคางสั้น
ทำให้ใบหน้ากลม

คางสั้นในลักษณะนี้ เกิดจากกระดูกคางสั้น ซึ่งหลายคนอาจสงสัย ว่าคางสั้นจัดฟันแก้ได้หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไขแบบถาวร สามารถทำได้โดยการเสริมคางด้วยกระดูกตัวเอง จะทำให้ใบหน้ามีมิติและสมส่วนมากขึ้น

คางสั้น ที่เกิดจากกระดูกส่วนล่าง
ของใบหน้าผิดปกติ

คางสั้นในลักษณะนี้ เกิดจากโครงหน้าส่วนล่างถอยหลุบเข้าไปด้านใน เกิดความผิดปกติ ซึ่งคนไข้จะมีอาการปากอูม ฟันยื่น ฟันไม่สบกัน ร่วมด้วย จะต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรออกมา เพื่อให้ใบหน้าโดยรวมมีความสมมาตรและสวยสมส่วนมากยิ่งขึ้น

คางหลุบ คางถอย คางสั้นทำไง ? แก้ไขได้หากรู้ต้นตอ!

ปัญหาเรื่องคาง มีหลากหลายแบบ หากรู้ถึงสาเหตุ จะสามารถแก้คางสั้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งคำถาม คางสั้นแบบนี้ต้องเสริมคางด้วยกระดูกตัวเองหรือไม่ หรือคางสั้นจัดฟันแก้ไขได้หรือไม่ รวมถึงคางสั้นต้องเลื่อนขากรรไกรหรือไม่ คำถามเหล่านี้จะต้องปรึกษาของแพทย์เท่านั้น เพื่อหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องในลำดับต่อไป

ภาพสแกนกระดูกโครงหน้าหลังผ่าตัดขากรรไกร
ภาพกระดูกโครงหน้า หลังทำการผ่าขากรรไกรแก้คางสั้น

“การแก้คางสั้น โดยผ่าตัดขากรรไกร นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคางแล้ว ยังช่วยปรับโครงหน้าให้มีความสมดุล สมมาตร และสร้างมิติให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้น”

เปลี่ยนคางสั้น ปั้นคางสวย ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

การแก้ไขปัญหาคาง ทั้งคางสั้น หลุบ ถอย เกิดจากกระดูกคางที่สั้น จะต้องแก้ไขโดยการเลื่อนขากรรไกร เพื่อให้โครงหน้าส่วนล่างมีความยาวและยื่นออกมามากขึ้น

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแก้คางสั้น

งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามินอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนได้รับการผ่าตัด

งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัด (ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) เนื่องจากเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์

กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้อง
หยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

งดดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ก่อนได้รับการผ่าตัด อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีการดูแลหลังผ่าตัดแก้คางสั้น

นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมหลังการผ่าตัด

รับประทานยาและปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวม

งดออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 1 เดือน

รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด

งดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 เดือน

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางสั้น โดยคุณจิรวรรณ
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การผ่าตัดแก้คางสั้น ร่วมกับกระดูกขากรรไกรยื่น/หลุบ จำเป็นต้องวางแผนการผ่าตัดอย่างละเอียด โดยต้องประเมินการรักษาและวางแผนโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร และใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

แก้คางที่ไหนดี ? และทำไมถึงควรผ่าตัดคาง ที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร ด้วยเทคนิค Nemotec V

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอเทคนิค NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

รีวิวแก้คางสั้นและผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันจากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
สุดยอดการผ่าตัดขากรรไกร แก้ปัญหาคางสั้น หน้ายื่น ด้วยเทคนิค Nemotec V
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“แก้ปัญหาคางสั้น ไม่มีคาง ได้ที่ Vertex Clinic

ตอบโจทย์คำถาม คางสั้นทำไง แก้คางที่ไหนดี”

คำถามที่พบบ่อย

คางสั้นเป็นแบบไหน l คางสั้นแบ่งออกเป็นกี่แบบ l ปัญหาฟันไม่สบกันเกี่ยวข้องกับคางสั้นหรือไม่ l การจัดฟันสามารถแก้ไขปัญหาคางสั้นได้หรือไม่ l ศัลยกรรมแก้คางที่ไหนดี l รีวิวแก้คางสั้นจากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับคาง กับแพทย์ ที่ VERTEX CLINIC