Jaw Surgery & Oral and Maxillofacial Surgery

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาขากรรไกรเบี้ยว จะผ่าขากรรไกรที่ไหนดี?

ศัลยกรรมโครงหน้าผ่าตัดขากรรไกรและทันตกรรม

วางแผนการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค
NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัด
เพื่อโครงหน้าที่ดูดีขึ้น

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาของโครงสร้างกระดูกใบหน้า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรไม่ใช่เพื่อความงามเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุลขึ้น

ใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว (ขากรรไกรเบี้ยว) เกิดจากฟันล่างคร่อมฟันบน หรือฟันไม่สบกัน โดยเกิดจากขากรรไกรบนยื่น และขากรรไกรล่างยื่นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่มีฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือ ไม่มีคาง ก็สามารถแก้ไขด้วยการศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรได้ การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรจะต้องควบคู่กับการจัดฟัน และคนที่มีปัญหาในการสบฟัน การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร หรือที่เข้าใจกันว่า การผ่าตัดแก้คางยื่นและผ่าตัดแก้คางสั้น จะทำให้ฟันสบกัน ซึ่งจะทำให้โครงหน้าสวยได้รูป รวมทั้งคนไข้ที่อยากมีรูปหน้า V-line การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรนี้ นอกจากจะช่วยปรับโครงหน้าและแก้ปัญหาหน้าเบี้ยวแล้ว จะทำให้คนไข้มีโครงหน้าที่เล็กลง และจะทำให้คนไข้บดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขากรรไกรมีทั้งหมด 4 จุด คือขากรรไกรบนซ้าย ขากรรไกรบนขวา ขากรรไกรล่างซ้าย และขากรรไกรล่างขวา จะทราบได้ว่าควรผ่า
ขากรรไกรกี่จุดนั้น ต้องให้แพทย์ประเมินโครงหน้าก่อนดังนั้น การศัลยกรรมขากรรไกร เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และฝีมือเป็นอย่างมาก

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ปัญหาหน้าเบี้ยว คางเบี้ยว จัดฟันแก้ได้หรือไม่? สามารถทำได้ ในกรณีที่มีอาการเบี้ยวเพียงเล็กน้อย แต่ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้า เหมาะกับผู้ที่หน้าเบี้ยวอย่างหนัก รักษาหน้าเบี้ยว แก้คางยื่น คางสั้น ให้ใบหน้ากลับมาเป็นปกติ

นอกจากการแก้ไขปัญหาของ
โครงหน้าแล้ว ยังได้เพื่อความสวยงามอีกด้วย

ไม่ใช่เพียงการผ่าตัดแก้คางยื่น แก้คางสั้น แก้ปัญหาหน้าเบี้ยวและฟันล่างคร่อมฟันบนเท่านั้นแต่การศัลยกรรมขากรรไกรและผ่าตัดโครงหน้า จะทำให้ใบหน้าสวยงามได้เช่นกัน”เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียว ว่า ไม่มีปัญหาต่างๆดังกล่าว แต่อยากศัลยกรรมผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เพื่อปรับเปลี่ยนโครงหน้าใหม่ได้หรือไม่ ตอบได้เลยว่า ได้เช่นกัน

วางแผนการผ่าตัดลดความเสี่ยงด้วย Nemotec V 

คือ เทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร นำเข้าจากประเทศสเปนมาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

โดย ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)  LET ME IN THAILAND

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“เลื่อนขากรรไกรบน ผ่าตัดขากรรไกรล่าง สร้างใบหน้าสวยสะกดตา ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร รักษาหน้าเบี้ยว แก้คางสั้น ยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน”

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และ คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

SURGERY FIRST เทคนิคผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

Vertex Clinic ใช้เทคนิค Surgery First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน กล่าวว่า เทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถทำการผ่าตัดได้ก่อนการจัดฟัน มีข้อดีคือช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีหน้าตาที่แย่ลงก่อนผ่าตัด เนื่องจากในอดีตหากคนไข้จะผ่าตัดแต่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนช่วงจัดฟันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีหน้าตาที่แย่ลงทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานก่อนการผ่าตัด แต่เทคนิค Surgery First ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดได้เลยช่วยลดระยะเวลาการรักษาทั้งในส่วนของการผ่าตัดและการจัดฟันให้เร็วขึ้น

ซึ่งเทคนิคอย่าง Surgery First จะต้องอาศัยฝีมือการผ่าตัดที่ประณีตและละเอียดรอบคอบ รวมถึงประสบการณ์ที่มากพอ หากไม่มีประสบการณ์มากพอ ก็ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ ดังนั้น Vertex clinic ของเรา จึงมีความมั่นใจในผลลัพธ์ และฝีมือการผ่าตัด เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างพึงพอใจ 

Vertex Clinic
ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน
Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

CONVENTIONAL ORTHOGNATHIC SURGERY

SUGERY FIRST ORTHOGNATHIC SURGERY

ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้า
ร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม
และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้”

การทำความเข้าใจผลลัพธ์หลังผ่าตัดร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้  Vertex Clinic สามารถทำให้เป็นไปได้ การจำลองโครงสร้างใบหน้า 3 มิติ ก่อนทำ และหลังทำ มีการปรึกษา แนะนำชิ้นส่วนที่ต้องผ่าตัดออก ความเป็นไปได้ และความเข้าใจ ตั้งใจในสิ่งที่คนไข้ต้องการ ล้วนนำมาสู่ การตอบสนองผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาพึงพอใจ นี่คือสิ่งที่ เรา ตั้งใจ

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

“ปัญหาโครงหน้าและขากรรไกร แก้ได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและตรงจุด”

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้าขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน
Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

จะสามารถวิเคราะห์ประเมิณเคส และวางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค NEMOTEC V เพื่อเลื่อนขากรรไกรทั้งชิ้นบนและชิ้นล่าง กรามด้านข้างทั้งสองเพื่อไขให้ใบหน้าโดยรวมสมมาตร

ตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

แพทย์จะให้คนไข้ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และประเมินความพร้อมของคนไข้ก่อนผ่าขากรรไกร เช่นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งรายละเอียดในการตรวจร่างกายแล้วแต่ความจำเป็นของคนไข้ในแต่ละราย คนไข้จะได้รับการพิมพ์ฟันส่งถ่าย ภาพรังสีโครงหน้าแบบทั่วไป และ CT Scan
กระโหลกศีรษะ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรต่อไป

ผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี และทำไมถึงต้องมาที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาการเลื่อนขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

1. การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำภายใต้การดมยาสลบ คนไข้ต้องได้รับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่ 6-8 สัปดาห์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนผ่าตัดขากรรไกร เพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังการดมยาสลบ

2. จะมีการถ่ายภาพรังสี และพิมพ์ปาก

เพื่อใช้ในการวางแผนผ่าขากรรไกร

3. คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนดมยาสลบ 8 ชั่วโมงและต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมีอาการไข้ เจ็บคอหรือการรับประทานอาหารและน้ำ ภายใน 8 ชั่วโมงเนื่องจากสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

4. การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแผนการรักษา

คำแนะนำหลังการศัลยกรรมขากรรไกรด้วยเทคนิค NEMOTEC V

01

หลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวจากการดมยาสลบแล้วให้พยายามค่อยๆจิบน้ำ ลุกนั่ง เดินช้า ๆ ในห้องและหายใจลึก ยาวช้า ๆ แบบไม่กลั้นหายใจ เพื่อช่วยให้การทำงาน ของปอดและหัวใจกลับมาทำงาน ตามเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น

02

พยายามดื่มน้ำให้มากกว่า 2 ลิตรต่อวัน เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ป้องกันไม่ให้เสลดเหนียวข้น เพราะการขาดน้ำทำให้คนไข้กลืนลำบาก แน่นจมูกมากขึ้น เจ็บคอมากขึ้น

03

ของเหลวที่แนะนำจะเป็น นม โปรตีนเสริมชง ไข่ลวก โจ๊กปั่นให้เหลว น้ำหวานอะไรก็ได้ เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอต่อวัน ป้องกันการอ่อนเพลียหลังจากการผ่าตัดขากรรไกร

04

ประคบเย็นข้างแก้ม 3-4 วันหลังผ่าตัดขากรรไกร

05

คนไข้ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดขากรรไกรจะมีแค่ การมีการใส่เครื่องมือควบคุมตำแหน่งสบฟัน (SPLINT) ซึ่งจะไม่เหมือนกันในคนไข้แต่ละคน

06

การมาพบแพทย์ตามที่นัดเพื่อติดตามอาการหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและการมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามเวลาที่กำหนด เป็นสิ่งสำคัญมากของการผ่าตัดแก้ไขโครงหน้าก่อนการจัดฟัน (SURGERY-FIRST-TECHNIQUE)

07

ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว คลื่นใส้ อาเจียร ปวดท้อง ท้องเสีย หรือมีผื่นขึ้นได้ ถ้ามีอาการดังกล่าวให้เเจ้งเเพทย์หรือพยาบาลทราบ

08

หลังจากผ่าตัดขากรรไกรแล้ว 7 วัน แนะนำให้ฝึกกล้ามเนื้อ MYOBRACE (มายโอเบรส) เพื่อให้ลิ้นแข็งแรงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไปอุดกลั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ช่วยให้การจัดฟันหลังผ่าตัดผ่าตัดขากรรไกรมากขึ้น และ สามารถกลับมาใช้งานขากรรไกรได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้แพทย์จะมีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคน โดยในแต่ละเคสจะมีจะมีปัญหาโครงหน้าที่แตกต่างกัน มีการผ่าตัดที่ต่างกัน ดังนั้น การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด แพทย์จัดการดูแลให้คำแนะนำ ตามเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

“บางที่ผ่าขากรรไกรราคาถูก บางที่ผ่าขากรรไกรราคาแพง ทั้งนี้ไม่ว่าการผ่าขากรรไกรราคาเท่าไร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เทคนิค อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก ในการประเมินความคุ้มค่าของราคานั้นๆ

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

รีวิวผ่าขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จากคนไข้จริง

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรพลิกชีวิต! เปลี่ยนหน้ามะม่วงเป็นหน้าอปป้า
[รีวิวผ่าขากรรไกร+ทำคาง] เปลี่ยนหน้ามะม่วงเป็นหน้าอปป้า ผ่าตัดขากรรไกร พลิกชีวิต!
รีวิวผ่าขากรรไกร เพราะปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน จึงโดนล้อว่าหน้ามะม่วง ตัดสินใจผ่าตัดขากรรไกร...
รายละเอียดเพิ่มเติม
[รีวิวผ่าขากรรไกร+ตัดโหนก+ตัดกราม] ไม่เจ็บแถมจบ สวยครบในครั้งเดียว
[รีวิวผ่าขากรรไกร+ตัดโหนก+ตัดกราม] ไม่เจ็บแถมจบ สวยครบในครั้งเดียว
รีวิวผ่าตัดโครงหน้า 3 อย่าง มีรีวิวผ่าขากรรไกร รีวิวตัดโหนกแก้ม รีวิวตัดกราม ตัดโหนกตัดกรามครั้งยิ่งใหญ่...
รายละเอียดเพิ่มเติม
[รีวิวผ่าขากรรไกรร่วมกับจัดฟัน+ทำคาง] ปากอูมปากยื่น ต้องฝืนเคี้ยว เลื่อนขากรรไกร แก้ฟันเบี้ยว ครั้งเดียวจบ!
รีวิวเลื่อนขากรรไกร แก้ปากอูม ผ่าตัดขากรรไกร ที่ไหนดี? หรือกังวลเรื่องปากยื่น ปากอูม หรือ หน้าเบี้ยว...
รายละเอียดเพิ่มเติม
[รีวิวผ่าขากรรไกร] เปลี่ยนหน้าแม่มดร่ายมนต์สะกดด้วยรอยยิ้ม
มะปรางเป็นคนที่มีปัญหาฟันไม่สบกัน ฟันล่างคร่อมฟันบน คางยื่น ไม่สามารถกัดอาหารตามที่ตั้งใจไว้ได้ ต้องหั่นแล้วทาน ทานแบบคนปกติไม่ได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร รักษาหน้าเบี้ยว

Vertex Clinic จุดประกายหน้าเรียวสวย หมดคำถาม ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี

คำถามที่พบบ่อย

ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรคืออะไร l ผ่าตัดขากรรไกรบนและผ่าตัดขากรรไกรล่าง ใช้วิธีเหมือนกันหรือไม่ l ปัญหาคางเบี้ยว จัดฟันสามารถแก้ไขได้หรือไม่ l ผ่าขากรรไกรราคาเท่าไร l ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าขากรรไกรจากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด นำทีมโดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าขากรรไกรจากคนไข้จริงที่ผ่าตัด

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้า กับแพทย์ที่ VERTEX CLINIC