Jaw Surgery & Mouth Protrusion Surgery

ปากอูมเป็นเหตุ สังเกตได้!

ปัญหาปากอูม ปากยื่น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำร้ายใบหน้า เช่น สัดส่วนใบหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติ ปากผิดรูป ส่งผลให้หน้าดูบึ้งตึงเหมือนคนหงุดหงิดตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่เป็นมิตร การแก้ปากอูม จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ผู้ประสบปัญหานี้ควรจัดการ

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ปากอูม ปากยื่น ฟันยื่นปากอูม

ปกติคนส่วนใหญ่จะเช็ครูปร่างหน้าตาตัวเองผ่านกระจก ด้วยเหตุนี้คนเรามักจะกังวลส่วนใบหน้าตนเองเมื่อมองจากด้านหน้ามากกว่า แต่ในกรณีบุคคลอื่นมอง จะเห็นด้านข้างใบหน้าของตัวเราเท่ากับกับด้านหน้า และมุมด้านข้าง จะมองเพียง

ครู่หนึ่งเท่านั้น ก็สามารถเห็นความเป็นมิติของ หากเช็คใบหน้าในมุมหน้าตรงและใบหน้าในมุมข้าง แล้วเห็นถึงความผิดปกติ ควรต้องรีบจัดการแก้ไข เนื่องจากเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล และปัญหาดังกล่าว ยังทำร้ายความสวยหล่อบนใบหน้าอีกด้วย

แก้ปากอูม ปากยื่น ศัลยกรรมช่วยได้!

ปากอูม สร้างความไม่มั่นใจให้กับใครหลายๆ คนมากมาย เพราะนอกจากหน้าจะดูบึ้งแล้ว ยังส่งผลต่อความสวยงาม โดยรวมของใบหน้าสำหรับผู้ที่มีลักษณะของใบหน้าด้านข้างไม่สวย คือ มีลักษณะของปากยื่นออกมามากกว่าส่วนอื่น หรืออีกนัยนึงสังเกตง่ายๆ ว่าใบหน้าที่ดูจากด้านข้างแล้วส่วนล่างก็คือโครงหน้าบริเวณปากจะยื่นออกมามากผิดปกติ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ใบหน้าดูไม่สมส่วน จะหลบซ้ายหันขวาก็เก็บปากไว้ไม่มิด การศัลยกรรม สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งจะต้องรักษาภายใต้ความดูแลของแพทย์มากประสบการณ์อย่างใกล้ชิด

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ปากอูม สังเกตได้อย่างไร ?

การศัลยกรรมแก้ปากอูม นอกจากจะช่วยทำให้รูปปากสวยงามทั้งในมุมตรงและมุมข้างแล้ว ยังช่วยปรับให้ใบหน้าโดยรวมมีความสมส่วน ทำให้โครงหน้าสมมาตร สวยทุกองศาแบบไม่ต้องอำพรางข้อบกพร่องอีกต่อไป

ผ่าตัดลดปากอูม เหมาะกับใคร ?

 

 • เหงือกและฟันยื่น ปากอูมออกมาข้างหน้า
 • หุบปากได้ไม่สนิท
 • ริมฝีปากดูหนา
 • เวลายิ้มหรือหัวเราะ จะเห็นเหงือกมาก
 • ปากยื่นออกมาข้างหน้าแต่ใบหน้าไม่ยาว

แก้ปากอูม สู่ปากสวย 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การผ่าตัด แบ่งเป็น 2 ประเภท

แบบที่ไม่ส่งผลกับโครงหน้า

เป็นการผ่าตัดในกรณีที่มีอาการที่เหงือกยื่น ทำการถอนฟันที่อยู่หลังฟันเขี้ยวออกอย่างละ 1 ซี่ หลังจากนั้น ตัดกระดูกที่มีช่องว่างของเหงือกหลังจากทำการถอนฟันออกไป และทำการเลื่อนฟันกับกระดูกมาด้านหลัง

แบบที่ส่งผลกับโครงหน้า

ในกรณีที่มีปัญหาในการมีคางงองุ้ม, กระดูกใบหน้าไม่สมมาตร, ใบหน้ายาว, ขากรรไกรยื่น ในลักษณะนี้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร คือการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร โดยเลื่อนขากรรไกรบน,ขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง เป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าการแก้ไขรูปลักษณ์ของขากรรไกรกับสมรรถภาพในการสบของฟันนั่นเอง

“อาการปากทีมีลักษณะอูม มีหลายกรณี หากทราบสาเหตุ จะสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทุกคำถาม ทั้งปากแบบนี้ควรแก้ไขอย่างไร หรือหากจัดฟัน ปากอูมจะหายหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้น แต่หากคนไข้มีอาการปากอูมที่ส่งผลกับโครงหน้า การผ่าขากรรไกร จะเป็นวิธีที่แก้ปัญหานี้ได้”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“การแก้ปากที่มีลักษณะอูมหรือยื่น โดยผ่าตัดขากรรไกร นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปปาก ยังช่วยปรับโครงหน้าให้มีความสมดุล สมมาตร และสร้างมิติให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้น”

ผ่าตัดขากรรไกร ตัวช่วยให้ปากสวยขึ้น!

ปัญหาฟันยื่นปากอูม ที่ส่งผลต่อโครงหน้า ทั้งหน้าเบี้ยว, หน้าไม่เท่ากัน หน้ายื่น จำเป็นต้องเข้าผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพิ่มความสวย สร้างความสมมาตรให้ใบหน้า ตลอดจนใบหน้ามีมิติ

วิธีการ

เตรียมตัว

ก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัด อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • งดดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ก่อนได้รับการผ่าตัด อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีการดูแล

หลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมหลังการผ่าตัด
 • รับประทานยาและปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวม
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 1 เดือน
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
 • งดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 เดือน
 • งดทานขอแสลงและอาหารหมักดองอย่างน้อย 1 เดือน
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“การผ่าตัดขากรรไกร นอกจากช่วยแก้ปัญหาฟันยื่น ปากอูม ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก”

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และคนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

แก้ปากที่อูมโดยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมา ที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร ด้วยเทคนิค Nemotec V

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจเพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอเทคนิค NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

แก้ปากที่อูมโดยการผ่าขากรรไกร รีวิวจากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Vertex Clinic เรื่องปัญหาโครงหน้า ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับความสวย ทั้ง แก้ปากอูมอย่างไร จัดฟันปากอูมหายหรือไม่ หรือแก้ฟันยื่นปากอูม โดยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี”

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับปากที่ VERTEX CLINIC

คำถามที่พบบ่อย

ปากที่มีลักษณะอูมเป็นแบบไหน l ปากที่มีลักษณะอูมสังเกตอย่างไร l ปากที่มีลักษณะอูมแก้ไขอย่างไร l หากจัดฟันปากอูมจะหายหรือไม่ l ปากที่มีลักษณะอูมแบบไหนต้องผ่าขากรรไกร l แก้ปากที่อูมโดยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l แก้ปากที่อูมโดยการผ่าขากรรไกรรีวิวจากคนไข้จริง

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด ทำทีม โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-109-9999

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72