ฟันล่างคร่อมฟันบน

Jaw Surgery & Cross Bite Orthognathic Surgery

รอยยิ้ม เป็นเสน่ห์ของใบหน้า ที่สามารถดึงดูดสายตาต่อผู้พบเห็นได้ หากมีใบหน้าที่ดูดี แต่ขาดรอยยิ้ม ก็ทำให้ขาดความน่ามองด้วยเช่นกัน รอยยิ้มจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองได้อีกอย่างหนึ่ง แต่หากว่าขาดความมั่นใจในรอยยิ้ม ด้วยสาเหตุเพราะปัญหาฟันซ้อน ฟันเก ฟันล่างครอบฟันบน ซึ่งเกิดขึ้นเองตั้งแต่กำเนิด ปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้ ด้วยหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติของฟัน ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้นั้นควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำและรักษาในขั้นต่อไป

“ผ่าขากรรไกร แก้ปัญหา ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน”

ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกันอุปสรรคกั้นรอยยิ้มสวย

ปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันนั้น ในความเป็นจริงนั้น ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกับรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน, การทานอาหารและในเรื่องของสุขภาพอีกด้วย หากปล่อยไว้ในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้

ฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในอุปสรรคของรอยยิ้ม

ฟันล่างคร่อมฟันบน คือลักษณะที่ฟันไม่สบกัน เกิดขึ้นเมื่อฟันล่างเกยฟันบนออกมา ความรุนแรงจะมีตั้งแต่ฟันล่างยื่นเล็กน้อยโดยที่ฟันล่างและฟันบนเกือบสบกันพอดี ไปจนถึงการที่ฟันล่างยื่นออกมามากจนฟันแถวล่างกับแถวบนไม่สบกันเลยจนเกิดช่องว่างระหว่างฟันล่างกับฟันบนห่างกันมาก ส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมผิดปกติ โครงหน้าช่วงล่างยื่นออกมา ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อแก้คางยื่น ให้ใบหน้ามีความสมส่วน สมมาตร และดูดีมากยิ่งขึ้น

ฟันล่างคร่อมฟันบน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข!

ฟันล่างคร่อมฟันบน สังเกตอย่างไร ?

 • ลักษณะฟันล่างเกยฟันบนออกมาเป็นบางซี่
 • ลักษณะฟันล่างเกยฟันบนออกมาทั้งแถบฟัน
 • คางยื่นออกมา
 • ใบหน้าโดยรวมไม่ได้สัดส่วน
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณประไพมาศ

เพิ่มความสมดุลให้กับใบหน้า รอยยิ้มต้องมา ฟันหน้า-ฟันล่างต้องสบกัน

ผ่าขากรรไกร

ศัลยกรรมโครงหน้าผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาขากรรไกรเบี้ยว

ใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว (ขากรรไกรเบี้ยว) เกิดจากฟันล่างคร่อมฟันบน หรือฟันไม่สบกัน โดยเกิดจากขากรรไกรบนยื่น และขากรรไกรล่างยื่นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่มีฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือ ไม่มีคาง ก็สามารถแก้ไขด้วยการศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร

อ่านต่อ

v-line วีไลน์

สร้างหน้าวีไลน์ จบปัญหาหน้ากว้าง หน้าใหญ่ หน้าเบี้ยว!

การปรับโครงหน้าเรียว คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกราม คาง โหนกแก้ม และขากรรไกร ช่วยแก้ไขโครงหน้ากว้าง ใหญ่ ไม่ได้รูปให้มีความสมดุลและเพิ่มมิติให้ใบหน้า สวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 

อ่านต่อ

ฟันล่างคร่อมฟันบน มีกี่แบบ ?

ฟันล่างครอบฟันบน แก้โดยการจัดฟัน

การจัดฟัน ฟันล่างคร่อมฟันบน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติไม่หนักนัก การจัดฟันจะสามารถดันซี่ฟันหรือแถบฟันล่างเข้าไปได้ โดยการแก้ไขแบบนี้ไม่ต้องผ่าตัด

ฟันล่างครอบฟันบน แก้โดยผ่าขากรรไกร

การแก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน ผ่าตัดขากรรไกร จะใช้กับกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง ซึ่งจะเป็นการผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขปัญหาโครงหน้าส่วนล่างให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

ปัญหาเรื่องฟันล่างครอบฟันบน มีหลากหลายแบบ หากรู้ถึงสาเหตุ จะสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทั้งคำถาม ควรจัดฟัน ฟันล่างคร่อมฟันบน หรือควรแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน ผ่าตัดขากรรไกร คำถามเหล่านี้จะต้องปรึกษาของแพทย์เท่านั้น เพื่อหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องในลำดับต่อไป

ปัญหาฟันไม่สบกัน ผ่าตัดขากรรไกรช่วยได้

การแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบน ฟันไม่สบกัน แก้คางยื่น แบบถาวร สามารถทำได้โดยการผ่าขากรรไกร เพื่อให้ใบหน้าได้รูป และมีความสมมาตร

ภาพสแกนกระดูกโครงหน้าหลังผ่าตัดขากรรไกร

“การแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบน โดยผ่าตัดขากรรไกร นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟัน และแก้คางยื่นแล้ว ยังช่วยปรับโครงหน้าให้มีความสมดุล สมมาตร และสร้างมิติให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้น”

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีการดูแลหลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมช้ำที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดการออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 1 เดือน

Nemotec V

รวม ขากรรไกร
รวม ขากรรไกร
รวม ขากรรไกร

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดาและการผ่าตัดแบบ Nemotec V


วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดแบบ Nemotce Vการผ่าตัดแบบธรรมดา
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

ทีมแพทย์

Vertex Clinic เป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามที่มุ่งเน้นการแก้ไขโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม

โดยที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นอันดับแรก มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการปรับโครงหน้า ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล นำโดย ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ผู้มีประสบการณ์ผ่าตัดและฝึกฝนแพทย์หลายท่านมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และรักษาอาการพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง (Craniofacial Disorder) อีกทั้งยังเป็น 1 ในทีมแพทย์จากรายการ Let Me In Thailand มาตลอดทั้ง 4 ซีซัน เปลี่ยนแปลงใบหน้าและพลิกชีวิตคนไข้ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาหลายต่อหลายเคส

หมอตี๊

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดขากรรไกร (ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า

ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxillofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

Nemotec v

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณมาลินี ภาพมุมซ้าย
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณมาลินี ภาพมุมตรง
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณมาลินี ภาพมุมขวา
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณชานนท์ ภาพมุมซ้าย
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณชานนท์ ภาพมุมตรง
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณชานนท์ ภาพมุมขวา
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณอธิวัฒน์
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณพชร
ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน โดยคุณอลิษา

Vertex Clinic แก้คางยื่น ปรับโครงหน้า สร้างความสวยสมบูรณ์แบบ หมดคำถาม แก้ไขฟันล่างครอบฟันบน ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี

คำถามที่พบบ่อย

ฟันล่างครอบฟันบนเป็นแบบไหน l ฟันล่างครอบฟันบนแบ่งออกเป็นกี่แบบ l การจัดฟัน ฟันล่างคร่อมฟันบน แก้ไขได้หรือไม่ หรือไม่ l ปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน ผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขได้หรือไม่ I แก้ไขฟันล่างครอบฟันบน ด้วยการผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด นำทีม หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาฟันล่างครอบฟันบน กับแพทย์ที่ Vertex Clinic

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save
Scroll to Top