การบูรณะฟันแบบ Inlays-Onlays

ใครๆ ก็อยากมีฟันสวยและแข็งแรง แต่เมื่อฟันไม่สมบูรณ์ก็สามารถบูรณะฟันให้สวยได้ซึ่ง ใน ปัจจุบันมีวิธีการบูรณะฟันที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการสูง สีฟันใกล้เคียงกับธรรมชาติและมีความแข็งแรง รวมทั้งผู้ใช้บริกาได้รับความสะดวกในการบูรณะฟันตามสไตล์แบบ Inlay และ Onlay

Inlay และ Onlay

เป็นการบูรณะฟันโดยการสร้างวัสดุบูรณะให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปาก โดยทำให้มีขนาดพอดีกับโพรงฟันที่เตรียมไว้ ทำให้สามารถถอด – ใส่ และลองวัสดุบูรณะได้ ทำให้สามารถทดสอบความแนบสนิทของวัสดุบูรณะกับผนัง และขอบของโพรงฟันที่กรอเตรียมไว้ก่อนที่จะทำการติดด้วยซีเมนต์ยึดต่อไปเพื่อความสวยงามจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของงานทันตกรรม โดยวัสดุที่นำมาใช่ทำ Inlay และ Onlay นั้น มีทั้งโลหะพอร์ซเลน และ เรซิน คอมโพสิต

ข้อดีของการบูรณะฟันแบบ Inlay และ Onlay

 1. ให้ความสวยงาม มีสีใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 2. มีความแข็งแรงกว่าการบูรณะโดยตรง
 3. ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุอุดหลังการฉายแสง ลดอาการเสียวฟันห ภายหลัง  การบูรณะฟันลงหรืออาจไม่เกิดเลย
 4. มีอายุการใช้งานนาน
 5. กรณีที่ต้องมีจำนวนซี่ที่ต้องการบูรณะหลายซี่หรือมีขนาดใหญ่ สามารถเตรียมวัสดุบูรณะพร้อมกันภายนอกช่องปาก จึงลดเวลาในการรักษาลง
 6. สามารถขัดแต่งวัสดุได้ภายนอกช่องปาก จึงสามารถป้องกันความร้อนหรืออันตรายจากการกรอแต่งวัสดุในช่องปากได้

 

ขั้นตอนการรักษา

ตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน

 1.  ฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะรักษา
 2.  กรอฟันให้มีรูปร่างที่เหมาะสม
 3. จดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการ
 4. พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 5. ส่งแบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดไปยังห้องแลบเพื่อทำ Inlays หรือ Onlays
 6. ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งาน

 

ขั้นตอนการติด Inlays หรือ Onlays

 1. การรื้อวัสดุอุดแบบชั่วคราวออกการติดยึด Inlays หรือ Onlays บนฟัน
 2. การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด  

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา

การทำ Inlays หรือ Onlays นั้นมีความคล้ายคลึงกับการอุดฟันโดยทั่วไป  เพียงแต่วัสดุที่ใช้ในการทำ Inlays และ Onlays นั้นจะมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันและการรักษาด้วยวิธีนี้มีโอกาสจะก่อให้เกิดอาการเสียวฟันได้น้อยมาก การดูแลรักษาหลังการทำ Inlays และ Onlays

 • ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง   รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
 • ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

  ( หมายเหตุ :  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )