แก้ปัญหาขากรรไกรล่างเอียง ด้วย Nemotec V
แก้ปัญหาขากรรไกรล่างเอียง ด้วย Nemotec V
ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรล่างเอียง ด้วยเทคนิค Nemotec V

Jaw Surgery & Lower Jaw Surgery

การมีหน้าตาที่ดูดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ใบหน้าของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย หลายๆคนไม่พึงพอ ใจในใบหน้าของตนเอง ทำให้ต้องมีการแก้ไขความบกพร่องบนใบหน้า เช่น แต่งหน้าปกปิดหรืออำพราง แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ไขแบบถาวร “ศัลยกรรมปรับโครงหน้า” เป็นวิธีทางการแพทย์ ที่เป็นการแก้ไขผ่าตัดโครงหน้าที่ไม่พึงพอใจหรือมีความปกติแบบถาวร ซึ่งจะแก้ไขส่วนไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความผิดปกติเฉพาะจุด โดยจะต้องได้รับคำแนะนำภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ผ่าตัดขากรรไกร ขากรรไกรล่างเอียง แก้หน้าเบี้ยว หน้าเอียง คางเบี้ยว

ปรับโครงหน้า จบทุกปัญหาความเบี้ยว

ปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้า เช่น หน้าเอียง, หน้าเบี้ยว, คางเบี้ยว สามารถแก้ไขได้แบบถาวร หากทราบถึงปัญหา และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องใช้การแต่งหน้าหรือใช้ผมปกปิดอีกต่อไป

“หน้าเบี้ยว หน้าเอียง นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ทำให้ดูไม่สวย ก็ยังทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน พูดไม่ชัด หุบปากไม่สนิท เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด แล้วยังกลืนลำบากอีกด้วย”

ภาพก่อนและหลังแก้ขากรรไกรล่างเอียง คุณจุฑารัตน์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“ผ่าตัดขากรรไกร ปรับโครงหน้า แก้ไขปัญหาขากรรไกรล่างเอียง”

อาการหน้าเบี้ยว หน้าเอียง เกิดจาก ขากรรไกรล่างที่เอียงผิดปกติ ส่งผลให้โครงหน้าส่วนล่างมีลักษณะเอียง คางเบี้ยว การแก้ไขปัญหานี้ จะต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร แก้หน้าเบี้ยว และแก้ไขให้รูปหน้ากลับมาสมส่วน สมมาตร สะดุดตาทุกมุมมอง

อาการแสดงปัญหาขากรรไกรล่างเอียง
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรล่างเอียง เหมาะกับใคร ?

 

 • ผู้ที่มีใบหน้าส่วนล่างเบี้ยว ไม่สมส่วน
 • ผู้ที่มีคางเบี้ยว จนเห็นได้ชัด
 • ผู้ที่มีปัญหาพูดไม่ชัด
 • ผู้ที่หุบปากไม่สนิท
 • ผู้ที่มีปัญหาเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด

ผ่าตัดขากรรไกรล่าง สร้างใบหน้าสวยสมส่วน

ใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน มักมีความผิดปกติตั้งแต่กระดูกโครงสร้างของใบหน้า ซึ่งอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันจนมาถึงบริเวณกระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรล่าง ทำให้การกัดสบฟันมีความผิดปกติร่วมด้วย หากเป็นเช่นนี้แล้ว จะต้องทำการผ่าตัดโครงหน้า โดยผ่าตัดขากรรไกร แก้หน้าเบี้ยว และอาจจะต้องผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันด้วยเช่นกัน

จุดประกายใบหน้าสวย ด้วยผ่าตัด
ขากรรไกรล่าง แก้หน้าเบี้ยว

ภาพแสดงอาการขากรรไกรล่างเอียง ส่งผลให้ใบหน้าไม่เท่ากัน
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ภาพก่อนและหลัง ทำการแก้ไขอาการขากรรไกรล่างเอียง คุณจุฑารัตน์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยา และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
 • งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน

“ผ่าตัดขากรรไกรได้ใบหน้าใหม่
จบได้ทุกปัญหาหน้าเบี้ยว หน้าเอียง”

“การผ่าตัดขากรรไกร นอกจากช่วยแก้หน้าเบี้ยว และปรับโครงหน้าให้สมส่วนขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก”

ภาพก่อนและหลัง ทำการแก้ไขอาการขากรรไกรล่างเอียง คุณศรัญญา
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
วางแผนการผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ แพทย์และคนไข้จะรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความแม่นยำการผ่าตัดมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า พักฟื้นได้ไวกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมาที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานโลก มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่นำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ตัวอย่างรีวิวผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 “จบปัญหาขากรรไกรล่างเอียง เพียงแค่ผ่าตัดปรับโครงหน้า

Vertex Clinic จบ ครบ ทำได้ หมดคำถามผ่าขากรรไกรที่ไหนดี”

คำถามที่พบบ่อย

ขากรรไกรล่างเอียงเป็นแบบไหน l ขากรรไกรล่างเอียงเกิดจากอะไร l ขากรรไกรล่างเอียง แก้ไขได้อย่างไร l ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าตัดขากรรไกร จากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ได้หลังการผ่าตัด สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับคนไข้อย่างแน่นอน

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาใบหน้าที่ไม่เท่ากัน กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-109-9999

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72