ศ.ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็น Speaker ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ศ.ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็น Speaker ใน งาน 20th Annual Arnett Orthognathic Surgery Forum ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2563 หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็น Speaker 20th Annual Arnett Orthognathic Surgery Forum ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงานประชุมที่มีชื่อเสียงด้านการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร และได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

โดย ดร.อมรพงษ์ รับผิดชอบเป็น Speaker ขึ้นบรรยาย หัวข้อ iFACES Surgery-First Technique: Surgical and Orthodontic Aspects   หัวข้อการบรรยาย เกี่ยวกับการออกแบบโครงใบหน้าด้วยการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคขั้นสูง และเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัย  พร้อมกับบรรยายเรื่อง เทคนิค Nemotec V ที่เวอร์เทค คลินิก ใช้แห่งเดี่ยวในเอเชีย เพื่อออกแบบและผ่าตัดโครงใบหน้าและวางแผนทันตกรรมจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงใบหน้าและการสบฟันต่างๆ

ดร.อมรพงษ์ เป็น 1 ใน 30 คน ของทีมในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนาเทคนิค Nemotec V ขึ้นมามากกว่า 10 ปี

(ดร.อมรพงษ์ เป็น 1 ใน 30 คน ของทีมในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนาเทคนิค Nemotec V ขึ้นมามากกว่า 10 ปี)

ในการประชุมครั้งนี้ ศัลยแพยท์และจากหลากหลายประเทศ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเลื่อนขากกรรไกรร่วมกับการจัดฟัน และเทคนิคการแพทย์ต่างๆ