Airflow ทำความสะอาดฟัน

Airflow ทำความสะอาดฟัน

 

         การใช้ Airflow ในการทำความสะอาดฟันนั้น จะช่วยให้การขัดฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีความดันของน้ำและอากาศในขั้นตอนเดียว และมีส่วนผสมของผงขัดชนิดพิเศษที่มีความละเอียดมาก จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการขัดคราบที่ติดบนฟันดีมากกว่าวิธีปกติ ทำให้สามารถขจัดคราบติดแน่นได้เป็นอย่างดี เช่นคราบบุหรี่หรือ ชา กาแฟ โดยไม่ทำลายเคลือบฟัน สามรถทำความสะอาดในบริเวณซอกเล็ก ๆ ได้ดี และสามารถช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้

 

         Airflow ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับผงขัดชนิดพิเศษ (Phophylaxis Powder) ซึ่งมีโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบหลัก มีคุณสมบัติไม่กัดกร่อนผิวเคลือบฟัน ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตนี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อให้แต่ละอณูมีขอบมน มีขนาดประมาณ 100 ไมครอนโดยเฉลี่ย จะไม่ดูดซับหรือกักเก็บน้ำ ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุจับตัวเป็นก้อน นอกจากนั้นยังมีการปรุงแต่งรสและกลิ่นให้คล้ายกลิ่นมะนาว เป็นผงขัดรสเลมอน ทำให้ผู้ใช้ชื่นชอบกว่าผงชนิดไร้รสและมีความแตกต่างจากทรายในผงขัดทั่วไปซึ่งมักเป็น Aluminium ซึ่งหยาบและมีอานุภาพทำลายพื้นผิวสูง นอกจากนี้ผงยังเคลือบด้วย Silica ทำให้ไม่ละลายน้ำไปขณะพ่น

 

         ซึ่งการทำความสะอาดด้วย Airflow จะแนะนำมากในกรณีที่ต้องการฟอกสีฟันร่วมด้วย เพื่อให้ได้สีฟันที่มีความใสของฟันมากขึ้นหลังการฟอกสีฟัน การทำความสะอาดด้วยเครื่อง Airflow นั้น สามารถทำการรักษาได้เร็ว ไม่เจ็บและได้ผลดี ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและทำความสะอาดฟันทุก 6 เดือน

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล