แก้ไขปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน

ผ่าตัดแก้ไขปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ผ่าตัดแก้ไขปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

Jaw Surgery & Asymmetrical Face

ผ่าตัดโครงหน้า ให้กลับมาสมมาตรปกติ

ปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้า เช่น ใบหน้าไม่เท่ากัน, หน้าเบี้ยว, โครงหน้าใหญ่ สามารถแก้ไขได้ หากทราบถึงปัญหา และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องใช้การแต่งหน้าหรือใช้ผมปกปิดอีกต่อไป

ผ่าตัดขากรรไกร ผ่าตัดโครงหน้า หน้าไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว

การมีหน้าตาที่ดูดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ใบหน้าของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย หลายๆคนไม่พึงพอ ใจในใบหน้าของตนเอง ทำให้ต้องมีการแก้ไขความบกพร่องบนใบหน้า เช่น แต่งหน้าปกปิดหรืออำพราง แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ไขแบบถาวร “ศัลยกรรมปรับโครงหน้า” เป็นวิธีทางการแพทย์ ที่เป็นการแก้ไขผ่าตัดโครงหน้าที่ไม่พึงพอใจ ซึ่งจะแก้ไขส่วนไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความผิดปกติเฉพาะจุด โดยจะต้องได้รับคำแนะนำภายใต้แพทย์ผู้มีประสบการณ์เท่านั้น

“หน้าไม่เท่ากัน ปัญหาใหญ่ อย่าปล่อยไว้ให้มากวนใจ”

ใบหน้าไม่เท่ากัน หรือ หน้าเบี้ยว ถือเป็นปัญหาใหญ่ของโครงหน้า เนื่องจากสามารถสังเกตได้ชัด โดยในบางคน อาจจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากรูปหน้าทั้งหมดมีความปกติ แต่เมื่อลองเทียบสัดส่วนของใบหน้าทั้ง 2 ข้างแล้ว พบว่าไม่สมมาตร ส่วนในบางคน จะสังเกตได้ง่าย โดยอาจจะมีอาการอย่างอื่นที่สามารถเห็นได้ชัด เช่น ปากเบี้ยว, คางเบี้ยว เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น เคี้ยวข้าวลำบาก, หุบปากไม่สนิท รวมถึงเมื่อยิ้มแล้ว สัดส่วนของปากจะไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องได้รับการผ่าตัดปรับโครงหน้า แก้ไขอย่างเร่งด่วน

หน้าเบี้ยวทำไง ? อย่าสงสัยนาน
ต้องได้รับการแก้ไขปรับโครงหน้า

นอกจากปัญหากระดูกขากรรไกรเบี้ยว ฟันไม่เป็นระเบียบ แตกแถว เรียงตัวไม่สวย ก็ยังทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน พูดไม่ชัด หุบปากไม่สนิท เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด แล้วยังกลืนลำบากอีกด้วย นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆที่จะต้องปล่อย

ใบหน้าไม่เท่ากัน สังเกตอย่างไร ?

หน้าไม่เท่ากัน สามารถสังเกตได้อย่างไร

ใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน มักมีความผิดปกติตั้งแต่กระดูกโครงสร้างของใบหน้า ซึ่งอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันจนมาถึงบริเวณกระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรล่าง ทำให้การกัดสบฟันมีความผิดปกติร่วมด้วย หากเป็นเช่นนี้แล้ว จะต้องทำการผ่าตัดโครงหน้า โดยผ่าตัดขากรรไกร และอาจจะต้องผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันด้วย

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

ผ่าขากรรไกร

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาของโครงสร้างกระดูกใบหน้า

การศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรไม่ใช่เพื่อความงามเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุลขึ้นใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว (ขากรรไกรเบี้ยว) เกิดจากฟันล่างคร่อมฟันบน หรือฟันไม่สบกัน โดยเกิดจากขากรรไกรบนยื่น และขากรรไกรล่างยื่นมากกว่าปกติ

ผ่าตัดแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน อุปสรรคกั้นรอยยิ้มสวย

ปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันนั้น ในความเป็นจริงนั้น ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกับรอยยิ้มเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน, การทานอาหารและในเรื่องของสุขภาพอีกด้วย หากปล่อยไว้ในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียกับสุขภาพได้

แก้ไขปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว รีวิวจากคุณจุฑารัตน์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“แก้ปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน ผ่าตัดขากรรไกรช่วยได้!”

ภาพสแกนกระดูกโครงหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกร แก้หน้าไม่เท่ากัน
เปรียบเทียบกระดูกโครงหน้า ก่อนและทำการผ่าขากรรไกรแก้ไขใบหน้าไม่เท่ากัน

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป (ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง)
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด
 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดบวม
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน

“ผ่าตัดขากรรไกรได้ใบหน้าใหม่

แก้ปัญหาหน้าเบี้ยว หน้าเอียง”

“การผ่าตัดขากรรไกร นอกจากช่วยแก้ปัญหาหน้าไม่เท่ากัน และให้ใบหน้าดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก”

แก้ไขปัญหาใบหน้าไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว รีวิวจากคนไข้จริง
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัด การผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V การผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัด สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียด การผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดา การผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยง มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียด มีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้น อาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดา อาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า  คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

v-line วีไลน์

สร้างหน้าวีไลน์ จบปัญหาหน้ากว้าง หน้าใหญ่ หน้าเบี้ยว!

การปรับโครงหน้าเรียว คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกราม คาง โหนกแก้ม และขากรรไกร ช่วยแก้ไขโครงหน้ากว้าง ใหญ่ ไม่ได้รูปให้มีความสมดุลและเพิ่มมิติให้ใบหน้า สวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 

ผ่าตัดปรับโครงหน้าที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมาที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

หมอตี๊ อมรพงษ์

เทคโนโลยีนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร ด้วยเทคนิค Nemotec V

สแกนกะโหลก 3D

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจ”

รีวิวเทคนิค Nemotec v
รีวิวศัลยกรรม

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจ เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแล 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอเทคนิค NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ผ่าขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเพื่อปรับโครงหน้า รีวิวจากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
สุดยอดการผ่าตัดขากรรไกร แก้ปัญหาคางสั้น หน้ายื่น ด้วยเทคนิค Nemotec V
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“บอกลาหน้าไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อใบหน้าที่ดูดีสมส่วน
Vertex Clinic หมดปัญหา ปรับโครงหน้าที่ไหนดี”

มาร่วมปรึกษา วางแผนการรักษาปัญหาใบหน้าที่ไม่เท่ากัน กับแพทย์ที่ VERTEX CLINIC

คำถามที่พบบ่อย

ใบหน้าที่ไม่เท่ากันเป็นแบบไหน l ใบหน้าที่ไม่เท่ากันเกิดจากอะไร l ใบหน้าที่ไม่เท่ากัน แก้ไขได้อย่างไร l ศัลยกรรมปรับโครงหน้า ที่ไหนดี l ปรับโครงหน้ารีวิวจากคนไข้จริงของ Vertex Clinic

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด นำโดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร