ปัญหาใบหน้าไม่เท่ากันแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

หน้าเบี้ยว

Jaw Surgery & Asymmetrical Face

ผ่าตัดขากรรไกร ผ่าตัดโครงหน้า หน้าไม่เท่ากัน หน้าเบี้ยว

การที่มีหน้าตาที่ดูดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ใบหน้าของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย หลายๆคนไม่พึงพอ ใจในใบหน้าของตนเอง ทำให้ต้องมีการแก้ไขความบกพร่องบนใบหน้า เช่น แต่งหน้าปกปิดหรืออำพราง แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ไขแบบถาวร การ  “ศัลยกรรมปรับโครงหน้า” เป็นวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงหน้า เช่น ใบหน้าไม่เท่ากัน, หน้าเบี้ยว, โครงหน้าใหญ่ สามารถแก้ไขได้ หากทราบถึงปัญหา และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องใช้การแต่งหน้าหรือใช้ผมปกปิดอีกต่อไป ซึ่งจะแก้ไขส่วนไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความผิดปกติเฉพาะจุด โดยจะต้องได้รับคำแนะนำภายใต้แพทย์ผู้มีประสบการณ์เท่านั้น

ใบหน้าเบี้ยวสังเกตุได้อย่างไร

วิธีสังเกตุใบหน้าเบี้ยว

ใบหน้าไม่เท่ากัน หรือ หน้าเบี้ยว ถือเป็นปัญหาใหญ่ของโครงหน้า เนื่องจากสามารถสังเกตได้ชัด โดยในบางคน อาจจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากรูปหน้าทั้งหมดมีความปกติ แต่เมื่อลองเทียบสัดส่วนของใบหน้าทั้ง 2 ข้างแล้ว พบว่าไม่สมมาตร ส่วนในบางคน จะสังเกตได้ง่าย โดยอาจจะมีอาการอย่างอื่นที่สามารถเห็นได้ชัด เช่น ปากเบี้ยว, คางเบี้ยว เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น เคี้ยวข้าวลำบาก, หุบปากไม่สนิท รวมถึงเมื่อยิ้มแล้ว สัดส่วนของปากจะไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องได้รับการผ่าตัดปรับโครงหน้า แก้ไขอย่างเร่งด่วน

บทความเพิ่มเติม

ผ่าตัดขากรรไกรแก้ขากรรไกรเบี้ยว ปรับโครงหน้า ผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี?

ผ่าตัดขากรรไกรแก้ขากรรไกรเบี้ยว ปรับโครงหน้า ผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี?

แก้ไขปัญหาขากรรไกรเบี้ยว ปรับโครงหน้าได้อย่างแม่นยำ ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร เห็นผลลัพธ์จริงก่อนผ่าตัด

ผ่าตัดแก้ไขฟันล่างคร่อมฟันบน หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร

ฟันไม่สบกัน จัดฟันฟันล่างคร่อมฟันบน แก้คางยื่น ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี

การแก้ไขปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน แก้คางยื่นแบบถาวร สามารถทำได้โดยการผ่าขากรรไกร เพื่อให้ใบหน้าได้รูป สวยสมบูรณ์แบบทุกสัดส่วน

หน้าเบี้ยวผ่าตัดขากรรไกรช่วยแก้ได้

รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้หน้าเบี้ยว 1
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้หน้าเบี้ยว 2
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้หน้าเบี้ยว 3
รีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้หน้าเบี้ยว 4

วางแผนการผ่าตัดด้วยเทคนิค NEMOTEC V

Nemotec v

คือ เทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ได้ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือเส้นเลือดได้ คลิปหน้าเบี้ยว

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดาและการผ่าตัดแบบ Nemotec V

รวม Nemotec v
รวม Nemotec v
รวม Nemotec v

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดแบบ Nemotce Vการผ่าตัดแบบธรรมดา
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความละเอียดการผ่าตัดมีความละเอียดสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างละเอียดมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
หมอตี๊

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดขากรรไกร  (ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า

ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxillofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

หมอตี๊+คุณคำแก้ว Fu

การนัดติดตามผลคนไข้

Vertex Clinic มุ่งมั่นที่จะให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการทำศัลยกรรมตั้งแต่ก่อนถึงหลังการผ่าตัด คนไข้จะได้รับการติดตามดูแลผลอย่างใกล้ชิด พบปะกับแพทย์ประจำเคสอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งคนไข้ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการพบแพทย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือเข้ามาที่คลินิกเพื่อพบแพทย์ตัวต่อตัวได้เช่นกัน

คลิป  Nemotec V

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาสลบ โดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์/ทันตแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด

วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • รับประทานยา และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในวันแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้น
 • ควรขยับใบหน้า เพื่อให้ขากรรไกรได้เคลื่อนไหวบ้าง
 • รับประทานอ่อนเหลว ในระยะ 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
 • งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน

ผ่าตัดขากรรไรร่วมกับการจัดฟัน รีวิวจากคนไข้จริง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save
Scroll to Top