ผ่าตัดขากรรไกร-การวางแผนผ่าตัด

NEMOTEC V คืออะไร

การวางแผนผ่าตัดด้วยเทคนิค Nemotec V (คอมพิวเตอร์ 3 มิติ) เป็นการวางแผนการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง 3 มิติ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับคนไข้ในการผ่าตัด ลดโอกาสกระทบกับอวัยวะ สำคัญภายในช่องปาก ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่น เส้นประสาท ซึ่งการวางแผนผ่าตัดด้วย Nemotec V จะมีความละเอียดมากกว่า ระบบ 2 มิติแบบเดิม เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์สามารถประเมิน ความผิดปกติจากโครงสร้างกระดูกใบหน้าได้อย่างชัดเจน คนไข้จะได้เห็นรูปจำลองใบหน้าปรียบเทียบก่อนและหลังการผ่าตัด อีกทั้งคนไข้จะได้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับแพทย์ผู้ผ่าตัด ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้ผลลัพธ์หลังผ่าตัด เป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของการวางแผนการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค Nemotec V

1. วางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง 100%
2. คำนวณผลลัพธ์หลังผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ
3. มีความแม่นยำในการผ่าตัดสูง
4. ขึ้นโครงหน้า3D ให้เห็นผลลัพธ์ก่อนผ่าตัดจริง
5. เหนือกว่าการวางแผนด้วย CT Scan แบบปกติ
6. ลดโอกาสการผ่าตัดโดนเส้นเลือด และเส้นประสาท
7. เจ็บ บวม ช้ำ น้อยกว่า
8. ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดที่ไม่ได้ใช้เทคนิค Nemotec V
9. ไม่มีแผลผ่าตัดด้านนอก
10.ไม่มีมัดฟัน พูดได้ทันทีหลังผ่าตัด

ภาพจำลอง
การผ่าตัดด้วย
เทคนิค
Nemotec V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์
ภาพจำลอง
การผ่าตัดด้วย
เทคนิค
Nemotec V


ทำไม ?
ต้องวางแผนการผ่าตัด ด้วยเทคนิค Nemotec V
ที่ Vertex Clinic

เพราะที่ Vertex Clinic เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร Oral and maxillo facial surgery เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัดโดยเเพทย์ ด้วยเทคนิค Nemotec V เทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้า และขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมแพทย์เฉพาะทาง


รีวิว

เคสผ่าตัดขากรรไกร
ด้วยเทคนิค
Nemotec V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล