คอร์สบรรยาย Myobrace โดย Damien O’Brien


คอร์สบรรยาย Myobrace โดย Damien O’Brien

 

คอร์สบรรยายหัวข้อ Malocclusion : A Health Problem Soft tissue dysfunction and its effect on craniofacial growth and the dentition.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดย Damien O’Brien ซึ่งมีคนให้ความสนใจมาร่วมเปิด Myobrace Center เป็นจำนวนมาก ช่วยกันสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น การหายใจดีขึ้นและ โครงหน้าดูดีขึ้น