ใช้ Nemotec V สำหรับการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน
ใช้ Nemotec V สำหรับการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน
ผ่าตัดขากรรไกรใช้หมุดล่องหน ด้วยเทคนิค Nemotec V

การปรับโครงหน้าด้วยการผ่าตัดขากรรไกร เพื่อแก้ไขความผิดปกติของโครงหน้า และปรับให้ใบหน้าดูดีมากยิ่งขึ้น ในการผ่าขากรรไกรนั้น เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหา หน้าเบี้ยว, คางยื่น, ปากอูม, ฟันล่างคร่อมฟันบน หรือฟันบนคร่อมฟันล่าง ซึ่งในการผ่าตัดนั้น จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการผ่าขากรรไกร แพทย์จะทำการใส่หมุดไว้ เพื่อยึดกระดูกขากรรไกรที่ทำการผ่าตัดเลื่อนไว้ ไม่ให้เคลื่อนที่ และทำให้กระดูกโครงหน้า ที่ทำการผ่าตัดเข้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

“หมุดขากรรไกรล่องหน หมุดละลายตามธรรมชาติ
ตัวเลือกใหมของผ่าขากรรไกร”

หมุดผ่าขากรรไกร มีไว้ทำไม ?

หมุดที่ทำการใส่ไว้หลังจากผ่าขากรรไกร มีไว้เพื่อยึดกระดูกให้สมานกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและเป็นการพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว

“หมุดขากรรไกร

ล่องหน หรือหมุด

ละลาย สลายหาย

ไปเองตามธรรมชาติ

แบบไม่ต้องผ่าออก”

เปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าขากรรไกร คุณปิยวิทย์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“หมุดขากรรไกรล่องหน คือหมุดที่ทำการใส่ไว้เพื่อไม่ให้กระดูกขากรรไกรเคลื่อน ซึ่งสามารถละลายหายไปได้โดยไม่ต้องผ่าตัดออก ภายในระยะเวลา 2 ปี”

ข้อแตกต่างของหมุดขากรรไกรแบบโลหะและหมุดขากรรไกรล่องหน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหมุดขากรรไกรปกติและหมุดขากรรไกรล่องหน
ความแตกต่างของ หมุดขากรรไกรปกติและหมุดขากรรไกรล่องหน
ผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป
(ใช้หมุดยึดกระดูก ไททาเนียม)
 • ใช้หมุดยึดกระดูกที่ทำจากไททาเนียม
 • ยึดกระดูกได้อย่างแข็งแรงและยาวนาน
 • หมุดยึดกระดูกอยู่ในร่างกายอย่างถาวร
 • เมื่อถ่ายภาพเอ็กซเรย์จะมองเห็นหมุดยึดกระดูก
ผ่าตัดหมุดล่องหน
(ใช้หมุดยึดกระดูกชนิดละลาย)
 • ใช้หมุดยึดกระดูกวัสดุละลายได้
 • ทำการยึดกระดูกอย่างแข็งแรงได้ถึง 6 เดือน
 • หลังครบกำหนดตัวหมุดจะทำการละลายหายไปเอง
 • เมื่อถ่ายภาพเอ็กซเรย์มองไม่เห็นหมุดยึดกระดูก

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการผ่าขากรรไกร โดยใช้หมุดไททาเนียมหรือผ่าตัดหมุดล่องหน คนไข้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัดให้พิจารณาตามความเหมาะสม จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ข้อดีของการเลือกใช้หมุดขากรรไกรล่องหน

ภาพรีวิวความแตกต่างการผ่าตัดขากรรไกร ก่อนและหลังทำของคุณศวิตา
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ไม่พบร่องรอยการใส่หมุดผ่าตัด

หากทำการเอ็กซเรย์ จะไม่สามารถมองเห็นการใส่หมุดยึดกระดูก

หมดกังวลเรื่องหมุดไม่หายไป

หลังจากครบ 2 ปี หมุดยึดกระดูกจะสลายไปเองตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

ไม่ต้องเอาหมุดออก

เพราะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเอาหมุดออก ไม่ต้องเจ็บตัวรอบ 2 ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการผ่าตัดรอบ 2 แต่อย่างใด

ภาพรีวิวความแตกต่างการผ่าตัดขากรรไกร ภาพ CT Scan ก่อนและหลังทำ
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“หมุดละลายสลายตามธรรมชาติ ปราศจากเหล็กบนฟิล์ม X-ray”

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกร

 • งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารและน้ำก่อนวันผ่าตัดก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการดมยาโดยวิสัญญีแพทย์
 • กรณีมีรับประทานยาอยู่ อาจจะต้องหยุดรับประทานยาตามแพทย์สั่ง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการผ่าตัด
 • นอนพักผ่อนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สูง เพื่อลดอาการบวมที่เกิดขึ้น
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ทำการประคบเย็นในช่วงแรก จากนั้นจึงประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวมช้ำที่อาจเกิดขึ้นได้
 • รับประทานอ่อนเหลว ช่วง 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด
 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
 • งดออกกำลังกายอย่างหนัก หลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
 • งดสบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 เดือน

“คนไข้อาจจะมีข้อสงสัย ถึงราคาของการใช้หมุดล่องหน เนื่องจากเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้ ทั้งนี้ บางที่เอาหมุดล่องหนสำหรับผ่าขากรรไกรราคาถูก บางที่หมุดล่องหนสำหรับผ่าขากรรไกรราคาแพง ไม่ว่าราคาของหมุดล่องหนสำหรับผ่าขากรรไกรราคาเท่าไร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เทคนิค อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก ในการประเมินความคุ้มค่าของราคานั้นๆ”

เปรียบเทียบภาพจริง หลังผ่าขากรรไกร คุณจิดาภา
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
วางแผนการผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงและปลอดภัย
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

คือ เทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ แสกนแบบ 3 มิติ นำเข้าจากประเทศสเปน มาตรฐานยุโรปให้คนไข้เห็นรายละเอียดก่อนและหลังทำได้ชัดเจน ทำให้การผ่าตัด มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ชํ้าน้อย ฟื้นตัวเร็วหลังทำการผ่าตัด

ภาพจำลองการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

ข้อดีของการผ่าตัด
ด้วยเทคนิค NEMOTEC V

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดา
กับการผ่าตัดโดยใช้ NEMOTEC V

วิธีการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec Vการผ่าตัดระบบธรรมดา(Manual)
การจำลองโมเดลก่อนผ่าตัดสามารถจำลองโครงสร้างใบหน้า ก่อนและหลังผ่าตัดของคนไข้ เป็นภาพ3มิติ แพทย์และคนไข้จะรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสามารถจำลองโมเดลแบบพิมฟันธรรมดาซึ่งจะเห็นเพียงการสบฟัน ไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร
ความแม่นยำการผ่าตัดมีความแม่นยำสูงกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาการผ่าตัดมีความแม่นยำต่ำกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ต่ำมาก เนื่องจากมีการนำร่องการผ่าตัดอย่างแม่นยำแล้วมีความเสี่ยงที่จะโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือด สูงกว่า การใช้กว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V
อาการบวม และ การพักฟื้นอาการบวมน้อยและฟักฟื้นไวกว่าการผ่าตัดระบบธรรมดาอาการบวมและฟักฟื้นมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยี Nemotec V

การทำงานของ เทคโนโลยี Nemotec V คือ สามารถจำลองโครงสร้างใบหน้าหลังผ่าตัดของคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ได้ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างใบหน้าได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังทำให้คนไข้เห็นผลลัพธ์ก่อนหลัง ร่วมปรึกษา วางแผนการรักษา แก้ไขปัญหาโครงหน้าของตนเองกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดโครงสร้างใบหน้า, ช่องปาก และทางเดินหายใจไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากผ่าตัดโดยใช้ระบบธรรมดา (Manual) จะใช้โมเดลจำลองแทน ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ฟันแล้วนำมาประกอบกับขากรรไกรจำลอง ทำให้เห็นเพียงการสบฟัน จะไม่เห็นโครงกระดูกขากรรไกร จึงมีความแม่นยำน้อยกว่า เสี่ยงต่อการโดนอวัยวะสำคัญและเส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้

2NEMOTEC

ดังนั้นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NEMOTEC V จึงมีความแม่นยำมากกว่า และผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า คนไข้จะมีเลือดออกน้อยกว่าปกติ อาการบวมน้อยกว่า พักฟื้นได้ไวกว่าแต่ก่อน ไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้น การทำงานของทางเดินหายใจก็จะดีขึ้นด้วย

“ศิลปะแห่งการดีไซน์และออกแบบโครงหน้าร่วมกันระหว่างแพทย์และคนไข้

ให้เหมาะกับความต้องการ ความเหมาะสม และ ความสมมาตรของใบหน้าของคนไข้

แพทย์เฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรและทันตกรรม ในคนเดียวกัน

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร(ขากรรไกรเบี้ยว) ไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแต่ตำแหน่งกระดูกฟันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การทำให้ฟันเข้าที่อย่างเหมาะสมและการสบฟันที่เข้าที่อย่างสวยงาม จำเป็นต้องมีการจัดฟัน ควบคู่หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน (หมอตี๊)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ใบหน้า
ขากรรไกร และทันตกรรมจัดฟัน

Oral Maxilofacial Surgery And Orthodontics (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทำไมถึงควรมาปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้าที่ Vertex

ใช้หมุดล่องหน ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี ? แล้วทำไมถึงควรมาที่ Vertex Clinic

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานโลก มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช็คสภาพเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ 

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่นำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร เหนือกว่าระบบ CT Scan และ Scan แบบ 3 มิติ

“เพราะเราใส่ใจ การให้คำแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจที่สุด”

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด 

 

Vertex Clinic

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าง NEMOTEC V

คำตอบของผลลัพธ์ดีๆ รู้ใจและเข้าใจเรา

ตัวอย่างรีวิวผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน จากคนไข้จริง

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“หมุดขากรรไกรล่องหน เป็นอย่างไร ให้ Vertex Clinic ช่วยคุณหาคำตอบ
หมดคำถาม ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี”

คำถามที่พบบ่อย

หมุดขากรรไกรแบบล่องหน คืออะไร l หมุดขากรรไกรแบบล่องหนต่างจากหมุดแบบโลหะอย่างไร l หมุดขากรรไกรแบบล่องหน มีข้อดีอย่างไร l ผ่าตัดหมุดล่องหนเป็นอย่างไร l หมุดล่องหนสำหรับผ่าขากรรไกรราคาเท่าไหร่ l ผ่าขากรรไกรที่ไหนดี l รีวิวผ่าตัดขากรรไกร จากคนไข้จริง

 

ข้อสงสัยต่างๆนี้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี เพื่อบอกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนรับการผ่าตัดจริงและวางแผนการผ่าตัด โดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เจ็บน้อยบวมน้อย ช้ำน้อย ฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดทำการผ่าตัด โดยหมอตี๊ อมรพงษ์ Let Me In Thailand พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค Nemotec V สุดยอดเทคโนโลยีช่วยนำร่องการผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร รวมถึงรีวิวผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขปัญหาฟันล่างครอบฟันบนจากคนไข้จริง เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ได้หลังการผ่าตัด สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับคนไข้อย่างแน่นอน

มาร่วมปรึกษา วางแผนการผ่าตัดขากรรไกรใช้หมุดล่องหน กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ VERTEX CLINIC

Vertex ยินดีให้คำปรึกษา โปรดเลือกช่องทางปรึกษาด้านล่าง

ติดต่อเรา

VERTEX CLINIC

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-612-9121

การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้า Airpot Rail Link : ลงที่สถานีพญาไท

รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ชั้น 10 (สามารถประทับตรา เพื่อคิดค่าจอดแบบเหมารายวันได้)

รถประจำทาง :

ฝั่งถนนพญาไท จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 14 17 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 62 74 77 139 140 163 172 177 515 (รถเสริมประตูน้ำ) 529 536 542

ถนนพญาไท (ฝั่งตรงข้าม) จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 29 34 36 39 (เฉพาะรถธรรมดาในช่วงเช้า) 54 59 92 97(เฉพาะรถธรรมดา) 163 172 177 201 503 529 542

ฝั่งถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท มุ่งหน้าไปประตูน้ำ สาย 14 17 72 74 77 536

ถนนศรีอยุธยา ฝั่งตรงข้าม จากประตูน้ำ มุ่งหน้าแยกพญาไท สาย 72