ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics) ดูแลรักษา ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี โดยทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพฟันที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่ถูกถอนก่อนกำหนด

ฟันน้ำนมจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน และจะขึ้นครบ 20 ซี่ เมื่ออายุ 2 – 2 ปีครึ่ง ซึ่งกว่าที่ฟันน้ำนมซี่สุดท้ายจะหลุด ต้องใช้เวลาถึง 11 – 12 ปี ฟันของเด็กในช่วงวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม ฟันน้ำนมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของรอยยิ้มที่สวยงามในอนาคต นอกจากจะมีฟันที่สวยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งการกิน การกลืน การพูด การออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง

ตรวจสุขภาพภายในช่องปากและฟัน

ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพภายในช่องปากและฟัน ให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

ทำความสะอาดและขูดหินปูน

การขูดหินปูนในเด็กจะใช้วิธีเดียวกับการขูดหินปูนในผู้ใหญ่ แต่จะใช้เครื่องมือที่เล็กกว่า โดยจะใช้เครื่องมือขูดหินปูนโดยเฉพาะร่วมกับเครื่องมือดูดล้างเศษหินปูนที่หลุดออก

เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์เป็นที่ยอมรับในวงการทันตแพทย์มาอย่างยาวนานว่าสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ดี โดยยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันในระยะแรก ๆ และเพิ่มความทนทานต่อกรดให้ผิวเคลือบฟัน ถ้าได้รับฟลูออไรด์โดยการรับประทานในช่วงที่มีการสร้างฟันจะทำให้ฟันมีโอกาสผุยากขึ้น

เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ

ในเด็กเล็กการดูแลทำความสะอาดฟันอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักทำให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์จนเกิดฟันผุในที่สุดการเคลือบหลุมร่องฟันจะทำให้หลุมร่องฟันโดยเฉพาะฟันด้านบดเคี้ยวของฟันหลังคือฟันกรามน้อยและฟันกรามใหญ่ถูกเคลือบปกคลุมไม่ให้ฟันไปสัมผัสกับกรดและคราบจุลินทรีย์ได้

ขั้นตอนในการเคลือบหลุมร่องฟัน

ทันตแพทย์จะเริ่มด้วยการทำความสะอาดผิวฟันด้วยน้ำยาและแปรงหมุน แล้วจึงล้างออกและเป่าฟันจนแห้ง จากนั้น ทันตแพทย์จะทาน้ำยาที่เป็นกรดลงบนหลุมร่องฟันของผิวฟันด้านบดเคี้ยว ทิ้งไว้ครู่หนึ่งก่อนล้างออก เพื่อให้เกิดรูพรุนเล็ก ๆ พื้นผิวเหล่านี้จะช่วยให้วัสดุอุดหลุมร่องฟันยึดติดกับฟัน เป่าให้แห้งอีกครั้ง จากนั้นก็จะทำการลงผลิตภัณฑ์ผิวเคลือบฟัน ให้ยึดกับผิวเคลือบฟันอย่างแข็งแรง
*หมายเหตุ  : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล