บรรยายวิชาการเรื่อง Microimplant Anchorage For Orthognathic Treatment


บรรยายวิชาการ
เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthognathic Treatment

 

 

 

         วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ได้บรรยายวิชาการ เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthognathic Treatment ขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการบรรยายทุกท่านค่ะ

 

ภาพบรรยากาศ