รู้ได้อย่างไรว่า รูปหน้าแบบไหนควรผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร?

การผ่าตัด เลื่อนขากรรไกร สามารถ แก้ไขปัญหา อะไรได้บ้าง?

การสบฟันผิดปกติ ต้องผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรหรือไม่

การเลื่อนขากรรไกร เป็นทางเลือกในการแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยมักได้รับการติดเครื่องมือ เพื่อแก้ไขการสบฟันก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทันตแพทย์จัดฟันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทันตแพทย์ผ่าตัดช่องปากและกระดูกขากรรไกร เพื่อร่วมกันวางแผนการักษา แต่ณปัจจุบันมีโรงพยาบาลและคลินิกมากมาย ที่ใช้เทคนิคการผ่าตัดก่อน และค่อยจัดฟันที่หลัง หรือเรียกว่า Surgery Frist

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร คือการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และจัดเรียงตำแหน่งของกระดูกให้อยู่ตำแหน่งใหม่ที่สมดุลขึ้น รวมไปถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสบฟัน และปรับรูปหน้าให้ดูดีขึ้น

   **ทั้งนี้ การผ่าตัดควรทำเมื่อผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโต ใชช่วงอายุ20ปีขึ้นไป**

เลื่อนขากรรไกร สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

การผ่าตัด 1 ขากรรไกร หมายถึง การผ่าตัดเขากรรไกรบนหรือล่าง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน

การผ่าตัดขากรรไกรล่าง เป็นการผ่าตัดที่กรามทั้งสองข้าง โดยวิธีการแยกแผ่นกระดูก เพื่อเคลื่อนส่วนที่แยกออกไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่ได้ผลการสบฟันที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอื่นๆร่วม ทั้งนี้จะต้องให้คุณหมอพิจารณา

การผ่าตัด 2 ขากรรไกร หมายถึง การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่างพร้อมกันในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ผู้ที่ควรผ่าตัดทั้ง 2 ขากรรไกร เช่น

· พบว่า ใบหน้าส่วนกลาง มีมิติที่ผิดปกติ

· กระดูกขากรรไกรบน มีระนาบการสบฟันเอียง เส้นแบ่งฟันตัดหน้าบนผิดไปจากแนวกึ่งกลางของใบหน้า

· แนวการสบฟันตามความสัมพันธ์ของกระดูกเบ้าฟันบนและล่าง ไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น

การเลื่อนขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบดังนี้

  1. แบบจัดฟันก่อนผ่าตัด หรือ แบบดั้งเดิม (Conventional approach) (จัดฟัน->ผ่าตัด->จัดฟัน) โดยแต่ดั้งเดิมมานั้น ส่วนใหญ่จะรักษาโดยการจัดฟันก่อน โดยจัดฟันปรับแก้ไขความผิดปกติของฟันก่อน จะใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความซับซ้อนของแต่ละคน ซึ่งวิธีการรักษาในลักษณะนี้ ช่วงระยะเวลาที่จัดฟัน อาจทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น รู้สึกว่าฟันล่าง หรือ ฟันบนยื่น ปากอูม หรือดูผิดรูปมากขึ้น เพราะต้องมีการจัดฟันให้ฟันมีการทำมุมเอียงตัวที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด โดยช่วงนี้มักใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี ถึงจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความผิดปกติ และจัดฟันหลังจาก ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร เพื่อปรับการเรียงตัว และการสบฟันอีกระยะหนึ่งประมาณ 1 – 2 ปี เพื่อให้การสบฟันนั้นเหมาะสมและคงที่ จึงถอดเครื่องมือจัดฟันได้ รวมระยะเวลารักษาทั้งหมอประมาณ 3 – 5 ปี
  2. แบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน (Surgery-first approach) ปัจจุบันนั้นเริ่มมีการนำวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดก่อนแล้วจึงจัดฟัน มารักษาผู้ป่วยมากขึ้น เนื่องจากวิธีดั้งเดิม มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการรักษาที่ค่อนข้างนาน และในบางระยะของการรักษาผู้ป่วย (ก่อนผ่าตัด) จะมีการสบฟัน และใบหน้าที่ดูผิดปกติมากขึ้น ซึ่งถ้าเทียบกับการผ่าตัดก่อน ผู้ป่วยจะมีใบหน้าที่ดูดีขึ้นหลังการผ่าตัดทันที

ผลของการรักษา

· แก้ไขการเรียงตัวของฟัน และเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกขากรรไกร

· สร้างสมดุลของรูปหน้าส่วนล่าง

· เพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามของฟัน

· ประโยชน์จากการนอน หายใจ เคี้ยวและกลืน

· แก้ไขภาวะพูดไม่ชัดเจน

· เสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพ

คางยื่น ควรผ่าตัดขากรรไกรหรือไม่

ลักษณะที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรร่วมการจัดฟัน

• ขากรรไกรบนยื่น ออกมามาก ริมฝีปากอูมมากผิดปกติ
• คางยื่น ออกมามาก
• คางสั้น หรือ คางถอย
• ขากรรไกรล่างยื่น หรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
• หน้าเบี้ยว
• ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ
• หุบริมฝีปากไม่ได้
• มีอาการนอนกรน หรือ หยุดหายใจในขณะหลับ
• จัดฟันแบบธรรมดาไม่สำเร็จ

คางยื่น จัดฟันอย่างเดียวได้หรือไม่

มาฟังความรู้สึกและผลลัพธ์หลัง ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร ที่ Vertex Clinic กันค่ะ บอกเลยปังมากกก!!