เคลือบฟันเซรามิก และ Veneer

(ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

เคลือบฟันเซรามิก วีเนียร์ (Veneer)

         การทำวีเนียร์ (Veneer) เป็นการเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ปัญหาสีฟัน ฟันกร่อน ฟันสึก แตกหัก หรือถูกทำลาย เช่น ฟันที่ผุด้านหน้า เป็นต้น เซรามิกวีเนียร์ที่เคลือบฟันจะมีสีและขนาดที่สวยงาม มีความทนทาน ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผิวฟันอีกด้วย คราบสีต่าง ๆ เช่น คราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันได้

         หากกังวลว่าจะต้องกรอผิวฟันออกไปมาก ไม่ต้องกังวลเพราะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ทำวีเนียร์ง่ายขึ้น แต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ข้อดีของการทำวีเนียร์

 • วีเนียร์มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟัน
 • วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์เป็นวัสดุที่มีลักษณะและความใสเหมือนฟันธรรมชาติ
 • สามารถช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • ช่วยซ่อมแซมรูปร่างของฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลายได้
 • สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือฟันที่ไม่สวยได้

ขั้นตอนการทำวีเนียร์

 1. กรอผิวฟันเล็กน้อยประมาณ 0.5 – 1.2 ม.ม. เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับนำวีเนียร์มาติดกับเนื้อฟัน
 2. ทำแบบจำลองฟันหรือพิมพ์ฟัน เพื่อนำไปทำวีเนียร์แต่ละชิ้นให้พอดีและสวยงาม
 3. เมื่อวีเนียร์แต่ละชิ้นเสร็จแล้วจะทดลองติดลงบนตัวฟันซึ่งในขั้นตอนนี้จะสามารถปรับแต่ง ได้อีกตามความพอใจของคนไข้
 4. วีเนียร์ที่ทดลองเรียบร้อยแล้วจะนำไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยืดติดถาวรชนิดพิเศษ
 5. ฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัวเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ข้อแนะนำหลังทำวีเนียร์

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวีเนียร์
 • หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่น น้ำมะนาว เป็นต้น
 • ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์

 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่เคลือบวีเนียร์กัดหรือแทะของแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันบิ่นได้
 • หลังจากทำวีเนียร์คนไข้ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการทำวีเนียร์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก
 • ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที หลังจากนั้นไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารใน 30 นาที
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอ