ตรวจวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

         การตรวจวินิจฉัยสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจวินิจฉัยนี้สามารถทำได้ด้วยการซักถามประวัติคนไข้ ตรวจช่องปากด้วยตาเปล่า ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายเอกซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการรักษา

 

หลักสำคัญในการตรวจวินิจฉัยโรค

  • มาตรฐานและมาตรการในการตรวจวินิจฉัย
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค
  • มาตรฐานและมาตรการในการตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

 

         ดังนั้นเราจึงมีมาตรการในการบริการทางทันตกรรมเน้นความเข้าใจและการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนไข้ รวมถึงการให้คำแนะนำในการวางแผนการรักษาที่เป็นไปได้และผลลัพธ์เหมาะสมแก่คนไข้ ทั้งนี้ทีมทันตแพทย์ของเราเป็นแพทย์เฉพาะทางในการรักษาทางทันตกรรม คนไข้จะได้รับข้อมูลและคำแนะนำอย่างถูกต้อง