fbpx

SMART CLEAR จัดฟันใส

 

Computer 3D Smart Clear แบบธรรมดา

 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องถอนฟัน
 • ใช้ระบบ computer 3D ที่ความละเอียดแบบธรรมดา ใช้ในเคสที่ไม่มีความซับซ้อนมาก
 • ใส่วันละ 20 ชั่วโมงต่อวัน ถอดออกเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน
 • ค่าใช้จ่ายสามารถผ่อนชำระได้ โดยชำระครั้งละ 1 ชุด ทุกๆ 3 เดือน
 • จำนวนชุดของเครื่องมือสามารถประเมินได้ หลังจากวางแผนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 3D

 

Smart Clear HD
 • ใสกว่า สวยกว่า
 • ใส่สบายกว่าเนื่องจากความบางและความยืดหยุ่นที่ดีกว่า
 • ความละเอียดของเครื่องมือมีระดับปานกลาง มีความแม่นยำในการเคลื่อนฟันดีกว่าแบบธรรมดา
 • ใช้ในผู้ป่วยที่ฟันมีความซับซ้อนปานกลาง มีฟันเก ฟันซ้อน และผู้ป่วยที่ต้องถอนฟันแบบง่ายๆ
 • มีระบบ Mobile Application คอยติดตามและตรวจความเรียบร้อยของการรักษาทุกสัปดาห์ ทำให้การรักษาดีขึ้น
 • ใส่วันละ 20 ชั่วโมงต่อวัน ถอดออกเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน

 

Smart Clear UltraHD
 • เป็น Technology ที่มีความละเอียดระดับสูงสุด ทำให้พลาสติกใสขึ้นและสวยขึ้น
 • เคลื่อนตัวได้แม่นยำสูงสุดใน 4 กลุ่มของ Smart Clear
 • มีระบบแสงอินฟราเรด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของฟัน
 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการจัดฟันเสร็จเร็วขึ้น เนื่องจากฟันสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นถึง  200-300 %
 • ใช้ในกรณีที่ฟันของผู้ป่วยมีความซับซ้อน หรือ ผู้ป่วยที่ต้องถอนฟัน
 • ใส่สบายกว่าเนื่องจากความบางและความยืดหยุ่นที่ดีกว่า
 • มีระบบ Mobile Application คอยติดตามและตรวจความเรียบร้อยของการรักษาทุกสัปดาห์ทำให้การรักษาดีขึ้น
 • ใส่วันละ 20 ชั่วโมงต่อวัน ถอดออกเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน

 

Smart Night 
 • ใส่เครื่องมือวันละ 12 ชม. ต่อวัน เฉพาะช่วงกลางคืน
 • เป็น Technology ที่มีความละเอียดสูงสุด ทำให้พลาสติกใสขึ้นและสวยขึ้น
 • มีความแม่นยำในการเคลื่อนฟัน
 • มีระบบแสงอินฟราเรด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของฟัน
 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการจัดฟันให้เสร็จเร็วขึ้น เนื่องจากฟันเคลื่อนตัวได้เร็ว
 • ใส่สบายกว่าเนื่องจากความบางและความยืดหยุ่นที่ดีกว่า
 • มีระบบ Mobile Application คอยติดตามและตรวจความเรียบร้อยของการรักษาทุกสัปดาห์ทำให้การรักษาดีขึ้น
 • ช่วยลดการละลายตัวของรากฟัน
 • ลดความเจ็บปวดขณะจัดฟัน 2-4 เท่า
 • ช่วยลดการคืนตัวของฟันหลังจากจัดฟันเสร็จ