ข่าวและบทความ

คอร์สบรรยาย Myobrace โดย Damien O’Brien 

คอร์สบรรยาย Myobrace โดย Damien O’Brien 

คอร์สบรรยายหัวข้อ Malocclusion: A Health Problem Soft tissue dysfunction and its effect on craniofacial growth and the dentition. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดย Damien O’Brien ซึ่งมีคนให้ความสนใจมาร่วมเปิด Myobrace Center เป็นจำนวนมาก ช่วยกันสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น การหายใจดีขึ้นและ โครงหน้าดูดีขึ้น  

Keynote Speaker : การจัดฟันแนวใหม่ที่ประเทศลาว

Keynote Speaker : การจัดฟันแนวใหม่ที่ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณหมอตี๊ ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปเป็น Keynote Speaker เรื่องการจัดฟันแนวใหม่ที่ Pakse ซึ่งจัดโดย Lao Dental Association, Minister of Health ที่ประเทศลาว