fbpx

Therma Lift
ยกกระชับใบหน้าด้วยนวัตกรรมจากอิตาลี

 

         Therma Lift ยกกระชับใบหน้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากอิตาลี โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยคลื่นวิทยุ RF Monopolar เป็นพลังงานพิเศษ เข้าไปทำให้การเรียงตัวของใยคอลลาเจนในผิวหน้ากระชับตัวแน่นมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการรักษา

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ระหว่างทำจะรู้สึกสบายผ่อนคลาย ไม่เจ็บ

 

ผลการรักษา

  • เห็นผลทันทีหลังทำ เป็นผลมาจากการกระชับขึ้นของใยคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง
  • เห็นผลเต็มที่หลังจากรักษาต่อเนื่อง 5 – 10 ครั้ง ได้ 2 เดือน
  • หลังจากเห็นผลเต็มที่แล้ว หากมีการทำประคับประคอง ประมาณ 2 – 6 สัปดาห์/ครั้ง
  • ผลการรักษาจะอยู่ต่อเนื่องนานหลายปี

 

ข้อแนะนำ

กรณีคนไข้ที่มีฝ้าหรือกระจำนวนมาก ไม่ควรทำ Therma Lift เนื่องจากจะทำให้ฝ้าหรือกระเข้มขึ้นได้