fbpx

 

แก้ไขหัวนมบอด

         หัวนมบอด คือ หัวนมที่มีลักษณะบุ๋มลึกลงไป ไม่โผล่จุกนมขึ้นมาเหมือนหัวนมปกติ ซึ่งเกิดจากท่อนมสั้น หรือพังผืดรัดจนทำให้หัวนมบุ๋มลงไป ซึ่งหัวนมบอดอาจจะทำให้ไม่มั่นใจหรือมีปัญหาในการให้นมบุตร การผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอดสามารถทำได้โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่และตัดท่อน้ำนมบางส่วนเพื่อยกหัวนมขึ้น ดังนั้นจึงมีผลต่อการให้นมบุตร

         หัวนมบอด ไม่ใช่อาการที่ผิดปกติแต่อย่างใด เกิดขึ้น 1 ใน 10 คน หัวนมบอดจะเป้นตั้งแต่กำเนิด แต่กว่าจะรู้ตัวก็เริ่มเข้าวัยรุ่นแล้ว หัวนมบอดไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ แต่อาจทำให้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจ อาย กับคนรักได้ รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการให้นมลูกได้

 

หัวนมบอดแก้ไขได้

         การแก้ไขหัวนมบอดทำได้ด้วยการหายได้ด้วยตนเอง หรือการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอด เมื่ออายุมากขึ้นบางคนสามารถหายได้เอง แต่สำหรับในกรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ช่วย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยเพียงใด

 

อาการของหัวนมบอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น

  1. หัวนมบอด ขั้นแรก

         มีลักษณะเป็นหัวนมบอด แบบไม่ถาวร คือหัวนมที่ยุบลงไป แต่สามารถยื่นออกมาได้ในบางครั้ง เช่น เวลาอากาศเย็น หนาว หรือมีความรู้สึกทางเพศ หรือดึงหัวนมขึ้นมาได้โดยง่าย ซึ่งหัวนมบอดในลักษณะนี้สามารถหายได้ด้วยการหมั่นดึงหัวนมให้ยื่นออกมาบ่อย ๆ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์แก้ไขหัวนมบอด ช่วยดึงขึ้นมา ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 -3 เดือน

 

  1. หัวนมบอด ขั้นกลาง

         หัวนมจะมีลักษณะบุ๋มลงไปถาวร ไม่ยื่นออกมาเลย ถึงแม้จะมีความรู้สึกหนาวหรือมีความรู้สึกทางเพศก็ตาม สามารถดึงขึ้นมาได้เพียงนิดเดียวหรือดึงขึ้นมาได้ยาก การแก้ไขหัวนมบอดในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แก้ไขหัวนมบอดมาช่วย หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือนี้จริง ๆ อาจต้องอาศัยการผ่าตัด

 

  1. หัวนมบอด ขั้นรุนแรง

         ลักษณะหัวนมจะบุ๋มลงไปถาวร ไม่สามารถยื่นออกมาได้เลย แม้ใช้อุปกรณ์ช่วย ต้องอาศัยการผ่าตัดเท่านั้น