fbpx
ร่วมงานกับเราที่

บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด

รับสมัครงาน

 

Account Executive                            1 ตำแหน่ง 

Web Design                                     1 ตำแหน่ง

Creative Content                               5 ตำแหน่ง

Creative Manager                              1 ตำแหน่ง

เลขานุการกรรมการบริหาร                        2 ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด                                 3 ตำแหน่ง

นักจิตวิทยา                                        2 ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัด                                  1 ตำแหน่ง

ช่างทันตกรรม                                     2 ตำแหน่ง

Sales Representative                          1 ตำแหน่ง

Administrative Specialist                     1 ตำแหน่ง

 

 

 

         

ติดต่อแผนกบุคคล โทร 095-778-1016 หรือ 02-612-9121 ต่อ 525
หรือ ส่ง Resume ได้ที่ hr@vertexclinic.com