เทคนิค SURGERY FIRST

         ทาง Vertex Clinic เป็นผู้นำเทคนิค Surgery First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดย หมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน กล่าวว่า เทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถทำการผ่าตัดได้ก่อนการจัดฟัน โดยมีข้อดีคือช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีหน้าตาที่แย่ลงก่อนผ่าตัด เนื่องจากในอดีตหากคนไข้จะผ่าตัดแต่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนช่วงจัดฟันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีหน้าตาที่แย่ลงทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานก่อนการผ่าตัด แต่เทคนิค Surgery First ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดได้เลยช่วยลดระยะเวลาการรักษาทั้งในส่วนของการผ่าตัดและการจัดฟันให้เร็วขึ้นมาก

 

ข้อดีของการใช้เทคนิค Surgery First

  1. ช่วยลดระยะการรักษาให้สั้นลงได้
  2. ลดระยะเวลาในช่วงระหว่างการรักษาที่ใบหน้าของผู้ป่วยดูผิดปกติมากขึ้น
  3. สามารถเคลื่อนฟันได้ในตำแหน่งที่มีโครงสร้างกระดูกใบหน้าและขากรรไกรที่ถูกต้อง
  4. หากมีการคืนตัวกลับของขากรรไกรจากขั้นตอนการผ่าตัดก็สามารถจัดการได้ในระหว่างช่วงที่ให้การรักษา
  5. หลังการผ่าตัดจะมีการไหลเวียนโลหิตและเมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้น ช่วยเรื่องการหายของแผล กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของกระดูกซึ่งเชื่อว่ามีส่วนช่วยให้ฟันเคลื่อนที่เร็วขึ้น

    *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

 

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดแบบทั่วไป
(CONVENTIONAL ORTHOGNATHIC SURGERY)

 

 

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดแบบ SURGERY FIRST
(SURGERY FIRST ORTHOGNATHIC SURGERY)