ผ่าตัดขากรรไกร

ผ่าตัดขากรรไกร

         การผ่าตัดขากรรไกร ช่วยปรับโครงหน้าให้สมดุล ใบหน้าที่ไม่สมดุลคือใบหน้าเบี้ยว หรือฟันที่ไม่สบกัน ทำให้ฟันบนยื่นหรือฟันล่างยื่นมากกว่าปกติ โดยเกิดจากขากรรไกรไม่เท่ากันนั่นเอง นอกจากนี้ผู้ที่มีฝีปากบนอูม ฟันหน้าบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือก หรือดูไม่มีคาง ก็สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกรได้ แต่ในบางกรณีอาจมีการผ่าตัดขากรรไกรควบคู่ไปกับการจัดฟัน

         คนที่มีปัญหาในการสบฟัน การผ่าตัดจะทำให้การสบฟันดีขึ้น (คนไข้บางรายต้องมีการจัดฟันร่วมด้วย) ซึ่งจะทำให้โครงหน้าสวยขึ้นและได้รูปขึ้น รวมทั้งคนที่อยากมีรูปหน้า V line การผ่าตัดขากรรไกรจะทำให้คนไข้มีโครงหน้าที่เล็กลง

การผ่าตัดขากรรไกรเจ็บมากไหม?
         ระหว่างทำการผ่าตัด แพทย์จะทำการวางยาสลบคนไข้ก่อน คนไข้จึงไม่รู้สึกเจ็บ ในระหว่างที่แพทย์ทำการผ่าตัด

 

หลังผ่าตัดขากรรไกรหน้าจะบวมกี่วัน?
         ใบหน้าคนไข้จะมีอาการบวมหลังจากผ่าตัดขากรรไกร ประมาณ 2สัปดาห์ หลังจากนั้นอาการบวมจะค่อยๆ ลดลงและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เราจะรู้ได้ยังไงว่า ผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรแล้วจะสวยขึ้น?
         เนื่องจากที่ Vertex Clinic เรามี Technology Computer 3D ที่จะช่วยจำลองภาพคนไข้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะจำลองรูป (Before&After) เพื่อช่วยให้คนไข้ได้ทำการตัดสินใจก่อนทำการศัลยกรรมได และเทคโนโลยีตัวนี้จะช่วยในการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้เพื่อให้เข้าใจในแต่ละขั้นตอนการผ่าตัดได้ง่ายขึ้น เพื่อคนไข้จะได้รับความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษา

 

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

         แพทย์จะตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็นในผู้ป่วยแต่ละราย และจองห้อง ICU ไว้ล่วงหน้า ผู้ป่วยจะได้รับการพิมพ์ฟัน และจำลองโครงสร้างของกระดูกใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนโดยทันตแพทย์ ด้วยแบบจำลองนี้ แพทย์และทันตแพทย์สามารถลองเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างได้ เพื่อประมาณว่าทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นเท่าไรหลังการผ่าตัด

 

ข้อควรระวัง

         สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิด เช่นยาแอสไพริน หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด แพทย์อาจให้หยุดยาดังกล่าวก่อนผ่าตัดหลายวัน ผู้ป่วยควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่นพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไข้หวัด หรือการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งอาจทำให้ต้องเลื่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยควรเตรียมความพร้อมด้านเวลาสำหรับพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดประมาณ 3 -4 วัน และพักงานต่ออีก 1 – 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการฟื้นตัวของผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

ก่อนวันผ่าตัด

         ผู้ป่วยจะต้องเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล 1 วันก่อนผ่าตัด เพื่อวิสัญญีแพทย์จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดมยาสลบในวันรุ่งขึ้นที่จะผ่าตัด คืนวันก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนเพื่อป้องกันการสำลักอาหารและน้ำลงปอดเวลาดมยาสลบ การดมยาสลบมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นเสียงแหบจากสายเสียงบวม หายใจลำบาก ปอดอักเสบจากการสูดสำลัก

 

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกร

 1. การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำภายใต้การดมยาสลบ คนไข้ต้องได้รับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่ 6-8 สัปดาห์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังการดมยา
 2. จะมีการถ่ายภาพรังสีใบหน้า และพิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าตัด
 3. คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนการดมยาสลบ 8 ชั่วโมง และต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมีอาการไข้ เจ็บคอหรือการรับประทานอาหาร/น้ำ ภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
 4. การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา

 

หลังการผ่าตัด

 • อาการมึนศรีษะ คลื่นไส้อาเจียนอาจพบได้ในช่วงวันแรก ๆ หลังดมยา
 • ควรดื่มน้ำมาก ๆ ตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดียิ่งขึ้น
 • คนไข้จะเข้าพักฟื้นในแผนก ICU ในคืนแรก
 • พักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้แต่ละคน

 

ผลข้างเคียงของการผ่าตัดขากรรไกร

 • อาจมีอาการชาบริเวณเหงือกด้านบน หรือด้านล่าง หรือบริเวณริมฝีปากหรือคางได้ เนื่องจากอาจมีการกระทบกระเทือนเส้นประสาทสัมผัสที่มาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวจากการผ่าตัด ซึ่งมักเป็นเพียงชั่วคราวและอาจดีขึ้นได้ในระยะเวลา 1 ปี
 • อาการปวดแผลหลังผ่าตัด อาจปวดหรือเจ็บรอบปากหลังผ่าตัด เนื่องจากเนื้อเยื่อของช่องปาก อาจสัมผัสกับลวด หรือเครื่องมือที่อยู่บริเวณฟันและเหงือก
 • การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (พบได้น้อย)
 • ภาวะเลือดออกมากผิดปกติหลังผ่าตัด (พบได้น้อย)
 • กระดูกขากรรไกรบนตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง (พบได้น้อย)
 • กระดูกขากรรไกรบนและล่างที่เลื่อนมาด้านหน้า เกิดการเลื่อนตัวไม่ยึดติดกัน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ยึดกระดูกหลวมหรือเคลื่อน มักพบในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมาก ๆ อาจทำให้รูปหน้าหรือการสบฟันผิดปกติไปจากเดิมที่ควรจะเป็น
 • เวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ อาจมีสำลักขึ้นจมูกได้ จึงควรดื่มน้ำและรับประทานอาหารอย่างช้า ๆ และอย่างระมัดระวัง ส่วนใหญ่เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณเพดานอ่อนและคอหอยปรับตัวได้ อาการดังกล่าวจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง