การวางแผนผ่าตัดด้วยระบบ Computer 3D

การผ่าตัดโครงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

         การวางแผนผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิตินั้น จะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบโครงสร้างภายใต้ผิวของคนไข้ได้อย่างละเอียดมากขึ้น เนื่องจากภาพจากคอมพิวเตอร์ 3 มิตินั้น จะมีความชัดกว่าภาพ X-ray ธรรมดาถึง 3,000 เท่า ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถดูรูปทรงของขากรรไกรบนและล่างได้ นอกจากนั้นจะช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งของเส้นประสาทได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้สามารถเลี่ยงความเสี่ยงที่จะโดนเส้นประสาทได้อย่างมากขึ้น

         ไม่เพียงแค่นั้น หลังจากที่คนไข้ได้ทำการ Scan ข้อมูลจะถูกส่งไปทำโมเดล 3 มิติโดยซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ซึ่งโมเดล 3 มิตินี้ จะเป็นโมเดลจำลองโครงสร้างใบหน้าของคนไข้ขนาดจริง เพื่อให้แพทย์จำลองการผ่าตัดกับโมเดลให้คนไข้ดูก่อนที่จะลงเคสผ่าตัดจริง ซึ่งทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพหลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดได้ โดยจะช่วยประกอบการตัดสินใจของคนไข้ได้ อีกทั้งระบบนี้ยังช่วยให้แพทย์และคนไข้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดที่คนไข้พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

         ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (NEMOTEC 3D) นี้ คนไข้จะมีอาการบวมน้อยกว่าการผ่าตัดทั่วไป การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดก็ทำได้ง่ายขึ้น พักฟื้นไม่นาน  และผ่าตัดด้านในไร้แผลด้านนอก