การวางแผนผ่าตัดด้วยระบบ Computer 3D

การผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามมิติ

         การวางแผนผ่าตัดด้วย Computer 3D เพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายใต้ผิว เพื่อดูรูปทรงของขากรรไกรบนและล่างทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นผลของการ X-ray ด้วย Computer 3D มีความคมชัดกว่าภาพ X-ray ธรรมดา 3,000 เท่า ช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งเส้นประสาทอย่างชัดเจน ทำให้สามารถป้องกันการศัลยกรรมโดนเส้นประสาท เพื่อความปลอดภัยในการศัลยกรรมโครงหน้าสูงสุด

        ไม่เพียงแค่นั้น หลังจากคนไข้ทำ Scan ข้อมูลจะถูกส่งไปทำ 3D Model โดย Software เฉพาะทาง ซึ่ง 3D Model นี้จะเป็น Model จำลองโครงรูปหน้าคนไข้ เพื่อแพทย์จำลองการผ่าตัดกับ Model ให้คนไข้ดูก่อนที่จะลงเคสผ่าตัดจริง เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุดตามแผนการผ่าตัดที่ผ่านการวางแผนร่วมกับคนไข้ ทำให้คนไข้สามารถคาดคะเนผลหลังการผ่าตัดได้