02-612-9121, 02-612-9188

การวางแผนผ่าตัดด้วยระบบ Nemotec 3D (คอมพิวเตอร์ 3 มิติ)

 

         การวางแผนผ่าตัดด้วยระบบ Nemotec 3D (คอมพิวเตอร์ 3 มิติ) เป็นการวางแผนการผ่าตัดด้วยภาพเอกซเรย์ 3 มิติ ซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่าระบบ 2 มิติแบบเดิม เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความผิดปกติจากโครงสร้างกระดูกใบหน้าได้อย่างมีระบบและแม่นยำ คนไข้จะได้เห็นรูปจำลองใบหน้าด้านข้างเปรียบเทียบก่อนและหลังการผ่าตัด อีกทั้งคนไข้จะได้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับแพทย์ผู้ผ่าตัดให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้ผลลัพธ์หลังผ่าตัดเป็นที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น