ก่อน-หลังการผ่าตัดขากรรไกร

ก่อน-หลังการผ่าตัดขากรรไกร

 1. การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำภายใต้การดมยาสลบ คนไข้ต้องได้รับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อน งดสูบบุหรี่ 6-8 สัปดาห์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังการดมยา
 2. จะมีการถ่ายภาพรังสีใบหน้า และพิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าตัด
 3. คนไข้ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนการดมยาสลบ 8 ชั่วโมง และต้องแจ้งวิสัญญีแพทย์ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ หรือการรับประทานอาหาร/น้ำภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
 4. การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา
 5. คนไข้จะเข้าพักฟื้นในแผนก ICU ในคืนแรก
 6. พักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้แต่ละคน

การผ่าตัดขากรรไกร

 1. อาการมึนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนอาจพบได้ในช่วงวันแรกๆ หลังดมยา
 2. ควรดื่มน้ำให้ได้มากๆ ตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวที่ดียิ่งขึ้น
 3. อาการบวม ซึ่งจะบวมมากที่สุดช่วง 1 สัปดาห์แรก และใบหน้าจะยุบบวมที่สุดในช่วงเดือนที่ 4-6
 4. อาการชาบริเวณข้างจมูก ริมฝีปากและคาง และจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆในช่วง 6 เดือน ซึ่งอาจจะเหลืออาการชาบริเวณริมฝีปากและคางได้บ้างในบางคน
 5. คนไข้จะมีเครื่องมือที่ยึดอยู่กับฟันบนประมาณ 1 เดือน
 6. คนไข้จะถูกมัดฟันติดกันประมาณ 3-7 วัน ซึ่งคนไข้จะไม่สามารถอ้าปากได้ตั้งแต่ฟื้นจากการดมยาสลบ
 7. รับประทานอาหารเหลว ห้ามเคี้ยว 8 สัปดาห์หลังผ่าตัด เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีของกระดูกขากรรไกร
 8. คนไข้จะทำความสะอาดช่องปากค่อนข้างลำบาก แต่จะต้องช่วยรักษาความสะอาดให้ดีที่สุด เพื่อการหายของแผลที่ดี