fbpx

ข้อแนะนำในการจัดฟัน

การจัดฟัน (Orthodontics) สามารถช่วยป้องกันและรักษาความผิดปกติของการ เรียงฟันและการสบฟัน ช่วยให้บดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นด้วยและช่วยลดความเสี่ยงกับปัญหาฟันผุหรือโรคเหงือกที่เกิดจากการทำความสะอาดฟันและเหงือกในส่วนที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟัน ที่สำคัญคือ ช่วยให้เจ้าของรอยยิ้มมีความมั่นใจมากขึ้นกับการมีฟันที่เรียงตัวสวยงามเป็นระเบียบ **

 

การจัดฟันในผู้ใหญ่

ส่วนมากผู้ใหญ่จะมีปัญหาเรื่องฟันล้ม หรือฟันหายไปจากการถอนฟัน ทำให้เกิด ช่องว่าง แต่ไม่สามารถใส่ฟันปลอมได้เพราะมีช่องว่างที่ไม่เหมาะสม จึงต้องอาศัยการจัดฟันช่วย แต่ถ้าเป็นโรคเหงือกอักเสบก็ต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะจัดฟันได้

 

การวางแผนการรักษาก่อนจัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟันจะซักถามประวัติ ตรวจช่องปาก เอ๊กซ์เรย์ฟันทั้งปากและศีรษะ พิมพ์ปากทำแบบจำลอง ฟัน และอาจถ่ายรูปฟันและใบหน้าเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อคนไข้จะได้เลือกแผนการรักษา

 

ตรวจสุขภาพฟันก่อนจัดฟัน

ก่อนที่จะจัดฟัน คนไข้ต้องได้รับการตรวจช่องปาก หากมีฟันผุจะต้องอุดให้เรียบร้อยก่อน พร้อมทั้งขูด หินปูน หรือถ้ามีโรคเหงือกก็จะต้องได้รับการรักษา และระหว่างการจัดฟัน คนไข้จะต้องได้รับการตรวจและทำความสะอาดฟันเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน การขูดหินปูนระหว่างจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องมือจัดฟันออก

 

การถอนฟันก่อนจัดฟัน

หากมีฟันซ้อนเกหรือฟันยื่นมาก จำเป็นต้องถอนฟันเพื่อให้มีช่องว่างในการที่จะให้ฟันที่ซ้อนเกเรียงตัวกัน หรือดึงฟันเข้าเพื่อลดปัญหาฟันยื่น ฟันที่ถูกถอนเพื่อการจัดฟันมักเป็นฟันกรามน้อยที่อยู่หลังฟันเขี้ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์ว่าจะพิจารณาถอนฟันซี่ใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้และการจัดฟัน แต่การรักษาอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติหรืออาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มในการรักษา

 

รูปหน้ากับการจัดฟัน

รูปหน้าหลังการจัดฟันอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากในช่วงวัยรุ่นจะมีการเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกรมาก และโตเกือบเต็มที่ในช่วงวัยประมาณ 16-18 ปีในผู้หญิง และประมาณ 18-20 ปีในผู้ชาย ทั้งนี้พันธุกรรมมีส่วนในการกำหนดขนาดของขากรรไกร การจัดฟันด้วยเครื่องมือมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังโตไม่เต็มที่ สามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบนได้เล็กน้อย เมื่อเลยช่วงวัยรุ่นไปแล้ว ใบหน้าและขากรรไกรจะไม่เจริญเติบโตเร็ว ยกเว้นบริเวณคางจะยื่นขึ้นได้อีกเล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้การผ่าตัดขากรรไกรสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้ รวมทั้งการเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนที่พยุงริมฝีปากไว้ ฉะนั้นการเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหน้าหลังจะมีผลต่อรูปปากได้ เช่น การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังก็จะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง

 

เครื่องมือแบบติดแน่น

เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแบร็กเก็ต (Bracket) สำหรับฟันหน้า หรือท่อ (Tube) สำหรับฟันหลังติดบนผิวฟัน สำหรับฟันหลังอาจใช้เป็นแบนด์ (Band) ซึ่งมีท่อบัดกรี สวมบนฟันเพื่อไม่ให้ท่อหลุดจากผิวฟันได้ง่าย ทั้งนี้ฟันที่อยู่ชิดกันจะต้องใช้ยางแยกฟันดันให้หลวมขึ้นเล็กน้อยก่อนใส่แบนด์

 

ข้อแนะนำระหว่างการจัดฟัน

ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็งเพราะจะทำให้วัสดุจัดฟันหลุดซึ่งจะทำให้การจัดฟันล่าช้า ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว และทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยป้องกันปัญหาฟันผุ

( หมายเหตุ :  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )