fbpx

ปลูกผมแบบไร้แผลเป็น
(Follicular Unit Transplantation) 

        ปลูกผมแบบไร้แผลเป็น (Follicular Unit Transplantation)ต้องได้รับการผ่าตัด และเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันเทคนิคการปลูกผมได้พัฒนามากขึ้น เกิดเทคนิคการปลูกผมแบบไร้แผลเป็น คือการปลูกผมแบบไร้รอยแผล ด้วยการเจาะย้ายเซลล์รากผม ซึ่งเทคนิคนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีรอยผ่าตัด ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น

ข้อดีของเทคนิคปลูกผมแบบไร้แผลเป็น

        ในการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคปลูกผมแบบไร้แผลเป็น(ในคนไข้รายเดียวกัน) เพียงครั้งเดียว อาจจะได้จำนวนกอผม (กราฟ) สูงสุดถึง 3,500 กราฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของหนังศีรษะคนไข้ด้วย กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดี กราฟบอบช้ำน้อย และเนื้อเยื้อของกราฟที่ได้ มีความสมบูรณ์กว่า ใช้ระยะเวลาในการปลูกผมสั้นกว่าเมื่อเทียบกับเทคนิคการปลูกผมแบบไร้แผลเป็น ที่ไม่ผ่าตัด นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมถูกกว่าอีกด้วย

ข้อเสียของเทคนิคการปลูกผมแบบไร้แผลเป็น ผ่าตัด

  • มีแผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว
  • ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6 – 8 คน ต่อคนไข้ 1 คน

ขั้นตอนการปลูกผมแบบไร้แผลเป็น ผ่าตัด

  1. แพทย์จะวาดแนวผมที่ต้องการปลูก
  2. แพทย์ออกแบบและวาดแนวปลูกใหม่ที่เหมาะสมกับคนไข้
  3. คัดเลือกรากผม
  4. ผมในบริเวณที่จะทำการผ่าตัดจะถูกตัดให้สั้นลง
  5. ฉีดยาชาเฉพาะที่
  6. เริ่มผ่าตัดโดยการกรีดตามแนวที่วาดไว้ และค่อย ๆ เลาะแผลให้แยกออกจากัน เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวรากผมอย่างชัดเจน
  7. ตัดหนังศีรษะ
  8. เย็บผิดแผลด้วยไหมละลาย

การหั่นกราฟ

        หนังศีรษะที่ถูกตัดออกมาจะถูกแล่เป็นชิ้นบาง ๆ จากนั้นนำไปแบ่งเป็นเซลล์รากผม โดยแยกไว้เป็นกลุ่มแช่ไว้ในน้ำยารักษารากผม เพื่อคงความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก

การฝังกราฟ

        แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนเจาะรูเพื่อปลูกรากผม หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดยาห้ามเลือดผสมในน้ำเกลือเข้าไป เพื่อให้ศีรษะโป่งและพองตัวขึ้น จากนั้นแพทย์จะเจาะรูและนำเซลล์รากผมที่จะปลูกใส่ลงไปในรูที่เจาะเตรียมแล้ว เพื่อเพิ่มความหนาแน่นในจุดที่ต้องการ หลังการปลูกผมอาจเกิดอาการบวมหรือชาบริเวณหน้าผากและหนังศีรษะได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไปเอง