ปลูกผมด้วยเทคนิค FUT
(Follicular Unit Transplantation) 

 

         ปลูกผม ด้วยเทคนิค FUT (Follicular Unit Transplantation)ต้องได้รับการผ่าตัด และเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันเทคนิคการปลูกผมได้พัฒนามากขึ้น เกิดเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE คือการปลูกผมแบบไร้รอยแผล ด้วยการเจาะย้ายเซลล์รากผม ซึ่งเทคนิคนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีรอยผ่าตัด ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น

 

ข้อดีของเทคนิค FUT

        ในการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบ FUT(ในคนไข้รายเดียวกัน) เพียงครั้งเดียว อาจจะได้จำนวนกอผม (กราฟ) สูงสุดถึง 3,500 กราฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของหนังศีรษะคนไข้ด้วย กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดี กราฟบอบช้ำน้อย และเนื้อเยื้อของกราฟที่ได้ มีความสมบูรณ์กว่า ใช้ระยะเวลาในการปลูกผมสั้นกว่าเมื่อเทียบกับเทคนิคการปลูกผมแบบ FUE นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมถูกกว่าอีกด้วย

ข้อเสียของเทคนิค FUT

  • มีแผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว
  • ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6 – 8 คน ต่อคนไข้ 1 คน

 

ขั้นตอนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUT

  1. แพทย์จะวาดแนวผมที่ต้องการปลูก
  2. แพทย์ออกแบบและวาดแนวปลูกใหม่ที่เหมาะสมกับคนไข้
  3. คัดเลือกรากผม
  4. ผมในบริเวณที่จะทำการผ่าตัดจะถูกตัดให้สั้นลง
  5. ฉีดยาชาเฉพาะที่
  6. เริ่มผ่าตัดโดยการกรีดตามแนวที่วาดไว้ และค่อย ๆ เลาะแผลให้แยกออกจากัน เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวรากผมอย่างชัดเจน
  7. ตัดหนังศีรษะ
  8. เย็บผิดแผลด้วยไหมละลาย

การหั่นกราฟ

        หนังศีรษะที่ถูกตัดออกมาจะถูกแล่เป็นชิ้นบาง ๆ จากนั้นนำไปแบ่งเป็นเซลล์รากผม โดยแยกไว้เป็นกลุ่มแช่ไว้ในน้ำยารักษารากผม เพื่อคงความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก

การฝังกราฟ

        แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนเจาะรูเพื่อปลูกรากผม หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดยาห้ามเลือดผสมในน้ำเกลือเข้าไป เพื่อให้ศีรษะโป่งและพองตัวขึ้น จากนั้นแพทย์จะเจาะรูและนำเซลล์รากผมที่จะปลูกใส่ลงไปในรูที่เจาะเตรียมแล้ว เพื่อเพิ่มความหนาแน่นในจุดที่ต้องการ หลังการปลูกผมอาจเกิดอาการบวมหรือชาบริเวณหน้าผากและหนังศีรษะได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไปเอง