fbpx

 

 

ปลูกหนวด เครา จอน

 

          ปลูกหนวด เครา จอน นอกจากปลูกเพื่อความสวยงาม เสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้น ดูมาดเข้มขึ้นแล้ว ยังสามารถปลูกเพื่อปกปิดแผลได้ด้วย เช่นกรณีที่มีแผลเป็นอันเกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แต่กำเนิด หรือเกิดจากการผ่าตัด หากต้องการหนวด เครา จอนที่ดูเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพดี ควรใช้วิธีการปลูกด้วยการย้ายเซลล์รากผม วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ การงอกใหม่ของเส้นขนจะดกดำและเป็นธรรมชาติ

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการปลูกหนวด เครา จอน

  • คนทีต้องการปกปิดแผล
  • คนที่ต้องการให้ใบหน้าดูเข้มขึ้น

 

ขั้นตอนการปลูกหนวด เครา จอน

            จะเป็นการย้ายเซลล์รากผม วิธีการคือแพทย์จะวาดโครงพื้นที่ที่ต้องการปลูก จากนั้นจะฉีดยาชาเฉพาะที่และผ่าตัดในบริเวณท้ายทอย เพื่อนำเซลล์รากผมออกมาและนำไปปลูกถ่ายในบริเวณที่ต้องการทีละเส้น

 

การดูแลแผลหลังการปลูกหนวด เครา จอน

  1. ดูแลรักษาความสะอาดให้ดี ป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากรอบ ๆ ปากมีเชื้อโรคค่อนข้างมาก
  • ทานยาแก้อักเสบตามแพทย์สั่ง
  • งดแปรงฟัน 1 – 2 วันแรก สามารถบ้วนปากได้
  • ทำความสะอาดแผลทุกครั้งหลังทานอาหารใน 1 สัปดาห์แรกหลังปลูกเสร็จ
  • ทาขี้ผึ้งหลังทำความสะอาดแผล
  • รับประทานอาหารเหลว หรือใช้หลอดดูด

    2. ระมัดระวังไม่ให้กราฟหลุด โดยการไม่ขยับปากมาก เช่นไม่พูดมาก ไม่ยิ้มมาก ไม่หัวเราะมาก ไม่แสดงสีหน้ามาก ห้ามแกะหรือเกาหลังปลูก เพราะเส้นขนที่ปลูกไปส่วนใหญ่ 80% จะไม่ร่วง จะยาวต่อเลย