ปลูกหนวด เครา จอน

 

ปลูกหนวด เครา จอน

         การปลูกหนวด เครา จอน นอกจากปลูกเพื่อความสวยงาม เสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้น ดูมาดเข้มขึ้นแล้ว ยังสามารถปลูกเพื่อปกปิดแผลได้ด้วย เช่นกรณีที่มีแผลเป็นอันเกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แต่กำเนิด หรือเกิดจากการผ่าตัด

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการปลูกหนวด เครา จอน

  • คนทีต้องการปกปิดแผล
  • คนที่ต้องการให้ใบหน้าดูเข้มขึ้น

 

ขั้นตอนการปลูกหนวด เครา จอน

            วิธีการจะเหมือนกับการปลูกผมและคิ้วคือการย้ายเซลล์รากผมนั่นเอง วิธีการคือแพทย์จะวาดโครงพื้นที่ที่ต้องการปลูก จากนั้นจะฉีดยาชาเฉพาะที่และผ่าตัดในบริเวณท้ายทอย เพื่อนำเซลล์รากผมออกมาและนำไปปลูกถ่ายในบริเวณที่ต้องการทีละเส้น