fbpx
cobbles

OUR PORTFOLIO

  • "บอล" พชร ถาวรชีวิน Let Me In Thailand 3 คนที่ 10
  • ผ่าตัดขากรรไกร
    รีวิวคุณศวิตาผ่าตัดขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันแบบใส
  • "กิ๊บก๊าบ" ทิพย์สุดา หาญอาสา Let Me In Thailand Season 3 คนที่ 5
  • คุณหมอตี๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2