fbpx

digital smile design

 

การออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอล
DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)

         Digital Smile Design (DSD) เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์โครงสร้าง วางแผนการรักษาฟัน สำหรับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากที่สุด โดยทีมทันตแพทย์ DSD ได้รับการฝึกฝนพัฒนาด้านทักษะทางศิลปะและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนารอยยิ้มมาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถออกแบบรอยยิ้มที่เหมาะสมกับบุคคลิกภาพ และกิจวัตรประจำวันของคนไข้แต่ละรายได้

         การมีสุขภาพช่องปากและที่ปราศจากปัญหาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในปัจจุบันคนเราต้องการรอยยิ้มที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ และเข้ากับใบหน้ามากที่สุด ซึ่งทีมทันแพทย์ DSD นั้น เข้าใจถึงปัจจัยที่จะทำให้คนไข้พึงพอใจมากกว่า การรักษาทันตกรรมทั่วไป  DSD นั้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้เพื่อให้การรักษาเป็นไปในทิศทางที่ทันตแพทย์และคนไข้พึงพอใจ โดยที่คนไข้จะแจ้งจุดประสงค์ ความคาดหวัง หรือความต้องการกับแพทย์ ซึ่งวิดีโอและภาพถ่าย จะถูกบันทึกไว้ตลอดระหว่างการรักษา

 

digital smile design

 

หลักสำคัญของ DSD 

         วิเคราะห์โครงสร้าง สัดส่วนของโครงหน้าและฟัน โดยถ่ายภาพและวิดีโอผ่านด้วยระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฟัน เหงือก ริมฝีปาก ในระหว่างการยิ้ม และการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า

 

ข้อดีของ Digital Smile Design (DSD)

  • ช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างทีมแพทย์
  • ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน
  • ช่วยให้แพทย์สื่อสาร ทำความเข้าใจตรงกันกับคนไข้
  • ข่วยให้แพทย์สื่อสารกับแล็บได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แล็บสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง
  • ประเมินการรักษาและคาดคะเนผลการรักษาผ่านระบบดิจิตอล
  • สามารถจำลองภาพรอยยิ้มของคนไข้หลังการรักษา ก่อนการรักษาได้
  • สามารถใช้สำหรับการสร้างภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้ในรูปแบบ 3 มิติได้