fbpx

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

 

            รากเทียมเป็นนวัตกรรมที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากฟันผุ โรคเหงือกหรืออุบัติเหตุ โดยจะฝังรากเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร ซึ่งทันตแพทย์จะยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันเข้ากับรากเทียมนี้ การฝังรากเทียมนั้นอาจฝังรากเทียมเพื่อใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้นก็ได้ หรือในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน

 

ประโยชน์ของการฝังรากฟันเทียม

 • ช่วยให้ฟันปลอมให้ยึดติดบนรากเทียม
 • ไม่ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียง
 • ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟัน ไม่ให้สลายไป
 • ลดการระลายของสันกระดูกที่รองรับฟันปลอม
 • ช่วยให้การออกเสียงดีขึ้น

 

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

1. รากเทียม (Dental Implants)

         ทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะ คล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)

         ทำเพื่อครอบฟันให้ยึดติดแน่นกับรากเทียม  ถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวจากครอบฟัน สู่รากเทียมและกระดูกขากรรไกร เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันและฟันปลอมต่อไป

3. ครอบฟัน (Crown)

         เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค  (Porcelain) มี รูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ  เป็นส่วนตัวรับแรงบดเคี้ยวอาหาร

การฝังรากเทียม มี 2 วิธี
 1. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม เป็นการผ่าตัดเพื่อฝังไปในกระดูกขากรรไกรโดยตรง เพื่อเชื่อมกับ รากฟันจริง ส่วนการครอบฟันหรือฟันปลอมก็จะนำมาติดทีหลังแบบแยกต่างหาก
 2. การหลอมเนื้อโลหะผสมหรือวัสดุเทียมเป็นโครง แล้วนำมาติดบนเนื้อเยื่อของเหงือก หลังจากนั้นให้ติดโครงส่วนที่ยื่นออกมาจากเหงือกให้เข้ากับฟันใหม่ที่นำมาติด

 

ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียม

 1. ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยการเอกซเรย์และพิมพ์ฟัน
 2. ผ่าตัดฝังรากเทียมและรอให้รากฟันเทียมผสานติดกับกระดูกขากรรไกรโดยธรรมชาติ
 3. เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นแล้ว ทันตแพทย์จะทำเดือยรองรับครอบฟัน
 4. จากนั้นดำเนินขั้นตอนทันตกรรมเพื่อทำครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอม

 

การดูแลรักษารากฟันเทียม

        หลังการปลูกรากฟันเทียม สามารถดูแลรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป ทำความสะอาดเป็นพิเศษบริเวณที่ทำการปลูกรากฟันเทียมและบริเวณเหงือกโดยรอบด้วยแปรงขัดที่มีลักษณะขนาดเล็กพิเศษ

         รากเทียมจะมาอายุการใช้งานได้นาน 10-20 ปีขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟัน ทั้งนี้คนไข้ควรดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี และไปพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพราะฟันกรามนั้นอาจได้รับการกระทบกระเทือนและฉีกขาดได้แต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานมาก ถ้าอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของปาก

การดูแลรักษา

         หลังการปลูก รากฟันเทียม  สามารถดูแลรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแล ปกติทั่วไป ทำความสะอาดเป็นพิเศษบริเวณที่ทำการปลูก รากฟันเทียม และบริเวณเหงือกโดยรอบด้วยแปรงขัดที่มีลักษณะขนาดเล็กพิเศษ นอกจากการดูแลที่บ้านแล้วควรเข้ารับการตรวจสภาพฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อตรวจสภาพโครงสร้างโดยการตรวจในช่วงหนึ่งเดือนแรกเดือนที่สาม เดือนที่หกโดยเฉพาะในช่วงปีแรกหลังการเข้ารับการรักษา ให้พบทันตแพทย์เป็นประจำปีละสองครั้ง

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่นี่