All-on-4 & All-on-6 Immediate Function

สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันไปนานแล้วและอยากมีฟันที่เหมือนฟันจริง ความฝันนี้ สามารถเติม เต็มได้เมื่อมีเทคโนโลยีแบบ Immediate Function All-on-4 and All-on-6 Implants เทคนิคการฝังรากเทียม 4 หรือ 6 ตัว เพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่น หรือสะพานฟันโดยใช้สกรูยึดแผงฟันปลอมหรือสะพานฟันไว้กับรากฟันเทียม เหมาะกับคนไข้ที่สูญเสียฟันและสูญเสียกระดูกรองฟันไปนานแล้ว

ขั้นตอนการรักษาแบบ All-on-Four & All-on-Six Immediate Function
  1. ตรวจสุขภาพเหงือกและกระดูกรองรับฟัน X-ray และ CT scan เพื่อดูปริมาณของกระดูก ดูอวัยวะสำคัญและตำแหน่งของเส้นประสาท
  2. ทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียม
  3. ใส่แผงฟันปลอมหรือสะพานฟันบนรากฟันเทียม
ข้อดีของการรักษาแบบ All-on-Four & All-on-Six Immediate Function
  1. ให้ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากเหมือนระบบอื่น
  2. เหมาะสำหรับคนไข้ที่สูญเสียกระดูกรองรับฟันไปมากแล้ว เพราะระบบนี้ไม่ต้องปลูกกระดูกเพิ่มเติม
  3. สามารถได้ฟันใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์
  4. เป็นฟันปลอมที่ติดแน่น จึงช่วยให้การบดเคี้ยวดีขึ้น

หมายเหตุ :

– ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
– ไม่เหมาะกับคนไข้ทุกคนเพราะจะต้องประเมินความเหมาะสมก่อน