เคลือบฟันเซรามิก และ Veneers

วีเนียร์ VENEER ทันตกรรมเพื่อความงาม

การทำวีเนียร์ (Veneer) เป็นการเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ปัญหาสีฟัน ฟันกร่อน ฟันสึก แตกหัก หรือถูกทำลาย เช่น ฟันที่ผุด้านหน้า เป็นต้น ซึ่งเซรามิกวีเนียร์ที่เคลือบฟันไว้นี้ จะมีสีและขนาดที่สวยงาม มีความทนทาน  ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผิวฟันอีกด้วย  ทั้งนี้คราบสีต่างๆ เช่นคราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันได้ หลายท่านมีความกังวลว่าการทำวีเนียร์ต้องมีการกรอผิวฟันออกไปมาก ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีอันทันสมัย ช่วยให้การทำวีเนียร์ง่ายขึ้นมาก ใช้การแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมมากทั้งดาราไทยและดาราฮอลลีวู้ด


ข้อดีของการทำวีเนียร์(Veneer)

 • วีเนียร์มีความทนทาน และยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟัน
 • วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์เป็นวัสดุที่มีลักษณะและความใสเหมือนฟันธรรมชาติ
 • สามารถช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • ช่วยซ่อมแซมรูปร่างของฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย
 • สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติ หรือฟันที่ไม่สวยได้ ขั้นตอนการทำวีเนียร์(Veneer)
 • กรอผิวฟันเล็กน้อยประมาณ 0.5-2.0 ม.ม. เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับนำวีเนียร์มาติดกับเนื้อฟัน
 • ทำแบบจำลองฟัน หรือพิมพ์ฟัน  เพื่อนำไปทำวีเนียร์แต่ละชิ้นให้พอดีและสวยงาม
 • เมื่อวีเนียร์แต่ละชิ้นเสร็จแล้วจะทดลองติดลงบนตัวฟันซึ่งในขั้นตอนนี้จะสามารถปรับแต่ง ได้อีกตามความพอใจของคนไข้
 • วีเนียร์ที่ทดลองเรียบร้อยแล้วจะนำไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยืดติดถาวรชนิดพิเศษ
 • ฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัวเป็นขั้นตอนสุดท้าย


ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำวีเนียร์(Veneer)

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวัสดุการ เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)
 • หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่นน้ำมะนาวเป็นต้น
 • ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธีวิธีการดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์(Veneer)
 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่เคลือบ วีเนียร์กัดหรือแทะของแข็ง เพราะ อาจทำให้ฟันบิ่นได้
 • หลังจากทำวีเนียร์คนไข้ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการทำวีเนียร์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก
 • ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน
 • ปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที หลังจากนั้นไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารใน 30 นาที
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอ