อุดฟัน

การอุดฟันคือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมามีรูปทรง  ดังเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไปเพื่อช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันได้แก่ ทอง พอร์เซเลน คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี) เป็นต้น

การอุดฟัน จะทำก็ต่อเมื่อมีฟันผุจนเป็นรู คอฟันสึกจากการแปรงฟันผิดวิธี การแตกหัก หรือการบิ่น  ของฟันจากอุบัติเหตุ การอุดฟันช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียเนื้อฟันจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ด้วยการใส่วัสดุอุดฟันเข้าไปทดแทนที่เพื่อให้ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานในช่องปากได้เหมือนเดิมหรือกลับมีรูปร่างตามปกติ ทำให้โครงสร้างทั้งหมดของฟันอยู่ในสภาพที่ดี และทำหน้าที่ได้ถูกต้องเหมือนเดิม **

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

เรซิน คอมโพสิต

เป็นวัสดุอุดฟันสีธรรมชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัสดุอุดฟันแบบฉายแสง   เป็นวัสดุจำพวกพลาสติก ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการความสวยงามเหมือนธรรมชาติ สามารถใช้อุดฟันได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง และยังคงทนได้นานกว่ากลาสไอโอโนเมอร์ แต่วัสดุชนิดนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

อมัลกัม

เป็นวัสดุอุดฟันขนิดโลหะผสม ที่มีจุดเด่นคือให้ความแข็งแรงเพราะเป็นส่วนผสมของ โลหะ สีเทามันแบบโลหะ คล้ายสีตะกั่ว ราคาไม่แพง ใช้อุดฟันได้ทั้งฟันกรามน้ำนมและฟันกรามแท้ ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการความสวยงาม ข้อเสียคือ อมัลกัมมีสีไม่เหมือนฟัน และเมื่อใช้ไปนานๆ จะเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่แก้ไขได้โดยให้ทันตแพทย์ยัดวัสดุอุดให้ใหม่ได้ หลังจากอุดอมัลกัมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ฟันซี่นั้นในการเคี้ยว เนื่องจากในระยะแรกอมัลกัมจะมีสภาพอ่อนนิ่มปั้นเป็นรูปร่างได้ และต่อมาจะแข็งตัวขึ้นเรื่อย ๆ แต่การแข็งตัวที่สมบูรณ์จริงๆ จนสามารถทนแรงบดเคี้ยวได้นั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ภายหลังการอุดฟันเสร็จสิ้นแล้ว **

กลาสไอโอโนเมอร์ (GI)

เป็นวัสดุอุดสีขาว คล้ายคอมโพสิต ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถปล่อยฟูออไรด์ ออกมาจากตัววัสดุได้ ทำให้สามารถป้องกันการผุซ้ำและลดอาการเสียวฟันได้ ข้อเสียคือ GI ไม่แข็งแรงเท่าวัสดุ 2 ชนิดข้างต้น และมีราคาสูง

วัสดุอุดฟันชั่วคราว

ใช้ในกรณีคนไข้รักษารากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่โพรงประสาทฟัน  ในขณะที่รอการรักษาครั้งถัดไป

ขั้นตอนในการอุดฟัน

ขั้นตอนในการอุดฟัน ของทันตแพทย์ ก็ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ

  1. การกรอฟัน หรือการเตรียมฟัน ให้พร้อมสำหรับการอุด เช่น ถ้ามีฟันผุดำๆ หรือผุเป็นช่องโบ๋ มี  เศษอาหารติด หมอฟัน ก็จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อน โดยมาก ก็จะใช้หัวกรอ กรอเนื้อฟันที่ผุออกไปให้เหลือแต่เนื้อฟันที่แข็งแรงเท่านั้น ในการกรอฟัน ทันตแพทย์จะเลือกตัดเนื้อฟันให้น้อยที่สุด (Minimally invasive)
  2. การอุดฟัน คือ เติมช่องว่าง หรือส่วนที่ขาดหาย ให้เต็ม
  3. ขัดเงา หรือขัดเอาวัสดุอุดส่วนเกินออกไป

คำแนะนำหลังการอุดฟัน

อายุการใช้งานของฟันที่ได้รับการอุดฟันทุกซี่จะขึ้นอยู่กับการบดเคี้ยว การใช้งาน การเลือก รับประทานอาหาร ที่ไม่แข็ง และเหนียวเกินไป ต้องการหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน ซึ่งในการอุดแต่ละประเภทจะมีข้อควรปฏิบัติที่แต่กต่างกัน ดังนี้

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะสีเงิน อมัลกัม ( AMALGAM )

  1. ไม่ควรใช้ฟันที่เพิ่งอุดใหม่ๆ เคี้ยวอาหารควรทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้วัสดุแข็งตัวเต็มที่ ให้เคี้ยวอาหารเฉพาะด้านที่ไม่ได้รับการอุดฟันเพียงข้างเดียวไปก่อน
  2. ควรกลับมาขัดวัสดุให้เรียบและขึ้นเงาตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย การขัดเรียบจะช่วยให้แผ่นคราบแบคทีเรียเกาะติดได้ยากขึ้น ลดการเกิดการผุใหม่ตามขอบวัสดุ และยืดอายุการใช้งานของฟันซี่นั้นด้วย
  3. การที่อุดฟันด้วยอมัลกัมตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งๆและใช้ฟันซี่นั้นอย่างระมัดระวัง

อุดฟันด้วยวัสดุฉายแสง ( สีเหมือนสีฟันธรรมชาติ )

  1. สามารถใช้ฟันซี่นั้นเคี้ยวอาหารได้ตามปกติทันทีหลังการอุดฟัน
  2. กรณีที่วัสดุมีการเปลี่ยนสีมีการแกะติดของสีจากคราบอาหาร ตามขอบวัสดุ หรือขอบวัสดุอุดฟันมีรอยรั่วแตกหัก ควรพบทันตแพทย์เพื่ออุดฟันแก้ไขใหม่

อุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราว

  1. ไม่ควรใช้ฟันที่อุดด้วยวัสดุชั่วคราว ( สีขาว ) ใน 24 ชั่วโมงแรก เนื่องจากวัสดุชั่วคราวจะนิ่มมาก  และหลุดง่าย เมื่อวัสดุชั่วคราวสัมผัสกับน้ำลายในช่องปาก จะค่อยๆแข็งตัวขึ้น
  2. วัสดุชั่วคราว มีอายุการใช้งานที่จำกัด จะค่อยๆๆกร่อนไปภายใน 2-4 สัปดาห์ จึงควรกลับมาพบทันตแพทย์ เพื่อทำการรักษาฟันซี่นั้นให้ถาวร และสามารถใช้งานได้ตามปกติ