ฟันปลอม

ศัลยกรรมลักยิ้ม ทำลักยิ้ม

ครอบฟัน

หนึ่งในศิลปะของทันตกรรมคือการทำฟันที่เหมือนจริงขึ้นมา เพื่อใช้งานแทนฟันจริงที่สูญเสียไป โดยกว่าจะสร้างชิ้นงานฟันที่เหมือนจริงดังกล่าวได้ต้องอาศัยทั้งความรู้ในเรื่องของลักษณะของฟัน การบดเคี้ยว และความเชี่ยวชาญในงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่จะช่วยให้ชิ้นงานฟันออกมาเหมือนจริงที่สุด และสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากฟันธรรมชาติค่ะ ชิ้นงานฟันดังกล่าวเราเรียกว่า ครอบฟัน (Crown) และสะพานฟัน (Bridge)

การครอบฟัน (Crown) เป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือ ได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

ประเภทของครอบฟัน

ครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว

ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ครอบฟันแบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งครอบฟันแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ

ครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่นหรือ แตกเหมือนวัสดุเซรามิก

ประโยชน์ของการครอบฟัน

 • ช่วยปกป้องฟันที่อ่อนแอ เนื่องจากแตก หัก บิ่น มีการผุมาก หรือได้รับการรักษารากฟัน และช่วยให้มีความแข็งแรงดังเดิม
 • ช่วยป้องกันฟันที่ได้รับการครอบจากการเกิดฟันผุ
 • ช่วยปกปิดฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงาม ด้วยครอบฟันที่มีรูปร่างและสีสรรที่สวยตามที่ต้องการ
 • ช่วยให้สามารถรักษาตำแหน่งฟันและประสิทธิภาพการทำงานให้เหมือนดังเดิม
 • ช่วยบูรณะฟันที่มีรูผุใหญ่ หรือมีวัสดุอุดเดิมที่ใหญ่เกินไปได้
 • เป็นองค์ประกอบในการทำ สะพานฟัน
 • ช่วยบูรณะและการคงสภาพการสบฟันของผู้ป่วยตามธรรมชาติ
 • เป็นองค์ประกอบใน การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
 • ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม

 

ขั้นตอนครอบฟัน
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
 1. การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อทำครอบฟัน
 2. การกรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่ครอบฟัน
 3. การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำครอบฟัน
 4. การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 5. แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อทำครอบฟัน
 6. ทันตแพทย์จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งาน ระหว่างการรอ
ขั้นตอนการติดครอบฟัน

1. การรื้อครอบฟันแบบชั่วคราวออก
2. การติดยึดครอบฟันแบบถาวรบนฟัน

การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุดข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำครอบฟัน การดูแลเอาใจใส่เพื่อสุขภาพของปากและฟันที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ครอบฟันสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ก็ต่อเมื่อฟันที่ใช้เป็นฐานรองรับครอบฟันมีสุขภาพแข็งแรง- หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดครอบฟัน- สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ (  เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

 • ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดครอบฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
 • อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เอง ภายในเวลาไม่นาน

 

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับการทำครอบฟัน
 • ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
 • ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
 • ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการครอบ
 • ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการเตรียมฟันและการติดยึดครอบฟันนั้นอาจก่อให้เกิดการเสียวฟันได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน