ถอนฟัน

การถอนฟันส่วนมาก มีสาเหตุจากโรคฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน รองลงมาคือ มีปัญหา  โรคเหงือกอย่างรุนแรง ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ตำแหน่งของฟันผิดปกติซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่นปัญหาฟันคุด และถอนเพื่อเตรียมเข้ารับการจัดฟัน

ขั้นตอนการถอนฟัน

 1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปากและพิจารณาถึงความจำเป็นในการถอนฟันในบางกรณี การถ่าย เอ๊กซเรย์อาจมีความจำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถบอกสภาพฟัน รากฟันและกระดูกรองรับฟันได้
 2. ทันตแพทย์จะทำการจดบันทึกข้อมูลและประวัติด้านสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยควรให้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อได้รับการถอนฟัน ปัญหาการหยุดไหลของเลือด ปัญหาสุขภาพเช่นโรคหัวใจ และโรคเบาหวาน และการแพ้อาหารและยาประเภทต่างๆ เป็นต้น
 3. การเตรียมบริเวณฟันที่จะได้รับการถอน โดยทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการถอนฟัน
 4. การถอนฟัน ทันตแพทย์ใช้เครื่องแซะในการทำให้ฟันหลวมออกจากเหงือก จากนั้นจะใช้คีมหนีบฟัน ดึงฟันออกมา
 5. หลังจากการถอนทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ข้อแนะนำหลังการถอนฟัน

 • กัดผ้าบริเวณแผลถอนฟันให้แน่นประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้เลือดหยุด
 • หากยังมีเลือดออกจากแผลถอนฟันเป็นจำนวนมากหลังจากคายผ้าแล้ว ให้กัดผ้าก๊อสผืนใหม่อีก  เป็นเวลา 30-40 นาที  ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้รีบกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง
 • ภายหลังจากเลือดหยุด อย่าดูดแผลหรือใช้ลิ้นเลียแผลเล่น เนื่องจากอาจทำให้เลือดออกมาได้อีก
 • ห้ามรบกวนแผลถอนฟัน เช่น ห้ามบ้วนปากแรงๆ ห้ามอมน้ำแข็งตลอดทั้งวัน ห้ามสูบบุหรี่และงดแอลกอฮอล์เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • ภายหลังการถอนฟัน ตลอดทั้งวันควรทานอาหารอ่อน และหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็งโดยไม่จำเป็น
 • ในวันรุ่งขึ้น หากแผลถอนฟันดีขึ้น ไม่มีอาการอักเสบ ให้พยายามบ้วนปากเบาๆ ด้วยน้ำเกลืออุ่น เพื่อทำความสะอาดแผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาหาร
 • ในกรณีถอนฟันยาก เช่นการผ่าฟันคุด ตลอดจนการถอนฟันที่ใช้เวลานาน ซึ่งอาจมีอาการบวมร่วมด้วย ให้ประคบแก้มด้านนอกบริเวณที่ถอนฟันด้วยน้ำแข็งห่อผ้าเป็นเวลา 15 นาที แล้วเอาออก 15 นาที สลับกัน ในวันที่ผ่า เป็นเวลา 1-2 วัน และให้ประคบด้วยน้ำอุ่นในวันที่ 3 ถ้าหากยังมีอาการบวมอยู่
 • ในการฉีดยาชาเพื่อถอนฟันล่างจะทำให้มีความรู้สึกชาในบริเวณริมฝีปาก และลิ้นด้านที่ถอนฟัน ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะต้องไม่กัดริมฝีปากหรือลิ้นในขณะที่ยังชาเนื่องจากจะเกิดเป็นแผลและเจ็บได้เมื่อหายชาแล้ว
 • ในกรณีมีการเย็บแผล กรุณากลับมาตัดไหม ตามเวลานัด

ผลกระทบจากการถอนฟัน

หลังการถอนฟัน จะมีอาการเจ็บปวดและรู้สึกไม่สบายบริเวณที่ถอนฟัน ในบางกรณี ทันตแพทย์อาจสั่งจ่ายยาแก้ปวดให้คุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถประคบเย็น ด้วยการเอาถุงน้ำแข็งประคบตรงหน้าบริเวณที่ถอนฟันนานครั้งละ 15 นาที ในสถานการณ์ปกติ อาการเจ็บปวดจะลดน้อยลงภายในระยะเวลา 3 วันถึง 2 สัปดาห์ **   ถ้าหากอาการเจ็บปวดยังไม่ทุเลาลง หรือมีอาการเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น มีอาการบวม มีเลือดออก หรือมีไข้ ควรรีบติดต่อทันตแพทย์ทันที

เมื่อสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่งไป ฟันซี่ข้างเคียงอาจจะค่อยๆล้มหรือเคลื่อนไปยังช่องว่าง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพปากและฟัน การสูญเสียฟันหนึ่งซี่อาจส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยว การเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน เป็นต้น

การหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการแทนที่ฟันซี่นั้นด้วยฟันปลอมซึ่งมีทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น