ทำปากบาง ศัลยกรรมปากบาง ผ่าตัดปาก

ผ่าตัดริมฝีปากให้บางลง

ปากหนาอยากบาง

การผ่าตัดลดขนาดริมฝีปากนิยมทำในคนไข้ที่มีริมฝีปากหนาผิดปกติ มีริมฝีปากที่ไม่รับกับใบหน้า หรือริมฝีปากบนและล่างมีขนาดไม่สมดุลกัน การผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากทีมีลักษณะผิดรูปร่างที่ทำกันทั่วไปคือ การแก้ไขริมฝีปากคนไข้ที่มีเนื้องอก ติดเชื้อและมีการอักเสบซึ่งทำให้ริมฝีปากบวมหนาและกลายเป็นแผลเป็น

การผ่าตัด : ศัลยแพทย์จะทำแนวเส้นผ่าตัดทางด้านในและยาวตลอดริมฝีปาก จากนั้นจึงตัดเนื้อข้างในออกเป็นแนวยาวตามริมฝีปากเพื่อให้ปากได้รูปทรงสวยงาม การผ่าตัดอาจจะทำริมฝีปากบนหรือริมฝีปากล่าง หรือทำทั้งริมฝีปากบนและล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับศัลยแพทย์ก่อนผ่าตัด การทำเส้นแนวผ่าตัดข้างในริมฝีปากจะช่วยซ่อนบาดแผลจากการผ่าตัด ทำให้มองไม่เห็น ศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการผ่าตัดเอาส่วนเกินออก แล้วเย็บซ่อนแผลให้เห็นแผลเป็นน้อยที่สุด

( หมายเหตุ :  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )